Kerja Lampu Jalan dan Lampu Isyarat 

Pegawai Bertanggungjawab
# Nama Jawatan Extension (03-8887XXXX)
1 SUZANA BINTI KU ISAHAK suzanakuisahak@ppj.gov.my 03-8887 7647 / 016-444 0552
2 HAFIZ BIN MOHD ALI hafiz@ppj.gov.my 03-8887 7249
3 MOHD FAISHAL REDHUAN BIN MD NOR faishal_r@ppj.gov.my 03-8887 7522
4 MOHD IZWAN BIN SAHARUDIN m_izwan@ppj.gov.my 03-8887 7570
5 NOR HASLINDA BINTI MOHD HARUN haslinda@ppj.gov.my 03-8887 7510
Senarai Dokumen Yang Diperlukan
# Keterangan Standard Nama Fail
1 Surat Permohonan Dari Perunding Bertauliah LJ_SURAT_PERUNDING.PDF
2 Satu (1) Salinan Surat Pelantikan Perunding LJ_LANTIK_RUNDING.PDF.PDF
3 Surat Kelulusan Kebenaran Merancang Bagi Pelan Susun Atur Dan/Atau Pendirian Bangunan LJ_SURAT_MERANCANG.PDF
4 Surat Kelulusan Kerja Jalan dan Perparitan LJ_SURAT_INFRA.PDF
5 Surat Kelulusan Rupa Bentuk Dan Kegunaan LJ_SURAT_LANDSKAP.PDF
6 Borang A LJ_BORANG_A.PDF
7 Surat Kelulusan Dari TNB LJ_SURAT_TNB.PDF
8 Pelan Kunci LJ_PELAN_KUNCI_*.DWG
9 Pelan Lokasi LJ_PELAN_LOKASI_*.DWG
10 Pelan Susun Atur Lampu Jalan / Lampu Isyarat LJ_PELAN_SUSUNATUR_*.DWG
11 Pelan Rajah Skematik LJ_PELAN_SKEMATIK_*.DWG
12 Pelan Butiran Lampu Jalan LJ_PELAN_LAMPU_JALAN_*.DWG
13 Pelan-pelan Butiran Lain LJ_PELAN_LAIN_*.DWG
14 Senarai Lukisan LJ_SENARAI_LUKISAN.PDF
15 Laporan Spesifikasi Lampu Jalan LJ_SPEKS_LAMPU_JALAN.PDF
16 Pelan Butiran Lampu Isyarat LJ_PELAN_LAMPU_ISYARAT_*.DWG
17 Reka Bentuk Sistem Lampu Termasuk Light Intensity LJ_REKABENTUK_LAMPU_JALAN.PDF
18 Reka Bentuk Fasa Lampu Isyarat LJ_REKABENTUK_LAMPU_ISYARAT.PDF
19 Reka Bentuk Wayside Equipment LJ_REKABENTUK_WAYSIDE_EQUIP.PDF
20 Spesifikasi Lampu Isyarat LJ_SPEKS_LAMPU_ISYARAT.PDF
21 Fi Bayaran (Online Banking) FI_BAYARAN.PDF
22 Lain-lain dokumen dikehendaki/disyaratkan
(cth : Pelan format PDF untuk Pengemukaan Pelan Akhir)
LAIN_*.PDF

Sila hubungi pihak OSC Perbadanan Putrajaya bagi sebarang pertanyaan.