Permohonan Pengalihan dan Pelupusan Pokok

Pegawai Bertanggungjawab
# Nama Emel No. Telefon
1 AHMAD SUHAIMI BIN ISMAIL ahmad.suhaimi@ppj.gov.my 03-88877640 / 012-264 2911
2 MARIA BINTI ABU BAKAR maria@ppj.gov.my 03-8887 7286
3 NURUL ADILLAH BINTI REJAB nurul.adillah@ppj.gov.my 03-8887 7000 (samb. 8746)
4 MUHAMMAD HUZAIFAH MD RIDZUAN huzaifah@ppj.gov.my 03-8887 7305

Pautan ke halaman direktori Agensi Teknikal Luar

Senarai Dokumen Yang Diperlukan
# Keterangan Standard Nama Fail
1 Surat Rasmi Pemohonan daripada Perunding Landskap LPP_SRT_PEMOHONAN.PDF
2 Salinan Surat Pelantikan Perunding Landskap LPP_SRT_LANTIKAN.PDF
3 Salinan Surat Pelantikan Arboris Bertauliah/Certified Arborist LPP_SRT_ARBORIS.PDF
4 Salinan Sijil Arboris Bertauliah/Certified Arborist LPP_SIJIL_ARBORIS.PDF
5 Surat Aku Janji / Undertaking Letter daripada Pemaju LPP_AKURJANJI.PDF
6 Salinan Surat Kelulusan Kebenaran Merancang Pendirian Bangunan yang diluluskan oleh PPj. LPP_SURATKELULUSAN_KM.PDF
7 Salinan Permit Kerja
Permit kerja yang dikeluarkan oleh jabatan dalaman Perbadanan Putrajaya (e.g KM/ Permit Kerja Di Jalan/Permit Kerja Tanah /Permit Hoarding
LPP_PERMITKERJA.PDF
8 Pelan Kunci (Key Plan), Pelan Lokasi (Location Plan) dan Pelan Tapak (Site Plan) (Pelan tapak yang selaras dengan pelan lulus Kelulusan Kebenaran Merancang Pendirian Bangunan) LPP_PELAN_TAPAK_*.DWG
9 Pelan Kunci (Key Plan), Pelan Lokasi (Location Plan) dan Pelan Tapak (Site Plan) (Pelan tapak yang selaras dengan pelan lulus Kelulusan Kebenaran Merancang Pendirian Bangunan) LPP_PELAN_TAPAK_*.PDF
10 Pelan Induk Landskap (Landscape Master Plan). LPP_PELAN_INDUK_LSKP_*.DWG
11 Lukisan Perincian (Lokasi Pokok/Tanaman yang terlibat) LPP_PELAN_PKK_TERLIBAT_*.DWG
12 Lukisan Perincian (Lokasi Pokok/Tanaman yang terlibat) LPP_PELAN_PKK_TERLIBAT_*.PDF
13 Laporan Bergambar Inventori Komponen Landskap Lembut LPP_INVENTORI_LEMBUT_*.PDF
14 Laporan Penilaian Arborist - Penilaian Ekonomi - (Economical Asessment) (10 > jumlah pokok terlibat) LPP_ARBORIS_EKONOMI_*.PDF
15 Laporan Bergambar Inventori Komponen Landskap Kejur LPP_INVENTORI_KEJUR_*.PDF
16 Laporan Penilaian Arborist - Penilaian Risiko - (Risk Asessment)
(10 > jumlah pokok terlibat)
LPP_ARBORIS_PENILAIANRISIKO_*.PDF
17 Laporan Kaedah Pengalihan Pokok - (Method Of Statement Tree Transplanting) LPP_KAEDAH_ALIH_PKK_*.PDF
18 Laporan Kaedah Pelupusan Pokok - (Method Of Statement Tree Removal) LPP_KAEDAH_LUPUS_PKK_*.PDF
19 Laporan Kaedah Perlindungan Pokok - (Method Of Statement Tree Protection) - Jika pokok dikekalkan dalam kawasan kerja LPP_KAEDAH_PERLINDUNGAN_PKK_*.PDF
20 Lain-lain dokumen yang disyaratkan/dokumen sokongan LPP_LAIN_*.PDF
21 Lain-lain dokumen dikehendaki/disyaratkan
(cth : Dokumen Pematuhan Arahan Bertulis)
LPP_WD_*.PDF

Sila hubungi pihak OSC Perbadanan Putrajaya bagi sebarang pertanyaan.