Kelulusan Pelan Ubahsuai Oleh Perunding

Pegawai Bertanggungjawab
# Nama Emel No. Telefon
1 MUNTAHA BIN TASARIB muntaha.tasarib@ppj.gov.my 03-8887 7521 / 012-261 5261
2 AIDAWATI BINTI SULAIMAN aidawati@ppj.gov.my 03-8887 7000 (samb. 8091)
3 MOHD BAZLAN BIN CHE ROSLIN bazlan@ppj.gov.my 03-8887 7630
4 FARDIYAH BINTI AMIR ALI fardiyah@ppj.gov.my 03-8887 7000 (samb. 8091)

Pautan ke halaman direktori Agensi Teknikal Luar

Senarai Dokumen Yang Diperlukan
# Keterangan Standard Nama Fail
1 Borang UB_01 - Surat permohonan oleh Orang Utama Yang Mengemukakan (PSP)
Nyatakan dengan jelas tujuan pengubahsuaian, ruang dan struktur yang terlibat, bil. unit dll. Rujuk contoh yang dilampirkan.
(Permohonan Kelulusan Pelan Kerja-kerja Ubahsuai Kediaman)
UB_SURAT_UB01_PSP.PDF
2 Borang UB_02 - Surat permohonan oleh Orang Utama Yang Mengemukakan (PSP)
Nyatakan dengan jelas tujuan pengubahsuaian, ruang dan struktur yang terlibat, bil. unit dll. Rujuk contoh yang dilampirkan.
(Permohonan Permit Kerja-kerja Kecil Dan Ubahsuai Premis/Lot Komersil Dalam Kompleks Perniagaan (Mall)
UB_SURAT_UB02_PSP.PDF
3 Borang UB_03 - Surat permohonan oleh Orang Utama Yang Mengemukakan (PSP)
Nyatakan dengan jelas tujuan pengubahsuaian, ruang dan struktur yang terlibat, bil. unit dll. Rujuk contoh yang dilampirkan.
(Permohonan Kelulusan Pelan Kerja-kerja Ubahsuai Premis Komersil (Kedai/Pejabat), Pejabat Dan Kemudahan Awam.)
UB_SURAT_UB03_PSP.PDF
4 Borang A-Perakuan Pelan Bangunan oleh PSP.
(Sila pastikan tarikh terkini, potong mana yang tidak berkenaan untuk tajuk, ruj. contoh standard jadual lukisan & no.lukisan pengemukaan pelan)
UB_BORANG_A_SP.PDF
5 Borang A-Perakuan Pelan Struktur oleh SP (Jurutera Profesional dengan Sijil Amalan)
(Sila pastikan tarikh terkini, potong mana yang tidak berkenaan untuk tajuk, ruj. contoh standard jadual lukisan).
UB_BORANG_A_SP_JS.PDF
6 Salinan Sijil Pendaftaran PSP terkini (Lembaga Arkitek Malaysia) (diakui sah). UB_LAM.PDF
7 Salinan Sijil Pendaftaran PSP terkini (Lembaga Jurutera Malaysia) (diakui sah). UB_LJM.PDF
8 Salinan MyKad Pemilik/Penyewa Berdaftar (diakui sah). UB_IC.PDF
9 Salinan digital format PDF yang LENGKAP dan mengandungi;

