Kelulusan Pelan Ubahsuai Oleh Perunding

Pegawai Bertanggungjawab
# Nama Jawatan Extension (03-8887XXXX)
1 AHMAD SYAFIIEI BIN ABDUL KUDOS (Pembangunan Kediaman) ARKITEK J41 7121/017-681 6246
2 MOHD NOR GADDAFFI BIN BADLI (Pembangunan Kediaman) PENOLONG PEGAWAI SENI BINA JA29 8054
3 AIDAWATI SULAIMAN (Pembangunan Kediaman) PENOLONG PEGAWAI SENIBINA JA29 8091
4 MUNTAHA BIN TASARIB (Pembangunan Bercampur, Komersial, Pejabat) ARKITEK J41 7521/012-261 5261
5 IDRIS ABDULLAH (Pembangunan Bercampur, Komersial, Pejabat) PENOLONG PEGAWAI SENI BINA JA38 7262
6 MOHD HAFIZ BIN ABDUL KHALEK (Pembangunan Utility, Surau, Sekolah) ARKITEK J48 7157/012-288 5647
7 MOHD AL HAFIZ BIN MOHD YUSOFF (Pembangunan Utility, Surau, Sekolah) PENOLONG PEGAWAI SENIBINA JA29 8053
8 MOHD BAZLAN BIN CHE ROSLIN (Pembangunan Utility, Surau, Sekolah) PENOLONG PEGAWAI SENI BINA JA29 7630
9 MOHD RANI MOHD TAHIR PENOLONG PEGAWAI SENIBINA JA29 7331
Senarai Dokumen Yang Diperlukan
# Keterangan Standard Nama Fail
1 Surat Permohonan Oleh Orang Yang Mengemukakan (SP) UB_SURAT_MB_PSP.PDF
2 Borang A-Perakuan Pelan Bangunan Oleh SP UB_BORANG_A_SP.PDF
3 Borang A-Perakuan Pelan Struktur Oleh SP UB_BORANG_A_SP_JS.PDF
4 1 Set Pelan dan Pengiraan Terperinci Struktur UB_PELAN_STRUKTUR_*.DWG
5 Borang A-Perakuan Pelan Perobohan oleh SP UB_BORANG_A_PERUNTUHAN_SP.PDF
6 1 Set Pelan Perobohan UB_PELAN_PERUNTUHAN_*.DWG
7 Pelan kunci, Pelan Lokasi dan Pelan Tapak UB_PELAN_KUNCI_LOKASI_TAPAK_*.DWG
8 Pelan Lantai UB_PELAN_LANTAI_*.DWG
9 Pelan Bumbung UB_PELAN_BUMBUNG_*.DWG
10 Pelan Tampak UB_PELAN_TAMPAK_*.DWG
11 Pelan Keratan UB_PELAN_KERATAN_*.DWG
12 Jadual Pencahayaan, Pengudaraan Semulajadi & Laluan Udara Tanpa Halangan UB_PELAN_RUANG_CAHAYA_UDARA_*.DWG
13 Pelan terperinci termasuk Sanitari dan Perpaipan UB_PELAN_TERPERINCI_*.DWG
14 1 set pelan lain yg. diperakukan oleh SP jika dikehendaki/disyaratkan. UB_PELAN_TANGGA_*.DWG
15 Kebenaran Merancang bagi Pindaan Pendirian Bangunan(PB(P) UB_SURAT_MERANCANG.PDF
16 Kelulusan Pelan Arkitektural dari Jabatan Bomba Dan Penyelamat Malaysia, Putrajaya (JBPM) jika berkaitan. UB_SURAT_BOMBA.PDF
17 Salinan Permit Mesin Angkat (PMA) dari Jab. Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan (JKKP) jika ada menambah lif, gondola dan lain-lain lagi. UB_PMA_JKKP.PDF
18 Surat Tiada Halangan Daripada Pemilik jika Premis disewa UB_SURAT_PEMILIK.PDF
19 Salinan Perjanjian Jual-Beli (S&P) dan Perjanjian Sewaan (jika penyewa). UB_SNP_.PDF
20 Surat Tiada Halangan Badan Pengurusan Bersama (JMB/MC) bagi harta-harta hakmilik serata. UB_SURAT_JMB.PDF
21 Surat Kelulusan Ketua Pendaftar/ Pengarah Jabatan Kebajikan Masyarakat/ Ketua
Pengarah Pelajaran/ Kementerian Pendidikan Malaysia bagi permohonan Taska/Tadika /Tafiz / Pusat Tuisyen / Universiti / Sekolah atau Institusi Pembelajaran lain.
UB_SURAT_JKM_KPP.PDF
22 Surat sokongan (wajib) daripada Jiran Bersebelahan (kiri, kanan dan belakang) sekiranya skop kerja pengubahsuaian melibatkan kerja perobohan dan konkrit tetulang samada di luar atau di dalam bangunan. Rujuk contoh yang dilampirkan. UB_SURAT_JIRAN.PDF
23 Salinan Resit Bayaran Cukai Taksiran Terkini UB_RESIT_TAKSIRAN.PDF
24 Salinan resit pembayaran fi berganda (wajib jika telah memulakan kerja pembinaan). UB_RESIT_FI_BERGANDA.PDF
25 Fi bayaran (Online Banking) FI_BAYARAN.PDF
26 Gambar Tapak Terkini UB_GAMBAR_TAPAK.PDF
27 Jadual Pengiraan Fi Semasa Konsultasi UB_PENGIRAAN_FI.PDF
28 Dokumen lain jika dikehendaki/ disyaratkan UB_DOKUMEN_LAIN.PDF

Sila hubungi pihak OSC Perbadanan Putrajaya bagi sebarang pertanyaan.