Kelulusan Pelan Pra-Hitungan

Pegawai Bertanggungjawab
# Nama Jawatan Extension (03-8887XXXX)
1 AZHAR BIN OTHMAN azhar_o@ppj.gov.my 03-8887 7018
2 NOR AZIMAH BT JAMALUDDIN azimah@ppj.gov.my 03-8887 7354 / 019-611 4732
3 MUHAMMAD AZMIL BIN ABDUL LATIF muhammad.azmil@ppj.gov.my 03-8887 7695
4 MUHAMMAD FADHIL BIN BAHRIN m.fadhil@ppj.gov.my 03-8887 7683
5 MOHD AKMAL BIN OSMAN akmal@ppj.gov.my 03-8887 7641
Senarai Semak
Nama Fail Saiz
1. BORANG SEMAKAN PRA HITUNGAN.pdf 327.77 KB
Senarai Dokumen Yang Diperlukan
# Keterangan Standard Nama Fail
1 Surat Rasmi daripada Juru Ukur Tanah Berlesen SURAT_RASMI.PDF
2 Satu (1) salinan surat pelantik perunding LANTIK_RUNDING.PDF
3 Borang PP (Pemohon hendaklah Juru Ukur Tanah Berlesen) BORANG_PP.PDF
4 Lima (5) salinan Pelan Pra-hitungan termasuk
satu (1) linen berskala 1: 2000 atau mengikut skala Kelulusan
Pelan Susun Atur yang telah disahkan (endorsed), serta hendaklah
disahkan oleh Juru Ukur Berlesen dan Juru Rancang Bertauliah
(yang mengemukakan Permohonan Kelulusan Pelan Susun Atur),
ketika mengemukakan permohonan.
PRA_HITUNGAN.DWG
5 Fi bayaran (Online Banking) FI_BAYARAN.PDF
6 Lain-lain dokumen dikehendaki/disyaratkan
(cth : Pelan format PDF untuk Pengemukaan Pelan Akhir)
LAIN_*.PDF

Sila hubungi pihak OSC Perbadanan Putrajaya bagi sebarang pertanyaan.