Kelulusan Mendirikan Bangunan / Perakuan Siap dan Pematuhan (CCC)

Pegawai Bertanggungjawab
# Nama Jawatan Extension (03-8887XXXX)
1 AMRAN BIN MOHD NOR amranmn@ppj.gov.my 03-88877015
2 AHMAD SYAFIIEI BIN ABDUL KUDOS syafiiei@ppj.gov.my 03-88877121 / 0122613011
3 MUNTAHA BIN TASARIB muntaha.tasarib@ppj.gov.my 03-88877521 / 012-261 5261
4 HARISFAZILA BIN AHMAD harisfazila@ppj.gov.my 0388877516
5 MOHD RANI MOHD TAHIR m_rani@ppj.gov.my 03-88877331
6 EDRI MULIZ BIN OTHMAN edri@ppj.gov.my 03-88877237
7 MD. FUAD BIN JAMALUDDIN mdfuad@ppj.gov.my 0388877528
8 SANTONIE BIN PARSON santonie@ppj.gov.my 03-8000 8000/8091
9 MOHD AL HAFIZ BIN MOHD YUSOFF al.hafiz@ppj.gov.my 03-8000 8000/8053
10 MOHD BAZLAN BIN CHE ROSLIN bazlan@ppj.gov.my 03-88877630
11 AHMAD SAUFI BIN MOHD YUNUS saufi@ppj.gov.my 03-88877209
12 MOHD ZAKI BIN MOHD YUSOH m_zaki@ppj.gov.my 0388877472
13 AIDAWATI SULAIMAN aidawati@ppj.gov.my 0380008000/8091
Senarai Dokumen Yang Diperlukan
# Keterangan Standard Nama Fail
1 Surat permohonan oleh Orang Utama Yang Mengemukakan (PSP) (Rumah Sesebuah) KB_SURAT_MB_RSS_PSP.PDF
2 Surat permohonan oleh Orang Utama Yang Mengemukakan (PSP) KB_SURAT_MB_PSP.PDF
3 Borang A-Perakuan Pelan Bangunan KB_BORANG_A_BANGUNAN_PSP.PDF
4 Surat Lantikan Perunding KB_SURAT_LANTIKAN_SP.PDF
5 Surat Lantikan Perunding (Rumah Sesebuah) KB_SURAT_LANTIKAN_PSP_SP.PDF
6 Borang A-Perakuan Pelan Struktur oleh SP KB_BORANG_A_SP.PDF
7 1 set Pelan dan Pengiraan Terperinci Struktur KB_PELAN_STRUKTUR_*.DWG
8 Borang A-Perakuan Pelan Struktur oleh SP KB_BORANG_A_PERUNTUHAN_SP.PDF
9 1 set Pelan Peruntuhan KB_PELAN_PERUNTUHAN_*.DWG
10 Pengesahan Bertulis daripada Sek.Kelulusan Perancangan, Jab Perancangan Bandar, PPj (Rumah Sesebuah)
-Kehendak perancangan, ketinggian bangunan dll
KB_SURAT_MERANCANG.PDF
11 Pengesahan Bertulis daripada Sek.Rekabentuk Bandar, Jab Perancangan Bandar, PPj
-Kehendak rekabentuk fasad, warna, tempat pengumpulan sisa pepejal & meter utiliti dll.
KB_SURAT_REKABENTUK.PDF
12 Surat/Memo Pengesahan Pematuhan Pelan atau Tidak Berkaitan daripada Jab/agensi Teknikal(Rumah Sesebuah)
Sek. KAwalan Lanskap, Jab Perancangan Bandar, PPj
-Kehendak pelan reka bentuk lanskap dll.
