Kelulusan Mendirikan Bangunan

Pegawai Bertanggungjawab
# Nama Emel No. Telefon
1 AMRAN BIN MOHD. NOR amranmn@ppj.gov.my 03-8887 7015 / 019-243 7015
2 AHMAD SAUFI BIN MOHD YUNUS saufi@ppj.gov.my 03-8887 7389 / 019 231 4697
3 TAIB KALAMI MD JANI taib.kalami@ppj.gov.my 03-8887 7389 / 019-231 4906
4 NORFAIZAH BINTI BAHRUDIN norfaizah@ppj.gov.my 03 8887 7000 (samb. 8057) / 019 231 4816
5 ZURAINI BIN ABDULLAH HALIM zuraini@ppj.gov.my 03-8887 7187
6 SAIFUL AZHAR BIN SAUBIRAN s_azhar@ppj.gov.my 03-8887 7389
7 MOHAMAD DIAH BIN AHMAD mohamad.diah@ppj.gov.my 03-88877389

Pautan ke halaman direktori Agensi Teknikal Luar

Senarai Semak
Nama Fail Saiz
01. OSCPPJ-P2-MB(SB)(V2) SENARAI SEMAK MENDIRIKAN BANGUNAN (SKALA BESAR)_15 OKTOBER 2023.pdf 521.4 KB
02. OSCPPJ-P2-MB(SK)(V2) SENARAI SEMAK MENDIRKAN BANGUNAN (SKALA KECIL)_15 OKTOBER 2023.pdf 551.23 KB
03. OSCPPJ-P2-MB(BIM)(V2) SENARAI SEMAK MENDIRIKAN BANGUNAN (BIM)_15 OKTOBER 2023.pdf 521.33 KB
04. OSCPPJ-P2-MB(PP)(V2) SENARAI SEMAK PELAN PINDAAN MENDIRIKAN BANGUNAN (SKALA BESAR)_15 OKTOBER 2023.pdf 296.49 KB
05. OSCPPJ-P2-MB(PP)(SK)(V2) SENARAI SEMAK PINDAAN PELAN MENDIRKAN BANGUNAN (SKALA KECIL)_15 OKTOBER 2023.pdf 353.01 KB
06. OSCPPJ-P2-MB(PP)(BIM)(V2) SENARAI SEMAK PELAN PINDAAN MENDIRIKAN BANGUNAN (BIM)_15 OKTOBER 2023.pdf 288.44 KB
07. OSCPPJ-P2-MB(EXT)(SB) SENARAI SEMAK LANJUTAN MENDIRIKAN BANGUNAN (SKALA BESAR)_15 OKTOBER 2023.pdf 486.97 KB
08. OSCPPJ-P2-MB(EXT)(SK) SENARAI SEMAK LANJUTAN MENDIRIKAN BANGUNAN (SKALA KECIL)_15 OKTOBER 2023.pdf 534.2 KB
09. OSCPPJ-P2-MB BIM (EXT) SENARAI SEMAK LANJUTAN MENDIRIKAN BANGUNAN_15 OKTOBER 2023.pdf 415.31 KB
10. OSCPPJ-P3-NOTIS MULA KERJA BANGUNAN_24 NOVEMBER 2023.pdf 183.54 KB
11. OSCPPJ-P4-LAWATAN INTERM BANGUNAN_24 NOVEMBER 2023.pdf 140.09 KB
12. OSCPPJ-P5-LAWATAN PEMERIKSAAN AKHIR_24 NOVEMBER 2023.pdf 122.27 KB
13. OSCPPJ-P6-SERAHAN PERAKUAN SIAP DAN PEMATUHAN (CCC)_19 JANUARI 2024.pdf 2.35 MB
BORANG SEMAKAN PERMOHONAN PEMULANGAN FI CAGARAN.pdf 375.07 KB
P2- BORANG-A (STRUKTUR) (V2)_30 NOVEMBER 2023.pdf 112.47 KB
P2- BORANG-A(V2)_24 NOVEMBER 2023.pdf 158.37 KB
P3-BORANG-B(V1)_24 NOVEMBER 2023.pdf 86.11 KB
Senarai Dokumen Yang Diperlukan
# Keterangan Standard Nama Fail
1 Surat permohonan oleh Orang Utama Yang Mengemukakan (PSP)
a. Nyatakan tujuan pembangunan, jenis (purpose group), bil. unit & komponen bangunan;
b. Namakan agen PSP yang dibenarkan berurusan dengan PPj, jika ada.