a. Tanda tangan, cap dan alamat pemilik, pemaju dan PSP pada setiap helaian, no. muka surat dengan pelan lokasi.
b. Perakuan PSP pada setiap helaian pelan (rujukan kepada UBBL Selangor 1986).
c. Warnakan merah/biru bagi ruang/komponen bangunan baharu/roboh yang terlibat.
d. Pelan Lokasi (lokasi Lot/ubahsuai)
e. Pelan Lantai.
f. Pelan Tampak.
g. Pelan Tampak Dalaman (Interior Elevations).
h. Pelan Lokasi Perletakan Air-Cond Compressor (kedai/pejabat).
i. Pelan Diagramatik Perpaipan Dalaman (termasuk perincian perangkap minyak (grease trap) bagi premis dobi, restoran, cafe atau kiosk makanan yang mempunyai sinki).
j. Pelan Lokasi ‘exhaust duct’ (bagi premis restoran/cafe).
k. Pelan terperinci (jika berkaitan).
UB_PELAN_*.PDF
10 Pelan 3D - bagi tambahan/ubahsuai luaran UB_3D.PDF
11 Pelan Kiraan Kawasan Lapang - BAGI PERMOHONAN UB_01 KWSN_LPG.PDF
12 Jadual Pencahayaan, Pengudaraan Semulajadi & Laluan Udara Tanpa Halangan (ruj. Contoh standard jadual, jika ada penambahan bilik) atau Surat Perakuan Pematuhan kepada uuk41 (jika menggunakan kaedah pengudaraan mekanikal) UB_PENGUDARAAN.PDF
13 Pelan As-Built (jika pengubahsuaian melibatkan peruntuhan seperti Tandas dan tingkap/dinding bagi ubahsuai kedai/pejabat). UB_ASBUILT.PDF
14 Pelan dan Pengiraan Terperinci Struktur (jika berkaitan)
(Tajuk, ruj. contoh standard jadual lukisan & no.lukisan pengemukaan pelan).
UB_PELAN_STRUKTUR_*.PDF
15 Salinan Perjanjian Jual-Beli (S&P) UB_S&P.PDF
16 Perjanjian Sewaan Premis (jika penyewa) UB_TENANCYAGREEMENT.PDF
17 Bagi penyewa yang membuat permohonan ubah suai, penyewa hendaklah mendapatkan consent of letter pemilik bangunan/premis terdapat dahulu UB_CONSENTLETTER.PDF
18 Salinan resit pembayaran cukai taksiran terkini UB_CUKAITAKSIRAN.PDF
19 Salinan resit pembayaran cukai tanah terkini UB_CUKAITANAH.PDF
20 Gambar terkini tapak. (gambar menunjukkan keadaan semasa tapak dan bertarikh tidak lebih daripada 4 hari dari tarikh permohonan). UB_GAMBAR.PDF
21 Salinan Surat Kelulusan Pelan Arkitektural dari Jabatan Bomba Dan Penyelamat Malaysia, Putrajaya (JBPM) - BAGI PERMOHONAN UB_02 & UB_03 UB_SURAT_BOMBA.PDF
22 Salinan Surat kelulusan Kebenaran Merancang Tempoh Terhad (KMTT) yang sah laku dari Jabatan Perancangan Bandar, PPj (penggunaan premis kediaman sebagai Taska/Tadika, Pusat Jagaan Warga Emas, Pusat Pembelajaran dsbnya) -BAGI PERMOHONAN UB_01 UB_KMTT.PDF
23 Salinan Surat sokongan (wajib) daripada Jiran Bersebelahan (kiri, kanan dan belakang) sekiranya skop kerja pengubahsuaian melibatkan kerja perobohan dan konkrit tetulang samada di luar atau di dalam bangunan - BAGI PERMOHONAN UB_01 DAN KEDAI-PEJABAT SAHAJA UB_JIRAN.PDF
24 Salinan Surat Tiada halangan Badan Pengurusan Bersama (JMB/MC) bagi harta-harta hakmilik strata. UB_JMB.PDF
25 Jadual pengiraan fi UB_KIRAANFI.PDF
26 Dokumen lain jika dikehendaki/ disyaratkan UB_LAIN_*.PDF
27 Lain-lain dokumen dikehendaki/disyaratkan
(cth : Dokumen Pematuhan Arahan Bertulis)
LAIN_ARAHANBERTULIS_*.PDF

Sila hubungi pihak OSC Perbadanan Putrajaya bagi sebarang pertanyaan.