Kelulusan Mendirikan Bangunan / Perakuan Siap dan Pematuhan (CCC)

Pegawai Bertanggungjawab
# Nama Jawatan Extension (03-8887XXXX)
1 TUAN SAPUAN BIN TUAN MAT (Pembangunan Kediaman) KETUA PENOLONG PENGARAH J48 7527
2 AHMAD SYAFIIEI BIN ABDUL KUDOS (Pembangunan Kediaman) PENOLONG PENGARAH J41 7121
3 SULAIMAN ABDUL (Pembangunan Kediaman) PENOLONG PEGAWAI SENI BINA J36 7433
4 MOHD NOR GADDAFFI BIN BADLI (Pembangunan Kediaman) PENOLONG PEGAWAI SENI BINA JA29 03-8000 8000/8054
5 AIDAWATI SULAIMAN (Pembangunan Kediaman) PENOLONG PEGAWAI SENIBINA JA29 03-8000 8000/8091
6 MUNTAHA BIN TASARIB (Pembangunan Bercampur, Komersial, Pejabat) PENOLONG PENGARAH J41 7521
7 IDRIS ABDULLAH (Pembangunan Bercampur, Komersial, Pejabat) PENOLONG PEGAWAI SENI BINA J38 7262
8 SITI ZALENA BIN MUSA (Pembangunan Bercampur, Komersial, Pejabat) PENOLONG PEGAWAI SENI BINA JA29 03-8000 8000/8091
9 MOHD HAFIZ BIN ABDUL KHALEK (Pembangunan Utility, Surau, Sekolah) KETUA PENOLONG PENGARAH J48 7157
10 MOHD ÁFIF BIN TAJUDIN (Pembangunan Utility, Surau, Sekolah) PENOLONG PENGARAH J41 7027
11 MOHD AL HAFIZ BIN MOHD YUSOFF (Pembangunan Utility, Surau, Sekolah) PENOLONG PEGAWAI SENI BINA JA29 03-8000 8000/8053
12 MOHD BAZLAN BIN CHE ROSLIN (Pembangunan Utility, Surau, Sekolah) PENOLONG PEGAWAI SENI BINA JA29 7630
Senarai Dokumen Yang Diperlukan
# Keterangan Standard Nama Fail
1 Surat permohonan oleh Orang Utama Yang Mengemukakan (PSP) (Rumah Sesebuah) KB_SURAT_MB_RSS_PSP.PDF
2 Surat permohonan oleh Orang Utama Yang Mengemukakan (PSP) KB_SURAT_MB_PSP.PDF
3 Borang A-Perakuan Pelan Bangunan KB_BORANG_A_BANGUNAN_PSP.PDF
4 Surat Lantikan Perunding KB_SURAT_LANTIKAN_SP.PDF
5 Surat Lantikan Perunding (Rumah Sesebuah) KB_SURAT_LANTIKAN_PSP_SP.PDF
6 Borang A-Perakuan Pelan Struktur oleh SP KB_BORANG_A_SP.PDF
7 1 set Pelan dan Pengiraan Terperinci Struktur KB_PELAN_STRUKTUR_*.DWG
8 Borang A-Perakuan Pelan Struktur oleh SP KB_BORANG_A_PERUNTUHAN_SP.PDF
9 1 set Pelan Peruntuhan KB_PELAN_PERUNTUHAN_*.DWG
10 Pengesahan Bertulis daripada Sek.Kelulusan Perancangan, Jab Perancangan Bandar, PPj (Rumah Sesebuah)
-Kehendak perancangan, ketinggian bangunan dll
KB_SURAT_MERANCANG.PDF
11 Pengesahan Bertulis daripada Sek.Rekabentuk Bandar, Jab Perancangan Bandar, PPj
-Kehendak rekabentuk fasad, warna, tempat pengumpulan sisa pepejal & meter utiliti dll.
KB_SURAT_REKABENTUK.PDF
12 Surat/Memo Pengesahan Pematuhan Pelan atau Tidak Berkaitan daripada Jab/agensi Teknikal(Rumah Sesebuah)
Sek. KAwalan Lanskap, Jab Perancangan Bandar, PPj
-Kehendak pelan reka bentuk lanskap dll.
