Kelulusan Pelan Pra-Hitungan

Pegawai Bertanggungjawab
# Nama Jawatan Extension (03-8887XXXX)
1 MOHD ZAMEY BIN ZAKARAYA(team 1) PENOLONG PENGARAH KANAN J44 7631
2 MUHAMMAD AZMIL BIN ABDUL LATIF (team 1) PENOLONG PEGAWAI PERANCANG BANDAR & DESA JA29 7695
3 NIK KHUSAIRE BIN JAAFAR (team 2) PENOLONG PENGARAH KANAN J44 7129
4 AZHAR BIN RAZALI (team 2) PENOLONG PEGAWAI PERANCANG BANDAR & DESA JA38 7218
Senarai Semak
Nama Fail Saiz
1. BORANG SEMAKAN PRA HITUNGAN.pdf 327.77 KB
Senarai Dokumen Yang Diperlukan
# Keterangan Standard Nama Fail
1 Surat Rasmi daripada Juru Ukur Tanah Berlesen SURAT_RASMI.PDF
2 Satu (1) salinan surat pelantik perunding LANTIK_RUNDING.PDF
3 Borang PP (Pemohon hendaklah Juru Ukur Tanah Berlesen) BORANG_PP.PDF
4 Lima (5) salinan Pelan Pra-hitungan termasuk
satu (1) linen berskala 1: 2000 atau mengikut skala Kelulusan
Pelan Susun Atur yang telah disahkan (endorsed), serta hendaklah
disahkan oleh Juru Ukur Berlesen dan Juru Rancang Bertauliah
(yang mengemukakan Permohonan Kelulusan Pelan Susun Atur),
ketika mengemukakan permohonan.
PRA_HITUNGAN.DWG

Sila hubungi pihak OSC Perbadanan Putrajaya bagi sebarang pertanyaan.