Kelulusan Mendirikan Bangunan Sementara (Telekomunikasi)

Pegawai Bertanggungjawab
# Nama Jawatan Extension (03-8887XXXX)
1 HARISFAZILA BIN AHMAD harisfazila@ppj.gov.my 03-8887 7516 / 019-232 7516
2 NUR ISMAIL BIN KHALIT n_ismail@ppj.gov.my 03-8887 7377 / 016-660 2074
3 RAFIZAN BIN MOHD TAHIR rafizan@ppj.gov.my 03-8887 7105
4 NOR SUHAILI BINTI AHDI nor.suhaili@ppj.gov.my 03-8887 7652
Senarai Semak
Senarai Dokumen Yang Diperlukan
# Keterangan Standard Nama Fail
1 Surat Permohonan Oleh Orang Yang Mengemukakan (SP) (Nyatakan tujuan, komponen binaan sementara dan tempoh yang dipohon) PBST_SURAT_SP.PDF
2 Salinan Surat Lantikan Perunding daripada pemilik/pemaju pembangunan. PBST_SURAT_LANTIKAN.PDF
3 Borang A, Perakuan Pelan Bangunan dan Pelan Struktur Yang Diperakukan Oleh Jurutera Profesional dengan Perakuan Amalan (Struktur). PBST_BORANG_A_SP.PDF
4 Salinan Sijil Pendaftaran PSP terkini (Lembaga Jurutera Malaysia) PBST_SIJIL_DAFTAR_PSP.PDF
5 Borang PBST 1 - 4 Yang Lengkap PBST_BORANG_PBST1-4_*.PDF
6 Salinan Kebenaran Merancang Tempoh Terhad (KMTT) Yang Sah Laku PBST_SURAT_MERANCANG_.PDF
7 Dua (2) Salinan Pelan Binaan Sementara Bersaiz A3 dan 1 salinan Pelan Digital format PDF yang LENGKAP dan mengandungi;
a. Tajuk Permohonan Permit Dan Senarai Lukisan, Di Helaian Pertama
b. Alamat Pemilik, Pemaju, PSP, Nama & Tandatangan Wakil Pemaju, Di Setiap Helaian
c. Perakuan PSP Pada Setiap Helaian (Rujuk Perakuan Standard.UBBL Selangor 1986)
d. Dilipat (Dengan Kemas Mengikut Saiz A4)
e. Pelan Tapak Diwarnakan (Tunjukkan Lokasi sebenar perletakkan struktur/peralatan Dll.)
f. Pelan Bumbung
g. Pelan Lantai
h. Pelan Tampak (Sekurang-kurangnya 2 Pandangan Sisi)
i. Pelan Keratan (Sekurang-kurangnya 2 Keratan Sisi)
j. Pelan Terperinci
k. Pelan-pelan Lain (Jika Ada)
PBST_PELAN_*.PDF
8 Gambar terkini tapak (gambar menunjukkan keadaan semasa tapak dan bertarikh tidak lebih daripada 4 hari dari tarikh permohonan) PBST_GAMBAR.PDF
9 Salinan Surat Kebenaran Dari Pemilik Tanah /Bangunan Berdaftar /Premis/Gadaian (Jika Bukan Milik Sendiri) PBST_SURAT_PEMILIK.PDF
10 Salinan Surat Kebenaran Dari Jabatan Penyelenggara Bangunan (JKR/PPj/Kontraktor Bangunan) PBST_SURAT_LAIN_*.PDF
11 Salinan Surat Sokongan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (SKMM) PBST_SURAT_SKMM.PDF
12 Salinan Surat Ulasan Tenaga Nasional Berhad (TNB)
(Mengikut Keperluan)
PBST_SURAT_LAIN_*.PDF
13 Salinan Surat Sokongan Telekom Malaysia (TM) – untuk penggunaan fiber optik PBST_SURAT_TM.PDF
14 Salinan Insurans - Wajib PBST_INSURAN.PDF
15 Salinan Lesen Frekuensi - Wajib PBST_FREKUENSI.PDF
16 Laporan Cadangan Teknikal Bergambar (bertarikh) PBST_PROPOSAL_*.PDF
17 Lain-lain dokumen dikehendaki/disyaratkan
(cth : Pelan format PDF untuk Pengemukaan Pelan Akhir)
LAIN_*.PDF

Sila hubungi pihak OSC Perbadanan Putrajaya bagi sebarang pertanyaan.