Kerja Tanah Am/Asas, Jalan & Perparitan

Pegawai Bertanggungjawab
# Nama Jawatan Extension (03-8887XXXX)
1 SUZANA BINTI KU ISAHAK suzanakuisahak@ppj.gov.my 03-88877647 / 016-444 0552
2 HAFIZ BIN MOHD ALI hafiz@ppj.gov.my 03-88877249
3 MOHD FAISHAL REDHUAN BIN MD NOR faisal_r@ppj.gov.my 03-88877522
4 NOR HASLINDA BINTI MOHD HARUN haslinda@ppj.gov.my 03-88877510
5 NORAZREEN BINTI MOHAMAD norazreen@ppj.gov.my 03-88877403
Senarai Dokumen Yang Diperlukan
# Keterangan Standard Nama Fail
1 Surat permohonan dari Perunding Bertauliah KT_SURAT_JURUPERUNDING.PDF
2 Satu ( 1) Salinan Surat Pelantikan Perunding KT_LANTIK_RUNDING.PDF
3 Surat Kelulusan Kebenaran Merancang Bagi Pelan Susun Atur Dan/Atau Pendirian Bangunan KT_SURAT_MERANCANG_*.PDF
4 Borang A KT_BORANG_A.PDF
5 Pelan Kunci KT_PELAN_KUNCI_*.DWG
6 Pelan Lokasi KT_PELAN_LOKASI_*.DWG
7 Pelan Tapak dan Pelan Kontur KT_PELAN_TAPAK_KONTOR_*.DWG
8 Pelan Susun Atur Kerja Tanah KT_PELAN_SUSUNATUR_*.DWG
9 Pelan Susun Atur Asas (cerucuk/tetopi cerucuk/asas) KT_PELAN_SUSUNATUR_ASAS_*.DWG
10 Pelan Kawalan Kelodak dan Hakisan KT_PELAN_KAWALAN_ENAP_HAKISAN_*.DWG
11 Pelan Keratan Rentas KT_PELAN_KERATAN_RENTAS_*.DWG
12 Pelan Butiran Wash Trough KT_PELAN_WASH_TROUGH_*.DWG
13 Pelan Butiran Penahan Enap KT_PELAN_PENAHAN_ENAP_*.DWG
14 Pelan Butiran Asas (cerucuk/tetopi cerucuk/asas) KT_PELAN_ASAS_*.DWG
15 Pelan Butiran Tembok Penahan KT_PELAN_TEMBOK_PENAHAN_*.DWG
16 Laporan Kerja Tanah KT_LAPORAN.PDF
17 Laporan Geoteknik KT_GEOTEKNIK.PDF
18 Spesifikasi Kerja Tanah KT_SPEKS_KT.PDF
19 Spesifikasi Asas dan Cerucuk KT_SPEKS_ASAS.PDF
20 Perkiraan Reka Bentuk Asas dan Cerucuk KT_REKABENTUK_ASAS.PDF
21 Perkiraan Reka Bentuk Tembok Penahan KT_REKABENTUK_TEMBOK.PDF
22 Perkiraan Terperinci:-Isi Padu Pengorekan Asas KT_ISIPADU_KOREKAN.PDF
23 Perkiraan Terperinci:-Luas Permukaan Tembok Penahan KT_LUAS_TEMBOK.PDF
24 Pelan Susun Atur (Jalan dan Perparitan) JP_PELAN_SUSUNATUR_JP_*.DWG
25 Pelan Butiran Jalan JP_PELAN_BUTIRAN_JLN_*.DWG
26 Pelan Butiran Perparitan JP_PELAN_BUTIRAN_PARIT_*.DWG
27 Perkiraan Hidraulik dan Reka Bentuk Perparitan JP_REKABENTUK_PARIT.PDF
28 Perkiraan Terperinci:- Isi Padu Pengorekan (Jalan, Parit, Utiliti) JP_ISIPADU_KOREKAN.PDF
29 Senarai Lukisan KT_SENARAI_LUKISAN.PDF
30 Surat Hak Milik Tanah KT_SURAT_HAKMILIK_TANAH.PDF
31 Surat Kelulusan dari JKR KT_SURAT_JKR.PDF
32 Surat Kelulusan dari PUAS KT_SURAT_PUAS.PDF
33 Surat Kelulusan dari TNB KT_SURAT_TNB.PDF
34 Surat Kelulusan dari JPS KT_SURAT_JPS.PDF
35 Surat Kelulusan dari JPP KT_SURAT_JPP.PDF
36 Surat Kelulusan dari GAS KT_SURAT_GAS.PDF
37 Surat Kelulusan dari STMB KT_SURAT_STMB.PDF
38 Lain-lain Pelan Butiran KT_PELAN_LAIN_*.DWG
39 Laporan Pelan Kawalan Hakisan dan Kelodak (ESCP) KT_ALAM_SEKITAR.PDF
40 Pelan Susun Atur Utiliti( Bekalan Air, Pembetungan, Gas, Telekom dan sebagainya) JP_PELAN_SUSUNATUR_UTILITI_*.DWG
41 Fi Bayaran (Online Banking) FI_BAYARAN.PDF

Sila hubungi pihak OSC Perbadanan Putrajaya bagi sebarang pertanyaan.