Kebenaran Merancang Tempoh Terhad (Pendirian Bangunan Sementara)

Pegawai Bertanggungjawab
# Nama Jawatan Extension (03-8887XXXX)
1 AZHAR BIN OTHMAN azhar_o@ppj.gov.my 03-8887 7018
2 NOR AZIMAH BT JAMALUDDIN azimah@ppj.gov.my 03-8887 7354
3 MOHD AKMAL BIN OSMAN akmal@ppj.gov.my 03-8887 7641
4 MUHAMMAD FADHIL BIN BAHRIN m.fadhil@ppj.gov.my 03-8887 7683
5 MUHAMMAD AZMIL BIN ABDUL LATIF muhammad.azmil@ppj.gov.my 03-8887 7695
Senarai Dokumen Yang Diperlukan
# Keterangan Standard Nama Fail
1 Surat Rasmi daripada Perunding Profesional Bertauliah S_RASMI.PDF
2 Borang A (Jadual Pertama Kaedah Kawalan Perancangan Am) BORANG_A.PDF
3 satu (1) salinan suratan hak milik HAK_MILIK.PDF
4 satu (1) salinan surat pelantikan perunding LANTIK_RUNDING.PDF
5 satu (1) salinan sijil profesional bagi setiap perunding berkaitan SIJIL_PROFESIONAL.PDF
6 Satu (1) salinan resit bayaran cukai tanah terkini CUKAI_TANAH.PDF
7 Pelan Tapak (Pelan –pelan perlu disahkan oleh Juru Runding Profesional Bertauliah) TAPAK.DWG
8 Pelan Lantai LANTAI_*.DWG
9 Pelan Bumbung BUMBUNG.DWG
10 Pandangan Tampak mengikut skim warna sebenar (sekurang- kurangnya 4 pandangan tampak) TAMPAK_*.DWG
11 Keratan Rentas (sekurang- kurangnya 2 keratan rentas) KERATAN_*.DWG
12 Lukisan Perspektif PERSPEKTIF.PDF
13 Pelan Pencahayaan Fasad Bangunan (jika berkaitan) PENCAHAYAAN.PDF
14 Pelan Ruang Papan Tanda/ Iklan IKLAN.PDF
15 Pelan-Pelan Perancangan Kerja Tanah KERJA_TANAH.DWG
16 Pelan Jalan (Pengangkutan) JALAN.DWG
17 Pelan Perancangan Saliran SALIRAN.PDF
18 Pelan Pembetungan PEMBENTUNGAN.PDF
19 Pelan Bekalan Air BEKALAN_AIR.DWG
20 Pelan Bekalan Elektrik BEKALAN_ELEKTRIK.PDF
21 Pelan Telekomunikasi TELEKOM.DWG
22 Pelan Bekalan Gas BEKALAN_GAS.DWG
23 Pelan Sisa Pepejal SISA_PEPEJAL.DWG
24 Pelan Bekalan Air Dingin (GDC) GDC.DWG
25 Pelan Common Utility Trench (CUT) bagi kawasan (Pre 2,3 & 4 Sahaja) CUT.DWG
26 Pelan dan Jadual Pengairan PENGAIRAN.DWG
27 Pelan Keperluan IT IT.DWG
28 Pelan Induk Landskap INDUK_LANDSKAP.DWG
29 Foto, Imej dan Lakaran atau / dan Tampak Sisi / Hadapan setiap komponen atau Elemen Landskap yang mengandungi mana-mana elemen LSKP_IMEJ.PDF
30 Minimum dua (2) Keratan Rentas keseluruhan tapak pembangunan disediakan bersama oleh Jurutera Bertauliah, Arkitek dan Arkitek Landskap LSKP_KERATAN.DWG
31 Laporan Cadangan Pemajuan (disertakan dengan Pelan/Gambar rajah/ilustrasi yang berkaitan) CDG_PEMBANGUNAN.PDF
32 Surat Iringan permohonan daripada Juru rancang dan Arkitek
yang Bertauliah Ke JABATAN BOMBA DAN PENYELAMAT
MALAYSIA.
BOMBA_SRT_IRINGAN_*.PDF
33 Surat Iringan permohonan daripada Juru rancang dan Arkitek
yang Bertauliah Ke SYABAS.
SYABAS_SRT_IRINGAN_*.PDF
34 Surat Iringan permohonan daripada Juru rancang dan Arkitek
yang Bertauliah Ke INDAH WATER KONSURTIUM.
IWK_SRT_IRINGAN_*.PDF
35 Surat Iringan permohonan daripada Juru rancang dan Arkitek
yang Bertauliah Ke TENAGA NASIONAL BERHAD.
TNB_SRT_IRINGAN_*.PDF
36 Surat Iringan permohonan daripada Juru rancang dan Arkitek
yang Bertauliah Ke TELEKOM MALAYSIA.
TM_SRT_IRINGAN_*.PDF
37 Surat Iringan permohonan daripada Juru rancang dan Arkitek
yang Bertauliah Ke GAS DISTRICT COOLING.
GDC_SRT_IRINGAN_*.PDF
38 Surat Iringan permohonan daripada Juru rancang dan Arkitek
yang Bertauliah Ke GAS MALAYSIA.
GAS_SRT_IRINGAN_*.PDF
39 Surat Iringan permohonan daripada Juru rancang dan Arkitek
yang Bertauliah Ke JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN.
JPS_SRT_IRINGAN_*.PDF
40 Surat Iringan permohonan daripada Juru rancang dan Arkitek yang Bertauliah Ke PEJABAT KETUA PEGAWAI KESELAMATAN KERAJAAN MALAYSIA (CGSO) CGSO_SRT_IRINGAN_*.PDF
41 Fi bayaran (Online Banking) FI_BAYARAN.PDF
42 Lain-lain dokumen dikehendaki/disyaratkan
(cth : Pelan format PDF untuk Pengemukaan Pelan Akhir)
LAIN_*.PDF

Sila hubungi pihak OSC Perbadanan Putrajaya bagi sebarang pertanyaan.