Kelulusan Pelan Pra-Hitungan

Pegawai Bertanggungjawab
# Nama Jawatan Extension (03-8887XXXX)
1 MOHD ZAMEY BIN ZAKARAYA(team 1) zamey@ppj.gov.my 03-88877631 / 019-2042690
2 MUHAMMAD FADHIL BIN BAHRIN (team 1) m.fadhil@ppj.gov.my 03-88877683
3 MUHAMMAD AZMIL BIN ABDUL LATIF (team 1) muhammad.azmil@ppj.gov.my 03-88877695
4 MOHD SYUKORI BIN MOHD AMIN (team 1) kory@ppj.gov.my 03-88877343
5 NIK KHUSAIRE BIN JAAFAR (team 2) khusairie@ppj.gov.my 03-88877129 / 012-333 9617
6 AZHAR BIN RAZALI (team 2) azhar_r@ppj.gov.my 03-88877218
7 NURAINI BINTI ABDUL LATIF (team 2) nuraini.al@ppj.gov.my 03-88877687
Senarai Semak
Nama Fail Saiz
1. BORANG SEMAKAN PRA HITUNGAN.pdf 327.77 KB
Senarai Dokumen Yang Diperlukan
# Keterangan Standard Nama Fail
1 Surat Rasmi daripada Juru Ukur Tanah Berlesen SURAT_RASMI.PDF
2 Satu (1) salinan surat pelantik perunding LANTIK_RUNDING.PDF
3 Borang PP (Pemohon hendaklah Juru Ukur Tanah Berlesen) BORANG_PP.PDF
4 Lima (5) salinan Pelan Pra-hitungan termasuk
satu (1) linen berskala 1: 2000 atau mengikut skala Kelulusan
Pelan Susun Atur yang telah disahkan (endorsed), serta hendaklah
disahkan oleh Juru Ukur Berlesen dan Juru Rancang Bertauliah
(yang mengemukakan Permohonan Kelulusan Pelan Susun Atur),
ketika mengemukakan permohonan.
PRA_HITUNGAN.DWG
5 Fi bayaran (Online Banking) FI_BAYARAN.PDF

Sila hubungi pihak OSC Perbadanan Putrajaya bagi sebarang pertanyaan.