Kelulusan Mendirikan Bangunan Sementara (Telekomunikasi)

Pegawai Bertanggungjawab
# Nama Jawatan Extension (03-8887XXXX)
1 NUR ISMAIL BIN KHALIT n_ismail@ppj.gov.my 03-88877377 / 016-660 2074
2 RAFIZAN BIN MOHD TAHIR rafizan@ppj.gov.my 03-88877105
3 NOR SUHAILI BINTI AHDI nor.suhaili@ppj.gov.my 03-88877652
Senarai Semak
Senarai Dokumen Yang Diperlukan
# Keterangan Standard Nama Fail
1 Surat Permohonan Oleh Orang Yang Mengemukakan (SP) (Nyatakan Tujuan, Tempoh Yang Dipohon Sama Dengan. Tempoh Pembinaan & Pembinaan Telah Dimulakan Atau Tidak) PS_SURAT_SP.PDF
2 Borang A, Perakuan Pelan Struktur PS_BORANG_A_SP.PDF
3 Borang KBPS-2, 3 & 4 PS_BORANG_KBPS1-4_*.PDF
4 Kebenaran Merancang Bagi Pendirian Bangunan(PB / Pindaan) PS_SURAT_MERANCANG_.PDF
5 Tajuk Permohonan Permit Dan Senarai Lukisan PS_PELAN_SENARAI_LUKISAN.DWG
6 Pelan Tapak Diwarnakan (Tunjukkan Lokasi Binaan Sementara Ie. Papan Dendeng, Kabin, Tandas Dll.) PS_PELAN_KUNCI_LOKASI_TAPAK_*.DWG
7 Pelan Bumbung PS_PELAN_BUMBUNG_*.DWG
8 Pelan Lantai PS_PELAN_LANTAI_*.DWG
9 Pelan Tampak (Sekurang-kurangnya 2 Pandangan Sisi) PS_PELAN_TAMPAK_*.DWG
10 Pelan Keratan (Sekurang-kurangnya 2 Keratan Sisi) PS_PELAN_KERATAN_*.DWG
11 Pelan Terperinci PS_PELAN_TERPERINCI_.DWG
12 Pelan-pelan Lain (Jika Ada) PS_PELAN_LAIN_*.DWG
13 Salinan Surat Kebenaran Dari Pemilik Tanah /Bangunan Berdaftar /Premis/Gadaian (Jika Bukan Milik Sendiri PS_SURAT_PEMILIK.PDF
14 Fi bayaran (Online Banking) FI_BAYARAN.PDF

Sila hubungi pihak OSC Perbadanan Putrajaya bagi sebarang pertanyaan.