Permit Kerja Di Jalan

Pegawai Bertanggungjawab
# Nama Emel No. Telefon
1 SUZANA BINTI KU ISAHAK suzanakuisahak@ppj.gov.my 03-8887 7647 / 016-444 0552
2 MOHD FAISHAL REDHUAN BIN MD NOR faishal_r@ppj.gov.my 03-8887 7522
3 NOR HASLINDA BINTI MOHD HARUN haslinda@ppj.gov.my 03-8887 7510
4 MOHD IZWAN BIN SAHARUDIN m_izwan@ppj.gov.my 03-8887 7570
5 WAN MUHAMMAD ZIMAM BIN ZAIDIN m.zimam@ppj.gov.my 03-8887 7162
6 MOHD ABU ZARIM BIN MOHD YUNUS abu.zarim@ppj.gov.my 03-8887 7570

Pautan ke halaman direktori Agensi Teknikal Luar

Senarai Dokumen Yang Diperlukan
# Keterangan Standard Nama Fail
1 Lengkapkan Borang permohonan Permit PKJ_BORANG_PERMOHONAN_*.PDF
2 Surat Rasmi Permohonan daripada Pemohon. PKJ_SURAT_PERMOHONAN_*.PDF
3 Satu (1) salinan Surat Setuju Terima (SST)/Surat Lantikan PKJ_SST_SL_*.PDF
4 Pelan Pengurusan Trafik/Traffic Management Plan (TMP) yang mengikut spesifikasi JKR beserta dicop oleh Jurutera Bertauliah (PEPC) / Traffic Management Officer (TMO) PKJ_PELANPENGURUSANTRAFIK_*.PDF
5 Satu (1) Salinan Jadual Kerja (Schedule of Works) PKJ_JADUAL_KERJA_*.PDF
6 Satu (1) Salinan Keterangan Kerja (Method Statement) Bagi Perlaksanaan Kerja di tapak PKJ_KETERANGAN_KERJA_*.PDF
7 Pelan Utiliti (Utility Mapping). (Pengesahan Dari Wakil Utiliti) PKJ_PELAN_UTILITI_*.PDF
8 Pelan Lokasi Kerja Yang Jelas Ditandakan Dalam Google Map PKJ_PELAN_*.PDF
9 Gambar lokasi sebenar (Sekurang-kurangnya 4 gambar termasuk asset inventori sediaada di kawasan kerja) PKJ_GAMBAR_*.PDF
10 Senarai maklumat seperti berikut (bagi Permohonan PKM):

• Nama wakil kontraktor dan nombor
telefon bimbit
• Nama pegawai keselamatan dan
nombor telefon bimbit
• Senarai nama pekerja yang bekerja
waktu malam
• Masa bekerja
PKM_SENARAINAMA_*.PDF
11 Bagi permohonan Lanjutan Permit hanya perlu kemukakan tiga (3) perkara berikut sahaja :

• Lengkapkan borang permohonan permit
• Surat kelulusan asal permit dan surat lanjutan yang terdahulu. (Ditunjukkan dengan jelas no permohonan asal dan no permohonan lanjutan)
• Satu (1) Salinan jadual kerja yang terkini

Nota :

• Permohonan lanjutan PERLU dibuat sekurang – kurangnya tiga (3) bulan sebelum tempoh permit TAMAT. Sekiranya lambat, perlu membuat permohonan baru.
LANJUTAN_*.PDF
12 Dokumen sokongan (sekiranya Berkaitan):

• Surat kelulusan KMTT
• Dokumen sokongan (dimaklumkan dari masa ke semasa)
DOKUMEN_SOKONGAN_*.PDF
13 Lain-lain dokumen yang disyaratkan atau diperlukan PKJ_LAIN_*.PDF

Sila hubungi pihak OSC Perbadanan Putrajaya bagi sebarang pertanyaan.