Kelulusan Mendirikan Bangunan

Pegawai Bertanggungjawab
# Nama Emel No. Telefon
1 AMRAN BIN MOHD. NOR amranmn@ppj.gov.my 03-8887 7015 / 019-243 7015
2 Ar. AHMAD SYAFII’EI BIN ABDUL KUDOS syafiiei@ppj.gov.my 03-8887 7121 / 012-261 3011
3 MD. FUAD BIN JAMALUDDIN mdfuad@ppj.gov.my 03-8887 7528
4 AHMAD SAUFI BIN MOHD YUNUS saufi@ppj.gov.my 03-8887 7209
5 TAIB KALAMI MD JANI taib.kalami@ppj.gov.my 03-8887 7389
6 AMIR SYAFIQ BIN MOHD SHARIF amirsyafiq@ppj.gov.my 03-8887 7630
7 MUHAMMAD AL FIRDAUS BIN ZULKIFLY ma.firdaus@ppj.gov.my 03-8887 7389

Pautan ke halaman direktori Agensi Teknikal Luar

Senarai Dokumen Yang Diperlukan
# Keterangan Standard Nama Fail
1 Surat permohonan oleh Orang Utama Yang Mengemukakan (PSP)
Nyatakan tujuan pembangunan, jenis (purpose group), bil. unit & komponen bangunan; dan
Namakan agen PSP yang dibenarkan berurusan dengan PPj, jika ada.
KB_SURAT_MB_PSP.PDF
2 Surat lantikan perunding bagi setiap khidmat perunding PSP dan SP yang mengemukakan permohonan (Arkitek, Jurutera Awam, Mekanikal & Elektrikal.) KB_SURAT_LANTIKAN_PSP.PDF
3 Salinan Sijil Pendaftaran PSP dan SP (jika berkaitan) terkini Lembaga Arkitek Malaysia KB_LAM.PDF
4 Salinan Sijil Pendaftaran PSP dan SP (jika berkaitan) terkini Lembaga Jurutera Malaysia KB_LJM.PDF
5 Borang A-Perakuan Pelan Bangunan oleh PSP.
(Sila pastikan tarikh terkini, potong mana yang tidak berkenaan untuk tajuk, ruj. contoh standard jadual lukisan & no.lukisan pengemukaan pelan)
KB_BORANG_A_PSP.PDF
6 Borang A-Perakuan Pelan Struktur oleh SP (Jurutera Profesional dengan Perakuan Amalan)
- Dokumen ini perlu diperakukan dan ditandatangani oleh Jurutera Profesional Dengan Perakuan Amalan pada setiap muka surat yang dikemukakan. (Sila pastikan tarikh terkini, potong mana yang tidak berkenaan untuk tajuk, ruj. Contoh standard jadual lukisan & no.lukisan pengemukaan pelan)
KB_BORANG_A_SP.PDF
7 1 set Pelan dan Pengiraan Terperinci Struktur (digital).
Dokumen ini perlu diperakukan dan ditandatangani oleh Jurutera Profesional Dengan Perakuan Amalan pada setiap muka surat yang dikemukakan. (Sila pastikan tarikh terkini, potong mana yang tidak berkenaan untuk tajuk, ruj. Contoh standard jadual lukisan & no.lukisan pengemukaan pelan)
KB_PELAN_STRUKTUR_*.PDF
8 Dua (2) salinan Pelan Bangunan saiz A1 (final endorsement) –
- Dijilid dengan kemas, kukuh, digulung dan diikat (muka helaian di bahagian luar gulungan);
- Tandatangan, cop dan alamat pemilik pada setiap helaian;
- Perakuan PSP/SP, tandatangan, alamat dan cop LAM/LJM pada setiap helaian pelan (rujukan kepada UKBS Selangor 1986);
- Warnakan mengikut format warna kelulusan MB.
* bagi pembangunan melebihi 1.5 Ekar
-.PDF
9 Satu (1) salinan DIGITAL Pelan Bangunan yang LENGKAP mengandungi–
Tandatangan, cop dan alamat pemilik pada setiap helaian;
Perakuan PSP/SP, tandatangan, alamat dan cop LAM/LJM pada setiap helaian pelan (rujukan kepada UKBS Selangor 1986);
Warnakan mengikut format warna kelulusan MB.
-.PDF
10 Tajuk Permohonan, Perspektif, maklumat Pemilik, PSP dan perunding pada helaian hadapan (cover page).
- Tajuk mesti lengkap mengandungi bil. Blok, unit keseluruhan , jumlah tingkat & TLK, kemudahan2 lain. No. PT, alamat & nama jalan, dan pemilik bangunan/projek.
- Warnakan perspektif mengikut cadangan skema warna sebenar.
KB_PELAN_PERSPEKTIF.PDF
11 Senarai lukisan pada helaian kedua (page no.”i”).
Ruj. contoh standard jadual lukisan & no.lukisan pengemukaan pelan)
KB_PELAN_SENARAI_LUKISAN_*.PDF