KB_SURAT_MB_PSP.PDF
2 Surat lantikan perunding bagi setiap khidmat perunding PSP dan SP yang mengemukakan permohonan (Arkitek, Jurutera Awam, Mekanikal & Elektrikal. KB_SURAT_LANTIKAN_PSP.PDF
3 Salinan Sijil Pendaftaran PSP terkini Lembaga Arkitek Malaysia KB_LAM.PDF
4 Salinan Sijil Pendaftaran SP terkini Lembaga Jurutera Malaysia KB_LJM.PDF
5 Borang A-Perakuan Pelan Bangunan oleh PSP.
(Sila pastikan tarikh terkini, potong mana yang tidak berkenaan untuk tajuk, ruj. contoh standard jadual lukisan & no.lukisan pengemukaan pelan)
KB_BORANG_A_PSP.PDF
6 Borang A-Perakuan Pelan Struktur oleh SP (Jurutera Profesional dengan Perakuan Amalan) (Sila pastikan tarikh terkini, potong mana yang tidak berkenaan untuk tajuk, ruj. Contoh standard jadual lukisan & no.lukisan pengemukaan pelan) KB_BORANG_A_SP.PDF
7 1 set Pelan dan Pengiraan Terperinci Struktur (digital). Dokumen ini perlu diperakukan dan ditandatangani oleh Jurutera Profesional Dengan Perakuan Amalan pada setiap muka surat yang dikemukakan. (Sila pastikan tarikh terkini, potong mana yang tidak berkenaan untuk tajuk, ruj. Contoh standard jadual lukisan & no.lukisan pengemukaan pelan) KB_PELAN_STRUKTUR_*.PDF
8 Satu (1) salinan Pelan Digital dalam format DWG yang LENGKAP (Warnakan mengikut format warna kelulusan MB). KB_PELAN_*.DWG
9 Satu (1) salinan Pelan Digital dalam format PDF yang LENGKAP (Warnakan mengikut format warna kelulusan MB). KB_PELAN_*.PDF
10 Surat Perakuan Perunding oleh PSP/SP telah mematuhi kehendak agensi teknikal yg memperakukan; ( ikut format KPKT) kepada Indah Water Konsortium (IWK) dengan bukti/ cop terima KB_SURAT_IWK.PDF
11 Surat Perakuan Perunding oleh PSP/SP telah mematuhi kehendak agensi teknikal yg memperakukan; ( ikut format KPKT) kepada Suruhanjaya Komunikasi & Multimedia (SKMM) dengan bukti/ cop terima. KB_SURAT_SKMM.PDF
12 Surat Perakuan Perunding oleh PSP/SP telah mematuhi kehendak agensi teknikal yg memperakukan; ( ikut format KPKT) kepada Jabatan Pengairan dan Saliran (JPS) dengan bukti/ cop terima. KB_SURAT_JPS.PDF
13 Surat Perakuan Perunding oleh PSP/SP telah mematuhi kehendak agensi teknikal yg memperakukan; ( ikut format KPKT) kepada Agensi Lain-lain (jika diarahkan) KB_SURAT_LAIN.PDF
14 Laporan Architectural Summary - (ruj.contoh). KB_LAPORAN_ARCHSUMMARY.PDF
15 Cover Page yang mengandungi Tajuk Permohonan, Perspektif, maklumat Pemilik, PSP dan perunding pada helaian hadapan (cover page).
• Tajuk mesti lengkap mengandungi bil. Blok, unit keseluruhan , jumlah tingkat & TLK, kemudahan2 lain. No. PT, alamat & nama jalan, dan pemilik bangunan/projek.
• Warnakan perspektif mengikut cadangan skema warna sebenar.
