Ubahsuai Komersial, Pejabat atau Kemudahan Awam

Pegawai Bertanggungjawab
# Nama Emel No. Telefon
1 TUAN SAPUAN BIN TUAN MAT tuan_sapuan@ppj.gov.my 03-8887 7389
2 AIDAWATI BINTI SULAIMAN aidawati@ppj.gov.my 03-8887 7000 (samb. 8091) / 019-231 4930
3 MOHD BAZLAN BIN CHE ROSLIN bazlan@ppj.gov.my 03-8887 7630
4 MD. FUAD BIN JAMALUDDIN mdfuad@ppj.gov.my 03-8887 7528 / 019-231 4681

Pautan ke halaman direktori Agensi Teknikal Luar

Senarai Dokumen Yang Diperlukan
# Keterangan Standard Nama Fail
1 Surat permohonan oleh Orang Utama Yang Mengemukakan (PSP)
Nyatakan dengan jelas tujuan pengubahsuaian, ruang dan struktur yang terlibat, bil. unit dll. Rujuk
contoh yang dilampirkan.
UB_SURAT_UB_PSP.PDF
2 Surat lantikan perunding bagi setiap khidmat perunding PSP dan SP yang mengemukakan permohonan (Arkitek, Jurutera Profesional Dengan Perakuan Amalan). UB_SURAT_LANTIKAN_PSP.PDF
3 Salinan Sijil Pendaftaran PSP terkini Lembaga Arkitek Malaysia UB_LAM.PDF
4 Salinan Sijil Pendaftaran SP terkini Lembaga Jurutera Malaysia. (JIKA BERKAITAN). UB_LJM.PDF
5 Borang A-Perakuan Pelan Bangunan oleh PSP.
(Sila pastikan tarikh terkini, potong mana yang tidak berkenaan untuk tajuk, ruj. contoh standard jadual lukisan & no.lukisan pengemukaan pelan)
UB_BORANG_A_PSP.PDF
6 Borang A-Perakuan Pelan Struktur oleh SP (Jurutera Profesional dengan Perakuan Amalan). (JIKA BERKAITAN). (Sila pastikan Tarikh terkini, potong mana yang tidak berkenaan untuk tajuk, ruj. Contoh standard jadual lukisan & no.lukisan pengemukaan pelan) UB_BORANG_A_SP.PDF
7 Pelan dan Kiraan Struktur diperakui oleh Jurutera Profesional dengan Perakuan Amalan di setiap helaian. (JIKA MELIBATKAN PERUNTUHAN DAN PEMBINAAN STRUKTUR KONKRIT BERTETULANG). UB_STRUKTUR_*.PDF
8 Salinan MyKad Pemilik/Penyewa Berdaftar. (diakui sah) UB_IC.PDF
9 Salinan resit pembayaran cukai taksiran terkini (yang telah dijelaskan) UB_CUKAITAKSIRAN.PDF
10 Salinan resit pembayaran cukai tanah terkini (yang telah dijelaskan) UB_CUKAITANAH.PDF
11 Salinan Surat Kelulusan Pelan Arkitektural dari Jabatan Bomba Dan Penyelamat Malaysia, Putrajaya (JBPM). UB_SURATBOMBA.PDF
12 Gambar terkini tapak. (gambar menunjukkan keadaan semasa tapak dan bertarikh tidak lebih daripada 4 hari dari Tarikh permohonan). UB_GAMBAR.PDF
13 Surat Tiada halangan daripada Pemilik atau Salinan Perjanjian Sewaan (yang mengandungi
maklumat pemilikan dan pelan hakmilik premis)
UB_KEBENARANPEMILIK.PDF
14 Surat kelulusan Kebenaran Merancang Tempoh Terhad (KMTT) yang sah laku dari Jabatan Perancangan Bandar, PPj (penggunaan premis kediaman sebagai Taska/Tadika, Pusat Jagaan Warga Emas, Pusat Pembelajaran dsbnya); (JIKA BERKAITAN). UB_KMTT.PDF
15 Salinan Perjanjian Jual-Beli (S&P) (mengandungi maklumat pemilikan dan pelan premis); UB_S&P.PDF
16 Surat Tiada halangan Badan Pengurusan Bersama (JMB/MC*) bagi harta hakmilik bersama (BAGI PEMBANGUNAN STRATA). (KOD BORANG:UB616) UB_JMB.PDF
17 Jadual pengiraan fi. UB_KIRAANFI.PDF
18 Satu (1) Salinan Pelan Digital dalam format PDF yang LENGKAP.
Keperluan Am;
a. Tajuk Permohonan, Tandatangan, cop dan alamat pemilik dan PSP pada setiap helaian;
b. Perakuan PSP/SP, tandatangan, alamat dan cop LAM/LJM pada setiap helaian pelan (rujukan kepada UKBS Selangor 1986);
c. Warnakan mengikut format warna kelulusan Ubahsuai – MERAH/BIRU.
UB_PELAN_*.PDF
19 Pelan 3D (ubahsuai luaran) beserta skema warna cat yang dicadangkan. PELAN_3D.PDF
20 Lain-lain dokumen dikehendaki/disyaratkan
(cth : Surat Sokongan Agensi/lain-lain)
LAIN_SOKONGAN_*.PDF
21 Lain-lain dokumen dikehendaki/disyaratkan
(cth : Dokumen Pematuhan Arahan Bertulis)
LAIN_WD_*.PDF
22 Lain-lain dokumen dikehendaki/disyaratkan
(cth : Pelan format PDF untuk Pengemukaan Pelan Akhir)
LAIN_FE_*.PDF

Sila hubungi pihak OSC Perbadanan Putrajaya bagi sebarang pertanyaan.