Ubahsuai Dalaman Pusat Beli Belah (Mall)

Pegawai Bertanggungjawab
# Nama Emel No. Telefon
1 TUAN SAPUAN BIN TUAN MAT tuan_sapuan@ppj.gov.my 03-8887 7389
2 AIDAWATI BINTI SULAIMAN aidawati@ppj.gov.my 03-8887 7000 (samb. 8091) / 019-231 4930
3 MOHD BAZLAN BIN CHE ROSLIN bazlan@ppj.gov.my 03-8887 7630
4 MD. FUAD BIN JAMALUDDIN mdfuad@ppj.gov.my 03-8887 7528 / 019-231 4681

Pautan ke halaman direktori Agensi Teknikal Luar

Senarai Dokumen Yang Diperlukan
# Keterangan Standard Nama Fail
1 BORANG UB615 (UBAHSUAI KOMPLEKS PERNIAGAAN (MALL)
Surat permohonan oleh Orang Utama Yang Mengemukakan (PSP)
Nyatakan dengan jelas tujuan pengubahsuaian, ruang dan struktur yang terlibat, bil. unit dll.
Rujuk contoh yang dilampirkan
UB_SURAT_615.PDF
2 Surat lantikan perunding bagi setiap khidmat perunding PSP dan SP yang mengemukakan permohonan (Arkitek, Jurutera Profesional Dengan Perakuan Amalan) UB_SURAT_LANTIKAN_PSP.PDF
3 Salinan Sijil Pendaftaran PSP terkini Lembaga Arkitek Malaysia UB_LAM.PDF
4 Borang A-Perakuan Pelan Bangunan oleh PSP.
(Sila pastikan tarikh terkini, potong mana yang tidak berkenaan untuk tajuk, ruj. contoh standard jadual lukisan & no.lukisan pengemukaan pelan)
UB_BORANG_A_PSP.PDF
5 Salinan MyKad Pemilik/Penyewa Berdaftar. (diakui sah) UB_IC.PDF
6 Gambar terkini tapak. (gambar menunjukkan keadaan semasa tapak dan bertarikh tidak lebih daripada 4 hari dari Tarikh permohonan) UB_GAMBAR.PDF
7 Surat Tiada halangan daripada Pemilik/MC atau Salinan Perjanjian Sewaan (mengandungi maklumat pemilikan dan pelan premis) UB_KEBENARANPEMILIK.PDF
8 Salinan Surat Kelulusan Pelan Arkitektural dari Jabatan Bomba Dan Penyelamat Malaysia, Putrajaya (JBPM) UB_SURATBOMBA.PDF
9 Satu (1) Salinan Pelan Digital dalam format PDF yang LENGKAP.
Keperluan Am;
a. Tajuk Permohonan, Tandatangan, cop dan alamat pemilik dan PSP pada setiap helaian;
b. Perakuan PSP/SP, tandatangan, alamat dan cop LAM/LJM pada setiap helaian pelan (rujukan kepada UKBS Selangor 1986);
c. Warnakan mengikut format warna kelulusan Ubahsuai – MERAH/BIRU
UB_PELAN_*.PDF

Sila hubungi pihak OSC Perbadanan Putrajaya bagi sebarang pertanyaan.