12 Pelan Kunci, Lokasi & Pelan Tapak - Warnakan semua kawasan pembangunan termasuk kawasan sekitar/luar sempadan yang terlibat termasuk lokasi utiliti dan sambungan ke city main KB_PELAN_LOKASI_TAPAK_*.DWG
13 Pelan Kunci, Lokasi & Pelan Tapak - Warnakan semua kawasan pembangunan termasuk kawasan sekitar/luar sempadan yang terlibat termasuk lokasi utiliti dan sambungan ke city main. KB_PELAN_LOKASI_TAPAK_*.PDF
14 Jadual Pematuhan Kawasan Terbuka oleh PSP (ruj.format contoh jadual pengiraan) KB_RUANG_TERBUKA.PDF
15 Jadual Maklumat Perancangan. KB_MAKLUMATPERANCANGAN_*.PDF
16 Pelan Lantai KB_PELAN_LANTAI_*.DWG
17 Pelan Lantai KB_PELAN_LANTAI_*.PDF
18 Pelan Bumbung KB_PELAN_BUMBUNG_*.DWG
19 Pelan Bumbung KB_PELAN_BUMBUNG_*.PDF
20 Pelan Keratan KB_PELAN_KERATAN_*.DWG
21 Pelan Keratan KB_PELAN_KERATAN_*.PDF
22 Pelan Tampak – Warnakan mengikut cadangan skema warna sebenar KB_PELAN_TAMPAK_*.DWG
23 Pelan Tampak – Warnakan mengikut cadangan skema warna sebenar KB_PELAN_TAMPAK_*.PDF
24 Pelan Terperinci (cth. Tandas, Tangga dll). KB_PELANTERPERINCI_*.DWG
25 Pelan Terperinci (cth. Tandas, Tangga dll). KB_PELANTERPERINCI_*.PDF
26 Jadual Tingkap & Pintu (jadual dan pelan tampak). KB_JADUAL_TINGKAP_PINTU_*.PDF
27 Jadual Pencahayan & Pengudaraan Semulajadi serta Laluan Udara Tanpa Halangan - (ruj.contoh). KB_PELAN_JADUAL_CAHAYA_UDARA_*.PDF
28 Pelan Roof U-Value dan Energy Efficiency (EE) (OTTV & RTTV) - diagram komponen, pengiraan dan diperakukan oleh SP (M&E). KB_PELAN_EE_*.PDF
29 Pelan Roof U-Value dan Energy Efficiency (EE) (OTTV & RTTV) - diagram komponen, pengiraan dan diperakukan oleh SP (M&E). KB_KIRAAN_EE.PDF
30 Pelan Rekabentuk Sejagat (UD) diperakukan oleh PSP. KB_PELAN_UD_*.PDF
31 Pelan Tempat Pengumpulan Sisa Pepejal. (kiraan dan perakuan oleh SP (M&E)/Arkitek) KB_PELAN_SISAPEPEJAL_UTILITI_*.PDF
32 Pelan Perpaipan Sanitari Dalaman termasuk pengiraan, jadual peralatan dan perakuan oleh Jurutera/PSP. KB_PELAN_SANITARI_*.PDF
33 Pelan Perpaipan Air Dalaman termasuk pengiraan, jadual peralatan dan perakuan oleh Jurutera/PSP. KB_PELAN_INTERNAL_PIPING_*.PDF
34 Pelan Solar Panel KB_PELAN_SOLARPANEL_*.PDF
35 Pelan Sistem Pengumpulan Air Hujan (SPAH) diperakukan oleh SP (M&E) / Arkitek - (ruj.Garis Panduan Senarai Semak SPAH). KB_PELAN_SPAH_*.PDF
36 Surat Perakuan Perunding oleh PSP/SP telah mematuhi kehendak agensi teknikal yg memperakukan; ( ikut format KPKT) kepada Indah Water Konsortium (IWK) dengan bukti/ cop terima. KB_SURAT_IWK.PDF
37 Surat Perakuan Perunding oleh PSP/SP telah mematuhi kehendak agensi teknikal yg memperakukan; ( ikut format KPKT) kepada Suruhanjaya Komunikasi & Multimedia (SKMM) dengan bukti/ cop terima. KB_SURAT_SKMM.PDF
38 Surat Perakuan Perunding oleh PSP/SP telah mematuhi kehendak agensi teknikal yg memperakukan; ( ikut format KPKT)
kepada Jabatan Pengairan dan Saliran (JPS) dengan bukti/ cop terima
KB_SURAT_JPS.PDF
39 Laporan Architectural Summary - (ruj.contoh).
Termasuk Pelan Passive Design Diagram, yang menunjukkan building orientation, daylight, shading, natural cooling & natural cross ventilation.
KB_LAPORAN_ARCHSUMMARY.PDF
40 Laporan Penarafan/Inisiatif Bangunan Hijau KB_LAPORAN_GREENBLDG.PDF
41 Lain-lain dokumen dikehendaki/disyaratkan
(cth : Cukai Tanah, Cukai Taksiran, Surat Sokongan Agensi Teknikal Luar dan lain-lain dokumen berkaitan)
LAIN_LAIN_*.PDF
42 1 salinan resit pembayaran Fi Pelan, Fi Model, Fi berganda, Fi Pagar & Cukai Tanah dll. Pastikan Panduan Kiraan Fi Pelan disertakan. KB_RESIT_FI_PELAN.PDF

Sila hubungi pihak OSC Perbadanan Putrajaya bagi sebarang pertanyaan.