Permohonan Pengalihan dan Pelupusan Pokok

Pegawai Bertanggungjawab
# Nama Emel No. Telefon
1 AIDA FARISA BINTI EBRAHIM @ IBRAHIM aidafarisa@ppj.gov.my 03-8887 7065
2 AHMAD SUHAIMI BIN ISMAIL ahmad.suhaimi@ppj.gov.my 03-88877640 / 012-264 2911
3 MARIA BINTI ABU BAKAR maria@ppj.gov.my 03-8887 7286
4 NURUL ADILLAH BINTI REJAB nurul.adillah@ppj.gov.my 03-8887 7000 (samb. 8746)
5 MUHAMMAD HUZAIFAH MD RIDZUAN huzaifah@ppj.gov.my 03-8887 7305

Pautan ke halaman direktori Agensi Teknikal Luar

Senarai Dokumen Yang Diperlukan
# Keterangan Standard Nama Fail
1 Jenis Permohonan (tandakan √ berkaitan)
Permohonan Individu
Permohonan Projek
ST_SURAT_PERMOHONAN_ST*.PDF
2 Surat Rasmi Pemohonan daripada Perunding Landskap PPP_SRT_PEMOHONAN_*.PDF
3 Salinan Surat Pelantikan Perunding Landskap PPP_SRT_LANTIKAN_PERUNDING_*.PDF
4 Salinan Surat Pelantikan Arboris Bertauliah/Certified Arborist PPP_SRT_LANTIKAN_ARBORIS_*.PDF
5 Salinan Sijil Arboris Bertauliah/Certified Arborist PPP_SIJIL_ARBORIS_*.PDF
6 Surat Aku Janji / Undertaking Letter daripada Pemaju PPP_SRT_AKUJANJI_*.PDF
7 Salinan Surat Kelulusan Kebenaran Merancang Pendirian Bangunan yang diluluskan oleh PPj PPP_SLN_KELULUSAN_PB_*.PDF
8 Salinan Permit Kerja
Permit kerja yang dikeluarkan oleh jabatan dalaman Perbadanan Putrajaya (e.g KM/ Permit Kerja Di Jalan/Permit Kerja Tanah /Permit Hoarding
PPP_SLN_PERMIT_*.PDF
9 Pelan Kunci (Key Plan), Pelan Lokasi (Location Plan) dan Pelan Tapak (Site Plan)
(Pelan tapak yang selaras dengan pelan lulus Kelulusan
Kebenaran Merancang Pendirian Bangunan)
PPP_PELAN_TAPAK_*.DWG
10 Pelan Induk Landskap (Landscape Master Plan) PPP_PELAN_INDUK_LSKP_*.DWG
11 Lukisan Perincian (Lokasi Pokok/Tanaman yang terlibat)
Salinan hardcopy : 1 set kertas
Saiz kertas : minima A3
Skala minima : 1 : 500
PPP_PELAN_PKK_TERLIBAT_*.DWG
12 Laporan Bergambar Inventori Komponen Landskap Lembut PPP_LPRN_INVENTORI_LSKP_LMBT_*.PDF
13 Laporan Bergambar Inventori Komponen Landskap Kejur PPP_LPRN_INVENTORI_LSKP_KEJUR_*.PDF
14 Laporan Penilaian Arborist - Penilaian Ekonomi - (Economical Asessment) PPP_LPRN_ARBORIS_EKONOMI_*.PDF
15 Laporan Penilaian Arborist - Penilaian Risiko - (Risk Asessment) PPP_LPRN_ARBORIS_PENILAIANRISIKO_*.PDF
16 Laporan Kaedah Pengalihan Pokok - (Method Of Statement Tree Transplanting) PPP_LPRN_KAEDAH_ALIH_PKK_*.PDF
17 Laporan Kaedah Pelupusan Pokok - (Method Of Statement Tree Removal) PPP_LPRN_KAEDAH_LUPUS_PKK_*.PDF
18 Lain-lain dokumen dikehendaki/disyaratkan
(cth : Surat Sokongan Agensi Teknikal Luar)
LAIN_SOKONGAN_*.PDF
19 Laporan Kaedah Perlindungan Pokok - ( Method Of Statement Tree Protection)
- Jika pokok dikekalkan dalam kawasan kerja
PPP_LPRN_KAEDAH_PERLINDUNGAN_PKK_*.PDF
20 Lain-lain dokumen dikehendaki/disyaratkan LAIN_SOKONGAN_*.PDF

Sila hubungi pihak OSC Perbadanan Putrajaya bagi sebarang pertanyaan.