Pendirian Bangunan Sementara

Pegawai Bertanggungjawab
# Nama Jawatan Extension (03-8887XXXX)
1 MOHD ZAMEY BIN ZAKARAYA(team 1) PERANCANG BANDAR DAN DESA 7631 / 019-2042690
2 MUHAMMAD FADHIL BIN BAHRIN (team 1) PERANCANG BANDAR DAN DESA 7683
3 MUHAMMAD AZMIL BIN ABDUL LATIF (team 1) PERANCANG BANDAR DAN DESA 7695
4 MOHD SYUKORI BIN MOHD AMIN (team 1) JURUTERA 7343
5 NIK KHUSAIRE BIN JAAFAR (team 2) PERANCANG BANDAR DAN DESA 7129 / 012-333 9617
6 AZHAR BIN RAZALI (team 2) PERANCANG BANDAR DAN DESA 7218
7 NURAINI BINTI ABDUL LATIF (team 2) PERANCANG BANDAR DAN DESA 7687
8 AMRAN BIN MOHD NOR (REKABENTUK BANDAR) SENIBINA 7015
9 NOR AZIMAH BT JAMALUDDIN (REKABENTUK BANDAR) PERANCANG BANDAR DAN DESA 7354
10 EDRI MULIZ BIN OTHMAN (REKABENTUK BANDAR) SENIBINA 7237
11 AHMAD SAUFI BIN MOHD YUNUS (REKABENTUK BANDAR) SENIBINA 7209
12 MOHD ZAKI BIN MOHD YUSOH (REKABENTUK BANDAR) SENIBINA 7472
Senarai Dokumen Yang Diperlukan
# Keterangan Standard Nama Fail
1 Surat Rasmi daripada Perunding Profesional Bertauliah S_RASMI.PDF
2 Borang A (Jadual Pertama Kaedah Kawalan Perancangan Am) BORANG_A.PDF
3 satu (1) salinan suratan hak milik HAK_MILIK.PDF
4 satu (1) salinan surat pelantikan perunding LANTIK_RUNDING.PDF
5 satu (1) salinan sijil profesional bagi setiap perunding berkaitan SIJIL_PROFESIONAL.PDF
6 Satu (1) salinan resit bayaran cukai tanah terkini CUKAI_TANAH.PDF
7 Pelan Tapak (Pelan –pelan perlu disahkan oleh Juru Runding Profesional Bertauliah) TAPAK.DWG
8 Pelan Lantai LANTAI_*.DWG
9 Pelan Bumbung BUMBUNG.DWG
10 Pandangan Tampak mengikut skim warna sebenar (sekurang- kurangnya 4 pandangan tampak) TAMPAK_*.DWG
11 Keratan Rentas (sekurang- kurangnya 2 keratan rentas) KERATAN_*.DWG
12 Lukisan Perspektif PERSPEKTIF.PDF
13 Pelan Pencahayaan Fasad Bangunan (jika berkaitan) PENCAHAYAAN.PDF
14 Pelan Ruang Papan Tanda/ Iklan IKLAN.PDF
15 Pelan-Pelan Perancangan Kerja Tanah KERJA_TANAH.DWG
16 Pelan Jalan (Pengangkutan) JALAN.DWG
17 Pelan Perancangan Saliran SALIRAN.PDF
18 Pelan Pembetungan PEMBENTUNGAN.PDF
19 Pelan Bekalan Air BEKALAN_AIR.DWG
20 Pelan Bekalan Elektrik BEKALAN_ELEKTRIK.PDF
21 Pelan Telekomunikasi TELEKOM.DWG
22 Pelan Bekalan Gas BEKALAN_GAS.DWG
23 Pelan Sisa Pepejal SISA_PEPEJAL.DWG
24 Pelan Bekalan Air Dingin (GDC) GDC.DWG
25 Pelan Common Utility Trench (CUT) bagi kawasan (Pre 2,3 & 4 Sahaja) CUT.DWG
26 Pelan dan Jadual Pengairan PENGAIRAN.DWG
27 Pelan Keperluan IT IT.DWG
28 Pelan Induk Landskap INDUK_LANDSKAP.DWG
29 Foto, Imej dan Lakaran atau / dan Tampak Sisi / Hadapan setiap komponen atau Elemen Landskap yang mengandungi mana-mana elemen LSKP_IMEJ.PDF
30 Minimum dua (2) Keratan Rentas keseluruhan tapak pembangunan disediakan bersama oleh Jurutera Bertauliah, Arkitek dan Arkitek Landskap LSKP_KERATAN.DWG
31 Laporan Cadangan Pemajuan (disertakan dengan Pelan/Gambar rajah/ilustrasi yang berkaitan) CDG_PEMBANGUNAN.PDF
32 Surat Iringan permohonan daripada Juru rancang dan Arkitek
yang Bertauliah Ke JABATAN BOMBA DAN PENYELAMAT
MALAYSIA.
BOMBA_SRT_IRINGAN_*.PDF
33 Surat Iringan permohonan daripada Juru rancang dan Arkitek
yang Bertauliah Ke SYABAS.
SYABAS_SRT_IRINGAN_*.PDF
34 Surat Iringan permohonan daripada Juru rancang dan Arkitek
yang Bertauliah Ke INDAH WATER KONSURTIUM.
IWK_SRT_IRINGAN_*.PDF
35 Surat Iringan permohonan daripada Juru rancang dan Arkitek
yang Bertauliah Ke TENAGA NASIONAL BERHAD.
TNB_SRT_IRINGAN_*.PDF
36 Surat Iringan permohonan daripada Juru rancang dan Arkitek
yang Bertauliah Ke TELEKOM MALAYSIA.
TM_SRT_IRINGAN_*.PDF
37 Surat Iringan permohonan daripada Juru rancang dan Arkitek
yang Bertauliah Ke GAS DISTRICT COOLING.
GDC_SRT_IRINGAN_*.PDF
38 Surat Iringan permohonan daripada Juru rancang dan Arkitek
yang Bertauliah Ke GAS MALAYSIA.
GAS_SRT_IRINGAN_*.PDF
39 Surat Iringan permohonan daripada Juru rancang dan Arkitek
yang Bertauliah Ke JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN.
JPS_SRT_IRINGAN_*.PDF
40 Surat Iringan permohonan daripada Juru rancang dan Arkitek yang Bertauliah Ke PEJABAT KETUA PEGAWAI KESELAMATAN KERAJAAN MALAYSIA (CGSO) CGSO_SRT_IRINGAN_*.PDF
41 Fi bayaran (Online Banking) FI_BAYARAN.PDF

Sila hubungi pihak OSC Perbadanan Putrajaya bagi sebarang pertanyaan.