Permit Kerja Malam (Dalam Plot)

Pegawai Bertanggungjawab
# Nama Emel No. Telefon
1 SUZANA BINTI KU ISAHAK suzanakuisahak@ppj.gov.my 03-8887 7647 / 016-444 0552
2 MOHD FAISHAL REDHUAN BIN MD NOR faishal_r@ppj.gov.my 03-8887 7522
3 MOHD IZWAN BIN SAHARUDIN m_izwan@ppj.gov.my 03-8887 7570
4 NOR HASLINDA BINTI MOHD HARUN haslinda@ppj.gov.my 03-8887 7510
5 WAN MUHAMMAD ZIMAM BIN ZAIDIN m.zimam@ppj.gov.my 03-8887 7162
6 MOHD ABU ZARIM BIN MOHD YUNUS abu.zarim@ppj.gov.my 03-8887 7570

Pautan ke halaman direktori Agensi Teknikal Luar

Senarai Dokumen Yang Diperlukan
# Keterangan Standard Nama Fail
1 Surat permohonan dari kontraktor PKM_SURAT_KONTRAKTOR.PDF
2 Surat perlantikan kontraktor PKM_SURAT_LANTIKAN.PDF
3 Jadual Kerja (schedule of works) PKM_JADUAL_KERJA.PDF
4 Keterangan kerja bagi perlaksanaan kerja-kerja waktu malam / hari Ahad / cuti umum PKM_KETERANGAN_KERJA_*.PDF
5 Pelan lokasi, pelan kunci, pelan tapak, pelan susunatur serta pelan-pelan berkaitan yang diwarnakan PKM_PELAN_*.PDF
6 Surat Kelulusan Pelan Kerja Tanah Am/Asas PKM_SURAT_KELULUSAN_KT_*.PDF
7 Senarai maklumat :
- Nama wakil kontraktor dan nombor telefon bimbit
- Nama pegawai keselamatan dan nombor telefon bimbit
- Senarai nama pekerja yang bekerja waktu malam
- Masa bekerja yang dipohon
PKM_SENARAI_MAKLUMAT.PDF
8 Bagi permohonan Lanjutan Permit hanya perlu kemukakan tiga (3) perkara berikut sahaja :

• Lengkapkan borang permohonan permit
• Surat kelulusan asal permit dan surat lanjutan yang terdahulu. (Ditunjukkan dengan jelas no permohonan asal dan no permohonan lanjutan)
• Satu (1) Salinan jadual kerja yang terkini

Nota :

• Permohonan lanjutan PERLU dibuat sekurang – kurangnya tiga (3) bulan sebelum tempoh permit TAMAT. Sekiranya lambat, perlu membuat permohonan baru.
PERMIT_LANJUTAN_*.PDF

Sila hubungi pihak OSC Perbadanan Putrajaya bagi sebarang pertanyaan.