Kerja Jalan dan Perparitan

Pegawai Bertanggungjawab
# Nama Emel No. Telefon
1 SUZANA BINTI KU ISAHAK suzanakuisahak@ppj.gov.my 03-8887 7647 / 016-444 0552
2 MOHD FAISHAL REDHUAN BIN MD NOR faishal_r@ppj.gov.my 03-8887 7522
3 MOHD IZWAN BIN SAHARUDIN m_izwan@ppj.gov.my 03-8887 7570
4 NOR HASLINDA BINTI MOHD HARUN haslinda@ppj.gov.my 03-8887 7510
5 MOHD ABU ZARIM BIN MOHD YUNUS abu.zarim@ppj.gov.my 03-8887 7570
6 WAN MUHAMMAD ZIMAM BIN ZAIDIN m.zimam@ppj.gov.my 03-8887 7162

Pautan ke halaman direktori Agensi Teknikal Luar

Senarai Dokumen Yang Diperlukan
# Keterangan Standard Nama Fail
1 Surat Permohonan dari Perunding Bertauliah JP_SURAT_PERUNDING.PDF
2 Surat Perlantikan Perunding JP_LANTIK_RUNDING.PDF
3 * Surat Kelulusan Kebenaran Merancang bagi Pelan Susunatur dan/atau Pendirian Bangunan JP_SURAT_KERJA_TANAH.PDF
4 *Surat Kelulusan Pelan Kerja Tanah Am/Asas JP_SURAT_KELULUSAN_KT.PDF
5 Borang A JP_BORANG_A.PDF
6 Surat Hak Milik Tanah JP_SURAT_HAKMILIK_TANAH.PDF
7 Surat Sokongan dari JPS (sekiranya perlu) JP_SURAT_JPS.PDF
8 Surat Sokongan dari JKR (sekiranya perlu) JP_SURAT_JKR.PDF
9 Surat Sokongan dari Jab. Kerja Raya (JKR) JP_SURAT_JKR.PDF
10 Senarai Lukisan JP_SENARAI_LUKISAN.PDF
11 Pelan Kunci JP_PELAN_KUNCI_*.PDF
12 Pelan Lokasi JP_PELAN_LOKASI_*.PDF
13 Pelan Susunatur Jalan dan Perparitan JP_PELAN_SUSUNATUR_JP_*.PDF
14 Pelan Susunatur Papan Tanda Trafik dan Tanda Jalan JP_PELAN_SUSUNATUR_TANDA_JLN_*.PDF
15 Pelan Keratan Memanjang (untuk Parit Utama/ Jalan Utama sahaja) JP_PELAN_KERATAN_MEMANJANG_*.PDF
16 Pelan Keratan Rentas JP_PELAN_KERATAN_RENTAS_*.PDF
17 Pelan Butiran Jalan JP_PELAN_BUTIRAN_JLN_*.PDF
18 Pelan Butiran Perparitan JP_PELAN_BUTIRAN_PARIT_*.PDF
19 Pelan Butiran Papan Tanda Trafik dan Tanda Jalan JP_PELAN_BUTIRAN_TANDA_JLN_*.PDF
20 Pelan Susunatur Utiliti (Bekalan Air, Elektrik, Pembetungan, Gas, Telekom dsbnya) JP_PELAN_SUSUNATUR_UTILITI_*.PDF
21 Pelan Susunatur Aras Bawah Tanah JP_PELAN_SUSUNATUR_BESMEN_*.PDF
22 Lain-lain Pelan Butiran JP_PELAN_LAIN_*.PDF
23 Perkiraan Rekabentuk Jalan JP_REKABENTUK_JLN.PDF
24 Perkiraan Hidraulik dan Rekabentuk Perparitan JP_REKABENTUK_PARIT.PDF
25 Spesifikasi Kerja Jalan JP_SPESIFIKASI_JALAN.PDF
26 Spesifikasi Kerja Perparitan JP_SPESIFIKASI_PARIT.PDF
27 Laporan Traffic Impact Assesment JP_LAPORAN_TIA.PDF
28 Laporan Road Safety Audit (Stage 3) JP_RSA.PDF
29 Perkiraan Terperinci : Isi Padu Pengorekan (Jalan, Parit, Utiliti) JP_ISIPADU_KOREKAN.PDF
30 Lain-lain dokumen dikehendaki/disyaratkan
(cth : Surat Sokongan Agensi/lain-lain)
JP_LAIN_SOKONGAN_*.PDF
31 Lain-lain dokumen dikehendaki/disyaratkan
(cth : Dokumen Pematuhan Arahan Bertulis)
JP_LAIN_WD_*.PDF
32 Lain-lain dokumen dikehendaki/disyaratkan
(cth : Pelan format PDF untuk Pengemukaan Pelan Akhir)
JP_LAIN_FE_*.PDF

Sila hubungi pihak OSC Perbadanan Putrajaya bagi sebarang pertanyaan.