Kerja Lampu Jalan dan Lampu Isyarat 

Pegawai Bertanggungjawab
# Nama Emel No. Telefon
1 SUZANA BINTI KU ISAHAK suzanakuisahak@ppj.gov.my 03-8887 7647 / 016-444 0552
2 MOHD FAISHAL REDHUAN BIN MD NOR faishal_r@ppj.gov.my 03-8887 7522
3 MOHD IZWAN BIN SAHARUDIN m_izwan@ppj.gov.my 03-8887 7570
4 NOR HASLINDA BINTI MOHD HARUN haslinda@ppj.gov.my 03-8887 7510
5 MOHD ABU ZARIM BIN MOHD YUNUS abu.zarim@ppj.gov.my 03-8887 7570
6 WAN MUHAMMAD ZIMAM BIN ZAIDIN m.zimam@ppj.gov.my 03-8887 7162

Pautan ke halaman direktori Agensi Teknikal Luar

Senarai Dokumen Yang Diperlukan
# Keterangan Standard Nama Fail
1 Surat permohonan dari Perunding Bertauliah LJ_SURAT_PERUNDING.PDF
2 Surat Perlantikan Perunding LJ_LANTIK_RUNDING.PDF
3 * Surat Kelulusan Kebenaran Merancang bagi Pelan Susunatur dan/atau Pendirian Bangunan LJ_SURAT_MERANCANG.PDF
4 * Surat Kelulusan Pelan Kerja Jalan dan Perparitan LJ_SURAT_INFRA.PDF
5 * Surat Kelulusan Rupabentuk dan Kegunaan LJ_SURAT_LANDSKAP.PDF
6 Borang A LJ_BORANG_A.PDF
7 Surat Kelulusan/Sokongan dari TNB LJ_SURAT_TNB.PDF
8 Senarai Lukisan LJLI_SENARAI_LUKISAN.PDF
9 Pelan Kunci LJLI_PELAN_KUNCI.PDF
10 Pelan Lokasi LJLI_PELAN_LOKASI.PDF
11 Pelan Tapak LJLI_PELAN_TAPAK_*.PDF
12 Pelan Susunatur Lampu Jalan LJ_PELAN_SUSUNATUR_LAMPU_JLN_*.PDF
13 Pelan Rajah Skematik LJ_PELAN_SKEMATIK_*.PDF
14 Pelan Butiran Lampu Jalan LJ_PELAN_LAMPU_JALAN_*.PDF
15 Pelan Susunatur Lampu Isyarat LI_PELAN_SUSUNATUR_LAMPU_ISYARAT_*.PDF
16 Pelan Butiran Lampu Isyarat LI_PELAN_LAMPU_ISYARAT_*.PDF
17 Lain-lain Pelan Butiran LJLI_PELAN_LAIN_*.PDF
18 Laporan Spesifikasi Lampu Jalan merangkumi :
i. Pengiraan Beban
ii. Simulasi Pencahayaan (Lux)
LJ_SPEKS_LAMPU_JALAN.PDF
19 Rekabentuk Sistem Lampu termasuk Light Intensity LJ_REKABENTUK_LAMPU_JALAN.PDF
20 Spesifikasi Lampu Isyarat LI_SPEKS_LAMPU_ISYARAT.PDF
21 Rekabentuk Fasa Lampu Isyarat LI_REKABENTUK_LAMPU_ISYARAT.PDF
22 Rekabentuk Wayside Equipment LI_REKABENTUK_WAYSIDE_EQUIP.PDF
23 Lain-lain dokumen dikehendaki/disyaratkan
(cth : Surat Sokongan Agensi/lain-lain)
LI_LAIN_SOKONGAN_*.PDF
24 Lain-lain dokumen dikehendaki/disyaratkan
(cth : Dokumen Pematuhan Arahan Bertulis)
LI_LAIN_WD_*.PDF
25 Lain-lain dokumen dikehendaki/disyaratkan
(cth : Pelan format PDF untuk Pengemukaan Pelan Akhir)
LI_LAIN_FE_*.PDF

Sila hubungi pihak OSC Perbadanan Putrajaya bagi sebarang pertanyaan.