Permit Kerja Malam (Dalam Plot)

Pegawai Bertanggungjawab
# Nama Emel No. Telefon
1 SUZANA BINTI KU ISAHAK suzanakuisahak@ppj.gov.my 03-8887 7647 / 016-444 0552
2 HAFIZ BIN MOHD ALI hafiz@ppj.gov.my 03-8887 7249
3 MOHD FAISHAL REDHUAN BIN MD NOR faishal_r@ppj.gov.my 03-8887 7522
4 MOHD IZWAN BIN SAHARUDIN m_izwan@ppj.gov.my 03-8887 7570
5 NOR HASLINDA BINTI MOHD HARUN haslinda@ppj.gov.my 03-8887 7510
6 WAN MUHAMMAD BIN ZIMAM ZAIDIN m.zimam@ppj.gov.my 00000

Pautan ke halaman direktori Agensi Teknikal Luar

Senarai Dokumen Yang Diperlukan
# Keterangan Standard Nama Fail
1 Fi bayaran PKM_FI_BAYARAN.PDF
2 Surat permohonan dari kontraktor PKM_SURAT_KONTRAKTOR.PDF
3 Surat perlantikan kontraktor PKM_SURAT_LANTIKAN.PDF
4 Jadual Kerja (schedule of works) PKM_JADUAL_KERJA.PDF
5 Keterangan kerja bagi perlaksanaan kerja-kerja waktu malam / hari Ahad / cuti umum PKM_KETERANGAN_KERJA_*.PDF
6 Pelan lokasi, pelan kunci, pelan tapak, pelan susunatur serta pelan-pelan berkaitan yang diwarnakan PKM_PELAN_*.PDF
7 Surat Kelulusan Pelan Kerja Tanah Am/Asas PKM_SURAT_KELULUSAN_KT_*.PDF
8 Senarai maklumat :
- Nama wakil kontraktor dan nombor telefon bimbit
- Nama pegawai keselamatan dan nombor telefon bimbit
- Senarai nama pekerja yang bekerja waktu malam
- Masa bekerja yang dipohon
PKM_SENARAI_MAKLUMAT.PDF

Sila hubungi pihak OSC Perbadanan Putrajaya bagi sebarang pertanyaan.