KB_PERSPEKTIF_*.PDF
16 Senarai lukisan pada helaian kedua (page no.”i”).
Ruj. contoh standard jadual lukisan & no.lukisan pengemukaan pelan)
KB_PELAN_SENARAI_LUKISAN.PDF
17 Pelan Kunci, Lokasi & Pelan Tapak - Warnakan semua kawasan pembangunan termasuk kawasan sekitar/luar sempadan yang terlibat termasuk lokasi utiliti dan sambungan ke city main. KB_PELAN_LOKASI_TAPAK_*.DWG
18 Pelan Kunci, Lokasi & Pelan Tapak - Warnakan semua kawasan pembangunan termasuk kawasan sekitar/luar sempadan yang terlibat termasuk lokasi utiliti dan sambungan ke city main. KB_PELAN_LOKASI_TAPAK_*.PDF
19 Jadual Pematuhan Kawasan Terbuka oleh PSP (ruj.format contoh jadual pengiraan) KB_RUANG_TERBUKA.PDF
20 Jadual Maklumat Perancangan KB_MAKLUMATPERANCANGAN_*.PDF
21 Pelan Lantai KB_PELAN_LANTAI_*.DWG
22 Pelan Lantai KB_PELAN_LANTAI_*.PDF
23 Pelan Bumbung KB_PELAN_BUMBUNG_*.DWG
24 Pelan Bumbung KB_PELAN_BUMBUNG_*.PDF
25 Lain-lain dokumen dikehendaki/disyaratkan
(cth : Surat Sokongan Agensi/lain-lain)
LAIN_SOKONGAN_*.PDF
26 Lain-lain dokumen dikehendaki/disyaratkan
(cth : Pelan format PDF untuk Pengemukaan Pelan Akhir)
LAIN_FE_*.PDF
27 Lain-lain dokumen dikehendaki/disyaratkan
(cth : Dokumen Pematuhan Arahan Bertulis)
LAIN_WD_*.PDF
28 Pelan Keratan KB_PELAN_KERATAN_*.DWG
29 Pelan Keratan KB_PELAN_KERATAN_*.PDF
30 Pelan Tampak – Warnakan mengikut cadangan skema warna sebenar KB_PELAN_TAMPAK_*.DWG
31 Pelan Tampak – Warnakan mengikut cadangan skema warna sebenar KB_PELAN_TAMPAK_*.PDF
32 Pelan Terperinci (cth. Tandas, Tangga dll) KB_PELANTERPERINCI_*.DWG
33 Pelan Terperinci (cth. Tandas, Tangga dll) KB_PELANTERPERINCI_*.PDF
34 Jadual Tingkap & Pintu (jadual dan pelan tampak) KB_JADUAL_TINGKAP_PINTU_*.PDF
35 Jadual Pencahayan & Pengudaraan Semulajadi serta Laluan Udara Tanpa Halangan (ruj. contoh) KB_JADUAL_CAHAYA_UDARA_*.PDF
36 Pelan Tempat Pengumpulan Sisa Pepejal. (kiraan dan perakuan oleh SP (M&E)/Arkitek) KB_PELAN_SISAPEPEJAL_*.PDF
37 Pelan Perpaipan Sanitari Dalaman termasuk pengiraan, jadual peralatan dan perakuan oleh Jurutera/PSP KB_PELAN_SANITARI_*.PDF
38 Pelan Pagar dan/atau Pintu Pagar (jika berkaitan) – Rujuk Garis Panduan Pagar Putrajaya KB_PAGAR.PDF
39 Pelan Meter Utiliti (meter AIS terbuka & menghadap keluar – bagi rumah sesebuah dan pembangunan jenis teres) KB_PELAN_UTILITI_*.PDF
40 Pelan Perpaipan Air Dalaman termasuk pengiraan, jadual peralatan dan perakuan oleh Jurutera/PSP KB_PELAN_INTERNAL_PIPING_*.PDF
41 Pelan Rekabentuk Sejagat (UD) diperakukan oleh PSP.
Rujuk MS1184:2014 & Senarai Semak Pengemukaan Pelan Akses Reka Bentuk Sejagat – 2017;
a. Warnakan kawasan yang boleh diakses oleh semua golongan terutamanya oleh OKU (pelan dan keratan);
b. Pelan terperinci Accessible Toilet, TLK OKU, Signages, Ketinggian Suis, Ramp, dsbnya.
KB_PELAN_UD_*.PDF
42 Pelan Roof U-Value dan Energy Efficiency (EE) (OTTV & RTTV) - diagram komponen, pengiraan dan diperakukan oleh SP (M&E) KB_PELAN_EE_*.PDF
43 Pelan Roof U-Value dan Energy Efficiency (EE) (OTTV & RTTV) - diagram komponen, pengiraan dan diperakukan oleh SP (M&E) KB_KIRAAN_E_*.PDF
44 Pelan Sistem Pengumpulan Air Hujan (SPAH) diperakukan oleh SP (M&E) / Arkitek - (ruj.Garis Panduan Senarai Semak SPAH) KB_PELAN_SPAH_*.PDF
45 Pelan Solar Panel (sekurang-kurangnya untuk water heater bagi satu tandas) KB_PELAN_SOLARPANEL_*.PDF
46 Laporan Penarafan/Inisiatif Bangunan Hijau.
Termasuk Passive Design Diagram, yang menunjukkan building orientation, daylight, shading, natural cooling & natural cross ventilation
KB_LAPORAN_GREENBLDG.PDF
47 Satu (1) salinan Pelan Digital dalam format IFC yang LENGKAP (LOD 300) mengikut
format NBeS (Warnakan mengikut KEMASAN YANG DICADANGKAN
KB_MODEL_*.IFC
48 Satu (1) salinan Pelan Digital dalam format RVT yang LENGKAP (LOD 300) mengikut
format NBeS (Warnakan mengikut KEMASAN YANG DICADANGKAN).
KB_PELAN_*.RVT

Sila hubungi pihak OSC Perbadanan Putrajaya bagi sebarang pertanyaan.