Kenyataan daripada Seksyen Urusetia Pusat Setempat (OSC) PPj bertarikh 30 September 2016

Dikemaskini pada 31-12-2020 10:42 AM

Kenyataan Penguatkuasaan ISF

Berkuatkuasa pada 1 Julai 2016, Perbadanan Putrajaya telah mengenakan sumbangan Kumpulan Wang Perkhidmatan Kemajuan (Improvement Service Fund) (ISF) dibawah peruntukkan subseksyen 132(1) Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1974 [Akta 133] dimana ianya bertujuan untuk ‘mencantikkan, membina dan menyusun atur sesuatu jalan, parit, pembentung, salur atau alur air’. Baca kenyataan selanjutnya seperti di bawah:

KENYATAAN KUATKUASA ISF

Standard Penyerahan Elektronik - Untuk panduan dalam menyediakan dokumen berkaitan dan penyerahan pelaksanaan.