KB_SURAT_LANSKAP.PDF
13 Surat/Memo Pengesahan Pematuhan Pelan atau Tidak Berkaitan daripada Jab/agensi Teknikal(Rumah Sesebuah)
Jab.Bomba & Penyelamat Malaysia, Putrajaya
KB_SURAT_BOMBA.PDF
14 Tajuk Besar Permohonan, Perspektif KB_PELAN_PERSPEKTIF.PDF
15 Senarai lukisan, Pelan Tapak, Kunci & Lokasi , Pelan Lantai, Pelan Keratan, Pelan Tampak dan Pelan Bumbung (Rumah Sesebuah) KB_PELAN_*.PDF
16 Senarai lukisan KB_PELAN_SENARAI_LUKISAN_*.DWG
17 Pelan Tapak, Kunci & Lokasi (Rumah Sesebuah) KB_PELAN_KUNCI_LOKASI_TAPAK_*.DWG
18 Pelan Tapak, Kunci & Lokasi KB_PELAN_TAPAK_*.DWG
19 Pelan Lantai KB_PELAN_LANTAI_*.DWG
20 Pelan Keratan KB_PELAN_KERATAN_*.DWG
21 Pelan Tampak KB_PELAN_TAMPAK_*.DWG
22 Pelan Bumbung KB_PELAN_BUMBUNG_*.DWG
23 Jadual Tingkap & Pintu (ruj. contoh Standard jadual) KB_PELAN_JADUAL_TINGKAP_PINTU_*.DWG
24 Jadual Pencahayaan, Pengudaraan Semulajadi & Jadual Laluan Udara Tanpa Halangan KB_PELAN_JADUAL_CAHAYA_UDARA_*.DWG
25 Pelan terperinci KB_PELAN_TERPERINCI_*.DWG
26 Pelan Pusat Pengumpulan Sisa Pepejal KB_PELAN_SISAPEPEJAL_UTILITI_*.DWG
27 Pelan Rekabentuk Sejagat (UD) KB_PELAN_AKSES_OKU_*.DWG
28 Pelan Sistem Sanitari dan Perpaipan Dalaman KB_PELAN_SANITARI_PIPING_*.DWG
29 Pelan Perpaipan Air Dalaman (Rumah Sesebuah) KB_PELAN_INTERNAL_PIPING_*.DWG
30 Pelan Sistem Pengumpulan Air Hujan (SPAH) KB_PELAN_SPAH_*.DWG
31 Pelan Sistem Solar Panel (Rumah Sesebuah) KB_PELAN_SOLARPANEL.DWG
32 Pelan Roof Thermal Transfer Value atau Energy
Efficiency (EE)
KB_PELAN_RTTV_*.DWG
33 Kiraan Roof Thermal Transfer Value atau Energy Efficiency (EE) KB_KIRAAN_RTTV.PDF
34 Pelan Passive Design Diagram ( Rumah Sesebuah) KB_PELAN_PASSIVEDESIGN.PDF
35 Laporan Architectural Summary (Rumah Sesebuah) KB_LAPORAN_ARCHSUMMARY.PDF
36 Kiraan Overall Thermal Transfer Value atau Energy
Efficiency (EE)
KB_KIRAAN_OTTV.PDF
37 Pelan Overall Thermal Transfer Value atau Energy
Efficiency (EE)
KB_PELAN_OTTV_*.DWG
38 Laporan Penarafan Bangunan Hijau (MyCrest/GBI) KB_LAPORAN_PENARAFAN_GB.PDF
39 Indah Water Konsortium (IWK) KB_SURAT_IWK.PDF
40 Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia (SKMM) KB_SURAT_SKMM.PDF
41 Jabatan Pengairan Dan Saliran (JPS) KB_SURAT_JPS.PDF
42 Surat Pengesahana Lain (Rumah Sesebuah) KB_SURAT_LAIN.PDF
43 Lain-lain (jika berkaitan) KB_SURAT_LAIN.PDF
44 Kebenaran Merancang bagi Pendirian Bangunan (PB) KB_SURAT_MERANCANG.PDF
45 Kelulusan Pelan Arkitektural KB_SURAT_BOMBA.PDF
46 Kelulusan Pelan Kerja Tanah KB_SURAT_KERJA_TANAH.PDF
47 Kelulusan Pelan Jalan dan Parit KB_SURAT_JALAN_PARIT.PDF
48 1 salinan resit pembayaran fi pelan, fi model dan fi berganda (jika ada). KB_RESIT_FI_PELAN.PDF

Sila hubungi pihak OSC Perbadanan Putrajaya bagi sebarang pertanyaan.