Kelulusan Mendirikan Bangunan Sementara (Telekomunikasi)

Pegawai Bertanggungjawab
# Nama Emel No. Telefon
1 HARISFAZILA BIN AHMAD harisfazila@ppj.gov.my 03-8887 7516 / 019-232 7516
2 NUR ISMAIL BIN KHALIT n_ismail@ppj.gov.my 03-8887 7377 / 016-660 2074
3 RAFIZAN BIN MOHD TAHIR rafizan@ppj.gov.my 03-8887 7105 / 019 231 4960
4 NOR SUHAILI BINTI AHDI nor.suhaili@ppj.gov.my 03-8887 7652
5 CHE KU HAFIZUDDIN BIN CHE KU TEH ck.hafizuddin@ppj.gov.my 03-8887 7652

Pautan ke halaman direktori Agensi Teknikal Luar

Senarai Dokumen Yang Diperlukan
# Keterangan Standard Nama Fail
1 Surat Permohonan Oleh Orang Yang Mengemukakan (SP) (Nyatakan tujuan, komponen binaan sementara dan tempoh yang dipohon) MBT_SURAT_SP.PDF
2 Salinan Surat Lantikan Perunding daripada pemilik/pemaju pembangunan. MBT_SURAT_LANTIKAN.PDF
3 Borang A, Perakuan Pelan Bangunan dan Pelan Struktur Yang Diperakukan Oleh Jurutera Profesional dengan Perakuan Amalan (Struktur). MBT_BORANG_A_SP.PDF
4 Salinan Sijil Pendaftaran PSP terkini (Lembaga Jurutera Malaysia) MBT_SIJIL_DAFTAR_PSP.PDF
5 Salinan Kebenaran Merancang Tempoh Terhad (KMTT) Yang Sah Laku MBT_SURAT_KMTT_.PDF
6 Pelan Binaan Sementara dalam format PDF yang LENGKAP dan mengandungi;
a. Tajuk Permohonan Permit Dan Senarai Lukisan, Di Helaian Pertama
b. Alamat Pemilik, Pemaju, PSP, Nama & Tandatangan Wakil Pemaju, Di Setiap Helaian
c. Perakuan PSP Pada Setiap Helaian (Rujuk Perakuan Standard.UBBL Selangor 1986)
d. Pelan Tapak Diwarnakan (Tunjukkan Lokasi sebenar perletakkan struktur/peralatan Dll.)
e. Pelan Bumbung, Pelan Lantai, Pelan Terperinci
f. Pelan Tampak (Sekurang-kurangnya 2 Pandangan Sisi)
g. Pelan Keratan (Sekurang-kurangnya 2 Keratan Sisi)
h. Pelan-pelan Lain (Jika Ada)
MBT_PELAN_*.PDF
7 Gambar terkini tapak (gambar menunjukkan keadaan semasa tapak dan bertarikh tidak lebih daripada 7 hari dari tarikh permohonan) MBT_GAMBAR.PDF
8 Salinan Surat Kebenaran Dari Pemilik Tanah /Bangunan Berdaftar /Premis/Gadaian (Jika Bukan Milik Sendiri) MBT_SURAT_PEMILIK.PDF
9 Salinan Surat Kebenaran Dari Jabatan Penyelenggara Bangunan (JKR/PPj/Kontraktor Bangunan) MBT_SURAT_LAIN_*.PDF
10 Salinan Surat Sokongan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (SKMM) MBT_SURAT_SKMM.PDF
11 Salinan Surat Permohonan/Ulasan Tenaga Nasional Berhad (TNB) MBT_SURAT_TNB.PDF
12 Salinan Surat Sokongan Telekom Malaysia (TM) – untuk penggunaan fiber optik - Wajib MBT_SURAT_TM.PDF
13 Salinan Insuran - Wajib MBT_INSURAN.PDF
14 Salinan Lesen Frekuensi - Wajib MBT_FREKUENSI.PDF
15 Laporan Cadangan Teknikal Bergambar (bertarikh) MBT_PROPOSAL_*.PDF
16 ** Surat Kelulusan / Pelan / Kebenaran Lain Jika Berkaitan .................................................................... MBT_LAIN_*.PDF
17 Lain-lain dokumen dikehendaki/disyaratkan
(cth : Dokumen Pematuhan Arahan Bertulis)
LAIN_ARAHANBERTULIS_*.PDF

Sila hubungi pihak OSC Perbadanan Putrajaya bagi sebarang pertanyaan.