Glosari
# Istilah Keterangan
1 AIS Air Selangor
2 ATL Agensi Teknikal Luar
3 BOMBA Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia
4 CCC Certificate Of Completion And Compliance
5 GDC Gas District Cooling
6 IWK Indah Water Konsortium Sdn Bhd
7 JKR Jabatan Kerja Raya
8 JKT Jawatankuasa Teknikal Pusat Setempat
9 JKT OSC Jawatankuasa Pusat Setempat
10 JMG Jabatan Mineral dan Geosains
11 JP Kelulusan Kerja Jalan dan Perparitan
12 JPS Jabatan Pengairan Dan Saliran
13 KAP Kelulusan Alamat Permis
14 KK Kerja-Kerja Kecil Yang Dikemukakan oleh Pemilik/JKR
15 KL Kelulusan Landskap
16 KMTT Kebenaran Merancang Tempoh Terhad
17 KNB Kelulusan Penamaan Bangunan
18 KPBC Kebenaran Merancang Pendirian Bangunan (Pembangunan Bercampur)
19 KPBI Kebenaran Merancang Pendirian Bangunan (Infrastruktur & Utiliti)
20 KPBK Kebenaran Merancang Pendirian Bangunan (Perdagangan)
21 KPBR Kebenaran Merancang Pendirian Bangunan (Perumahan)
22 KPKT Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan
23 KSA Kebenaran Merancang Susun Atur
24 KT Kelulusan Kerja Tanah (Am/Asas)
25 KTJP Kelulusan Kerja Tanah Serta Jalan & Perparitan
26 LAM Lembaga Arkitek Malaysia
27 LJ Kelulusan Kerja Lampu Jalan dan Lampu Isyarat
28 LPG Permit Mendirikan Pagar (Bangunan Sesebuah)
29 LPP Permohonan Pengalihan dan Pelupusan Pokok
30 LST Penyerahan Kawasan Kepada PPj – Serah Tapak
31 MB Kelulusan Penamaan Bangunan
32 MBS Kelulusan Mendirikan Bangunan Sementara (Bangunan)
33 MBT Kelulusan Mendirikan Bangunan Sementara (Telekomunikasi)
34 OSC One Stop Center
35 PAB Permit Laluan Angkut Bahan
36 PAM Pertubuhan Akitek Malaysia
37 PJH Putrajaya Holding
38 PKH Permit Khemah
39 PKJ Permit Kerja Di Jalan
40 PKK Permit Sementara Kerja-kerja Kecil
41 PKM Permit Kerja Malam
42 PLB Permit Kerja Meletak Bahan Dalam Kawasan Rizab Jalan
43 PLL Permit Laluan Logistik
44 PPB Permit Pecah Batu
45 PPJ Perbadanan Putrajaya
46 PRB Permit Peruntuhan Bangunan/Struktur
47 PS Kelulusan Permit Sementara
48 PST Permit Sementara (Telekomunikasi)
49 PTG Pejabat Pengarah Tanah dan Galian
50 PTJ Permit Tutup Jalan/Lorong (Projek)
51 SKMM Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia
52 SWCORP Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam
53 TM Telekom Malaysia
54 TNB Tenaga Nasional Berhad
55 UB Kelulusan Pelan Ubah Suai Oleh Perunding

Sila hubungi pihak OSC Perbadanan Putrajaya bagi sebarang pertanyaan.