Permohonan Pengalihan dan Pelupusan Pokok

Pegawai Bertanggungjawab
# Nama Jawatan Extension (03-8887XXXX)
1 AIDA FARISA BINTI EBRAHIM @ IBRAHIM aidafarisa@ppj.gov.my 03-8887 7065
2 ZAINUDDIN BIN MISWAN znddin@ppj.gov.my 03-8887 7457
3 AZRUL IKHSAN BIN MOHD SALLEH ikhsan@ppj.gov.my 03-8887 7555
4 NURUL ADILLAH BINTI REJAB nurul.adillah@ppj.gov.my 03-8887 7000
5 MOHD ADIB BIN ZAHARI mohd.adib@ppj.gov.my 03-8887 7000
Senarai Dokumen Yang Diperlukan
# Keterangan Standard Nama Fail
1 Surat Rasmi Pemohonan daripada Perunding Landskap PPP_SRT_PEMOHONAN_*.PDF
2 Salinan Surat Pelantikan Perunding Landskap PPP_SRT_LANTIKAN_PERUNDING_*.PDF
3 Salinan Surat Pelantikan Arboris Bertauliah/Certified Arborist
*auto triggered sekiranya pokok melebihi 10 nos
PPP_SRT_LANTIKAN_ARBORIS_*.PDF
4 Salinan Sijil Arboris Bertauliah/Certified Arborist
*auto triggered sekiranya pokok melebihi 10 nos
PPP_SIJIL_ARBORIS_*.PDF
5 Surat Aku Janji/ Undertaking Letter daripada Pemaju PPP_SRT_AKUJANJI_*..PDF
6 Salinan Surat Kelulusan Kebenaran Merancang Pendirian Bangunan yang diluluskan oleh PPj. PPP_SLN_KELULUSAN_PB_*.PDF
7 Pelan Kunci (Key Plan), Pelan Lokasi (Location Plan) dan Pelan Tapak (Site Plan)
(Pelan tapak yang selaras dengan pelan lulus Kelulusan
Kebenaran Merancang Pendirian Bangunan)
PPP_PELAN_TAPAK_*.DWG
8 Pelan Induk Landskap (Landscape Master Plan) PPP_PELAN_INDUK_LSKP_*.DWG
9 Lukisan Perincian (Lokasi Pokok/Tanaman yang terlibat) PPP_PELAN_PKK_TERLIBAT_*.DWG
10 Laporan Bergambar Inventori Komponen Landskap Lembut PPP_LPRN_INVENTORI_LSKP_LMBT_*.PDF
11 Laporan Bergambar Inventori Komponen Landskap Kejur PPP_LPRN_INVENTORI_LSKP_KEJUR_*.PDF
12 Laporan Penilaian Arborist - Penilaian Ekonomi - (Economical Asessment)
(10 > jumlah pokok terlibat)
PPP_LPRN_ARBORIS_EKONOMI_*.PDF
13 Laporan Penilaian Arborist - Penilaian Risiko - (Risk Asessment)
(10 > jumlah pokok terlibat)
PPP_LPRN_ARBORIS_PENILAIANRISIKO_*.PDF
14 Laporan Kaedah Pengalihan Pokok - (Method Of Statement Tree Transplanting) PPP_LPRN_KAEDAH_ALIH_PKK_*.PDF
15 Laporan Kaedah Pelupusan Pokok - (Method Of Statement Tree Removal) PPP_LPRN_KAEDAH_LUPUS_PKK_*.PDF
16 Laporan Kaedah Perlindungan Pokok - ( Method Of Statement Tree Protection)
- Jika pokok dikekalkan dalam kawasan kerja
PPP_LPRN_KAEDAH_PERLINDUNGAN_PKK_*.PDF

Sila hubungi pihak OSC Perbadanan Putrajaya bagi sebarang pertanyaan.