Kerja Jalan dan Perparitan

Pegawai Bertanggungjawab
# Nama Jawatan Extension (03-8887XXXX)
1 SUZANA BINTI KU ISAHAK suzanakuisahak@ppj.gov.my 03-8887 7647 / 016-444 0552
2 HAFIZ BIN MOHD ALI hafiz@ppj.gov.my 03-8887 7249
3 MOHD FAISHAL REDHUAN BIN MD NOR faishal_r@ppj.gov.my 03-8887 7522
4 MOHD IZWAN BIN SAHARUDIN m_izwan@ppj.gov.my 03-8887 7570
5 NOR HASLINDA BINTI MOHD HARUN haslinda@ppj.gov.my 03-8887 7510
Senarai Dokumen Yang Diperlukan
# Keterangan Standard Nama Fail
1 Surat Permohonan Daripada Perunding Bertauliah JP_SURAT_JURUPERUNDING.PDF
2 Satu (1) Salinan Surat Pelantikan Perunding JP_LANTIK_RUNDING.PDF
3 Surat Kelulusan Kebenaran Merancang Bagi Pelan Susun Atur Dan/Atau Pendirian Bangunan JP_SURAT_MERANCANG.PDF
4 Borang A JP_BORANG_A.PDF
5 Surat Hak Milik Tanah JP_SURAT_HAKMILIK_TANAH.PDF
6 Surat Kelulusan Dari JKR JP_SURAT.JKR.PDF
7 Surat Kelulusan Dari PUAS JP_SURAT_PUAS.PDF
8 Surat Kelulusan Dari TNB JP_SURAT_TNB.PDF
9 Surat Kelulusan Dari JPS JP_SURAT_JPS.PDF
10 Surat Kelulusan Dari JPP JP_SURAT_JPP.PDF
11 Surat Kelulusan Dari GAS JP_SURAT_GAS.PDF
12 Surat Kelulusan Dari STMB JP_SURAT_STMB.PDF
13 Pelan Kunci JP_PELAN_KUNCI_*.DWG
14 Pelan Lokasi JP_PELAN_LOKASI_*.DWG
15 Pelan Susun Atur (Jalan Dan Perparitan) JP_PELAN_SUSUNATUR_JP_*.DWG
16 Pelan Susun Atur Papan Tanda Trafik Dan Tanda Jalan JP_PELAN_SUSUNATUR_TANDA_JLN_*.DWG
17 Pelan Keratan Memanjang (Untuk Parit Utama/ Jalan Utama Sahaja) JP_PELAN_KERATAN_MEMANJANG_*.DWG
18 Pelan Keratan Rentas JP_PELAN_KERATAN_RENTAS_*.DWG
19 Pelan Butiran Jalan JP_PELAN_BUTIRAN_JLN_*.DWG
20 Pelan Butiran Perparitan JP_PELAN_BUTIRAN_PARIT_*.DWG
21 Pelan Butiran Papan Tanda Trafik Dan Tanda Jalan JP_PELAN_BUTIRAN_TANDA_JLN_*.DWG
22 Pelan Susun Atur Utiliti (Bekalan Air, Pembetungan, Gas, Telekom dsbnya) JP_PELAN_SUSUNATUR_UTILITI_*.DWG
23 Pelan Susun Atur Aras Bawah Tanah JP_PELAN_SUSUNATUR_BESMEN_*.DWG
24 Perkiraan Reka Bentuk Jalan JP_REKABENTUK_JLN.PDF
25 Perkiraan Hidraulik Dan Reka Bentuk Perparitan JP_REKABENTUK_PARIT.PDF
26 Perkiraan Reka Bentuk Tembok Penahan JP_REKABENTUK_TEMBOK.PDF
27 Spesifikasi Kerja Jalan JP_SPESIFIKASI_JALAN.PDF
28 Spesifikasi Kerja Perparitan JP_SPESIFIKASI_PARIT.PDF
29 Spesifikasi Tembok Penahan JP_SPESIFIKASI_TEMBOK_PENAHAN.PDF
30 Laporan Traffic Impact Assesment JP_LAPORAN_TIA.PDF
31 Laporan Road Safety Audit (Stage 3) JP_RSA.PDF
32 Perkiraan Terperinci : Isi Padu Pengorekan (Jalan, Parit, Utiliti) JP_ISIPADU_KOREKAN.PDF
33 Perkiraan Terperinci : Luas Permukaan Tembok Penahan JP_LUAS_TEMBOK.PDF
34 Senarai Lukisan JP_SENARAI_LUKISAN.PDF
35 Fi bayaran (Online Banking) FI_BAYARAN.PDF
36 Lain-lain dokumen dikehendaki/disyaratkan
(cth : Pelan format PDF untuk Pengemukaan Pelan Akhir)
LAIN_*.PDF

Sila hubungi pihak OSC Perbadanan Putrajaya bagi sebarang pertanyaan.