Kelulusan Pelan Pra-Hitungan

Pegawai Bertanggungjawab
# Nama Emel No. Telefon
1 AZHAR BIN OTHMAN azhar_o@ppj.gov.my 03-8887 7018
2 NOR AZIMAH BT JAMALUDDIN azimah@ppj.gov.my 03-8887 7354 / 019-611 4732
3 PUTRI AMILIA BINTI KAMARUZALI putri.amilia@ppj.gov.my 03-88877632 / 011-10408669
4 MOHD AKMAL BIN OSMAN akmal@ppj.gov.my 03-8887 7641
5 MUHAMMAD FADHIL BIN BAHRIN m.fadhil@ppj.gov.my 03-8887 7683
6 MUHAMMAD AZMIL BIN ABDUL LATIF muhammad.azmil@ppj.gov.my 03-8887 7695

Pautan ke halaman direktori Agensi Teknikal Luar

Senarai Dokumen Yang Diperlukan
# Keterangan Standard Nama Fail
1 Satu (1) salinan surat pelantik perunding LANTIK_RUNDING.PDF
2 Surat Rasmi daripada Perunding Profesional Bertauliah S_RASMI.PDF
3 Borang PP (rujuk lampiran)
(Pemohon hendaklah Juru Ukur Tanah Berlesen)
BORANG_PP.PDF
4 Lima (5) salinan Pelan Pra-hitungan (1 Linen dan 4 Kertas) berskala 1: 2000 atau mengikut skala Kelulusan Pelan Susun Atur yang telah disahkan (endorsed), serta hendaklah disahkan oleh Juru Ukur Berlesen dan Juru Rancang Bertauliah (yang mengemukakan Permohonan Kelulusan Pelan Susun Atur), ketika mengemukakan permohonan PRA_HITUNGAN.PDF
5 Lima (5) salinan Pelan Pra-hitungan (1 Linen dan 4 Kertas) berskala 1: 2000 atau mengikut skala Kelulusan Pelan Susun Atur yang telah disahkan (endorsed), serta hendaklah disahkan oleh Juru Ukur Berlesen dan Juru Rancang Bertauliah (yang mengemukakan Permohonan Kelulusan Pelan Susun Atur), ketika mengemukakan permohonan PRA_HITUNGAN.DWG
6 Lain-lain dokumen dikehendaki/disyaratkan
(cth : Surat Sokongan Agensi/lain-lain)
LAIN_SOKONGAN_*.PDF
7 Lain-lain dokumen dikehendaki/disyaratkan
(cth : Dokumen Pematuhan Arahan Bertulis)
LAIN_WD_*.PDF
8 Lain-lain dokumen dikehendaki/disyaratkan
(cth : Pelan format PDF untuk Pengemukaan Pelan Akhir)
LAIN_FE_*.PDF

Sila hubungi pihak OSC Perbadanan Putrajaya bagi sebarang pertanyaan.