Glosari
# Istilah Keterangan
1 AIS Air Selangor
2 AP Alamat Premis
3 ATL Agensi Teknikal Luar
4 BOMBA Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia
5 CCC Certificate Of Completion And Compliance
6 GDC Gas District Cooling
7 IWK Indah Water Konsortium Sdn Bhd
8 JKR Jabatan Kerja Raya
9 JKT Jawatankuasa Teknikal Pusat Setempat
10 JKT OSC Jawatankuasa Pusat Setempat
11 JMG Jabatan Mineral dan Geosains
12 JP Kelulusan Kerja Jalan dan Perparitan
13 JPS Jabatan Pengairan Dan Saliran
14 KAP Kelulusan Alamat Permis
15 KK Kerja-Kerja Kecil Yang Dikemukakan oleh Pemilik/JKR
16 KL Kelulusan Landskap
17 KMTT Kebenaran Merancang Tempoh Terhad
18 KNB Kelulusan Penamaan Bangunan
19 KPBC Kebenaran Merancang Pendirian Bangunan (Pembangunan Bercampur)
20 KPBI Kebenaran Merancang Pendirian Bangunan (Infrastruktur & Utiliti)
21 KPBK Kebenaran Merancang Pendirian Bangunan (Perdagangan)
22 KPBR Kebenaran Merancang Pendirian Bangunan (Perumahan)
23 KPKT Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan
24 KSA Kebenaran Merancang Susun Atur
25 KT Kelulusan Kerja Tanah (Am/Asas)
26 KTJP Kelulusan Kerja Tanah Serta Jalan & Perparitan
27 LAM Lembaga Arkitek Malaysia
28 LJ Kelulusan Kerja Lampu Jalan dan Lampu Isyarat
29 LPG Permit Mendirikan Pagar (Bangunan Sesebuah)
30 LPP Permohonan Pengalihan dan Pelupusan Pokok
31 LST Penyerahan Kawasan Kepada PPj – Serah Tapak
32 MB Kelulusan Penamaan Bangunan
33 MBS Kelulusan Mendirikan Bangunan Sementara (Bangunan)
34 MBT Kelulusan Mendirikan Bangunan Sementara (Telekomunikasi)
35 OSC One Stop Center
36 PAB Permit Laluan Angkut Bahan
37 PAM Pertubuhan Akitek Malaysia
38 PJH Putrajaya Holding
39 PKH Permit Khemah
40 PKJ Permit Kerja Di Jalan
41 PKK Permit Sementara Kerja-kerja Kecil
42 PKM Permit Kerja Malam
43 PLB Permit Kerja Meletak Bahan Dalam Kawasan Rizab Jalan
44 PLL Permit Laluan Logistik
45 PPB Permit Pecah Batu
46 PPJ Perbadanan Putrajaya
47 PRB Permit Peruntuhan Bangunan/Struktur
48 PS Kelulusan Permit Sementara
49 PST Permit Sementara (Telekomunikasi)
50 PTG Pejabat Pengarah Tanah dan Galian
51 PTJ Permit Tutup Jalan/Lorong (Projek)
52 SKMM Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia
53 SWCORP Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam
54 TM Telekom Malaysia
55 TNB Tenaga Nasional Berhad
56 UB Kelulusan Pelan Ubah Suai Oleh Perunding

Sila hubungi pihak OSC Perbadanan Putrajaya bagi sebarang pertanyaan.