Permit Tutup Jalan/Lorong (Projek)

Pegawai Bertanggungjawab
# Nama Jawatan Extension (03-8887XXXX)
1 FADHLUL JANNAH BINTI ABDUL KARIM jannah@ppj.gov.my 03-88877551
2 MOHD FAHMI BIN MOHD ALI mohdfahmi@ppj.gov.my 03-88877645 / 012 262 9033
3 SHEZUREEN BINTI SHUHAIMI shezureen@ppj.gov.my 03-88877122
4 WAN MUHAMMAD ZIMAM BIN ZAIDIN w.zimam@ppj.gov.my 03-88877238
Senarai Semak
Senarai Dokumen Yang Diperlukan
# Keterangan Standard Nama Fail
1 Surat permohonan daripada kontraktor PKJ_SURAT_PERMOHONAN_*.PDF
2 Satu (1) salinan Jadual Kerja (Schedule of Works). PKJ_JADUAL_KERJA_*.PDF
3 Satu (1) salinan Keterangan Kerja (Method Statement) bagi perlaksanaan kerja pembinaan berkaitan. PKJ_KETERANGAN_KERJA_*.PDF
4 Surat kebenaran daripada pembekal utiliti (TNB, STMB, GAS dll) (Jika Berkaitan). PKJ_SURAT_KEBENARAN_PEMBEKAL_*.PDF
5 Pelan utiliti (utility mapping) (Jika Berkaitan) PKJ_PELAN_UTILITI_*.PDF
6 Borang Senarai Semakan Pelan (SSKJ) PKJ_BORANG_SSKJ_*.PDF
7 Dua salinan Pelan dalam bentuk kertas (A3) dan diwarnakan serta gambar lokasi tapak kerja (hendaklah djilid dan digulung dengan kemas termasuk pelan lokasi) PKJ_PELAN_*.PDF
8 Kiraan Terperinci Yuran Permohonan (seperti jadual PK1). PKJ_KIRAAN_TERPERINCI_*.PDF
9 Surat Lantikan Kerja dari Agensi yang berkaitan. PKJ_SURAT_LANTIKAN.PDF
10 Laporan Bergambar Inventori Aset PPj Yang Terlibat. PKJ_LAPORAN_BERGAMBAR_INVENTORI_ASET_*.PDF
11 Surat Kelulusan Kerja Tanah/ Jalan dan Perparitan dari Perbadanan Putrajaya (bagi
permohonan Permit Kerja Malam/ jika berkaitan).
PKJ_SURAT_KELULUSAN_KERJA_TANAH_*.PDF
12 Senarai maklumat seperti berikut (bagi
Permohonan Permit Kerja Malam)
PKJ_SENARAI_MAKLUMAT_*.PDF
13 Fi Bayaran (Online Banking) FI_BAYARAN.PDF

Sila hubungi pihak OSC Perbadanan Putrajaya bagi sebarang pertanyaan.