KB_SURAT_LANSKAP.PDF
13 Surat/Memo Pengesahan Pematuhan Pelan atau Tidak Berkaitan daripada Jab/agensi Teknikal(Rumah Sesebuah)
Jab.Bomba & Penyelamat Malaysia, Putrajaya
KB_SURAT_BOMBA.PDF
14 Tajuk Besar Permohonan, Perspektif KB_PELAN_PERSPEKTIF.PDF
15 Senarai lukisan KB_PELAN_SENARAI_LUKISAN_*.DWG
16 Pelan Tapak, Kunci & Lokasi (Rumah Sesebuah) KB_PELAN_KUNCI_LOKASI_TAPAK_*.DWG
17 Pelan Tapak, Kunci & Lokasi KB_PELAN_TAPAK_*.DWG
18 Pelan Lantai KB_PELAN_LANTAI_*.DWG
19 Pelan Keratan KB_PELAN_KERATAN_*.DWG
20 Pelan Tampak KB_PELAN_TAMPAK_*.DWG
21 Pelan Bumbung KB_PELAN_BUMBUNG_*.DWG
22 Jadual Tingkap & Pintu (ruj. contoh Standard jadual) KB_PELAN_JADUAL_TINGKAP_PINTU_*.DWG
23 Jadual Pencahayaan, Pengudaraan Semulajadi & Jadual Laluan Udara Tanpa Halangan KB_PELAN_JADUAL_CAHAYA_UDARA_*.DWG
24 Pelan terperinci KB_PELAN_TERPERINCI_*.DWG
25 Pelan Pusat Pengumpulan Sisa Pepejal KB_PELAN_SISAPEPEJAL_UTILITI_*.DWG
26 Pelan Rekabentuk Sejagat (UD) KB_PELAN_AKSES_OKU_*.DWG
27 Pelan Sistem Sanitari dan Perpaipan Dalaman KB_PELAN_SANITARI_PIPING_*.DWG
28 Pelan Perpaipan Air Dalaman (Rumah Sesebuah) KB_PELAN_INTERNAL_PIPING_*.DWG
29 Pelan Sistem Pengumpulan Air Hujan (SPAH) KB_PELAN_SPAH_*.DWG
30 Pelan Sistem Solar Panel (Rumah Sesebuah) KB_PELAN_SOLARPANEL.DWG
31 Pelan Roof Thermal Transfer Value atau Energy
Efficiency (EE)
KB_PELAN_RTTV_*.DWG
32 Kiraan Roof Thermal Transfer Value atau Energy Efficiency (EE) KB_KIRAAN_RTTV.PDF
33 Pelan Passive Design Diagram ( Rumah Sesebuah) KB_PELAN_PASSIVEDESIGN.PDF
34 Laporan Architectural Summary (Rumah Sesebuah) KB_LAPORAN_ARCHSUMMARY.PDF
35 Kiraan Overall Thermal Transfer Value atau Energy
Efficiency (EE)
KB_KIRAAN_OTTV.PDF
36 Pelan Overall Thermal Transfer Value atau Energy
Efficiency (EE)
KB_PELAN_OTTV_*.DWG
37 Laporan Penarafan Bangunan Hijau (MyCrest/GBI) KB_LAPORAN_PENARAFAN_GB.PDF
38 Indah Water Konsortium (IWK) KB_SURAT_IWK.PDF
39 Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia (SKMM) KB_SURAT_SKMM.PDF
40 Jabatan Pengairan Dan Saliran (JPS) KB_SURAT_JPS.PDF
41 Surat Pengesahana Lain (Rumah Sesebuah) KB_SURAT_LAIN.PDF
42 Lain-lain (jika berkaitan) KB_SURAT_LAIN.PDF
43 Kebenaran Merancang bagi Pendirian Bangunan (PB) KB_SURAT_MERANCANG.PDF
44 Kelulusan Pelan Arkitektural KB_SURAT_BOMBA.PDF
45 Kelulusan Pelan Kerja Tanah KB_SURAT_KERJA_TANAH.PDF
46 Kelulusan Pelan Jalan dan Parit KB_SURAT_JALAN_PARIT.PDF
47 1 salinan resit pembayaran fi pelan, fi model dan fi berganda (jika ada). KB_RESIT_FI_PELAN.PDF

Sila hubungi pihak OSC Perbadanan Putrajaya bagi sebarang pertanyaan.