Permit Kerja Malam (Dalam Plot)

Pegawai Bertanggungjawab
# Nama Jawatan Extension (03-8887XXXX)
1 SUZANA BINTI KU ISAHAK PENOLONG PENGARAH KANAN J44 7647
2 HAFIZ BIN MOHD ALI PENOLONG JURUTERA JA38 7249
3 MOHD FAISHAL REDHUAN BIN MD NOR PENOLONG JURUTERA JA36 7522
4 MUHAMMAD NAZRI BIN ABDUL GHANI PENOLONG JURUTERA JA29 7549
5 NORAZREEN BINTI MOHAMAD PENOLONG JURUTERA JA29 7403
6 NOR HASLINDA BINTI MOHD HARUN PENOLONG JURUTERA JA29 7510
Senarai Semak
Nama Fail Saiz
BORANG SEMAKAN PERMIT KERJA MALAM.pdf 369.58 KB
Senarai Dokumen Yang Diperlukan
# Keterangan Standard Nama Fail
1 Surat permohonan daripada kontraktor PKM_SURAT_KONTRAKTOR.PDF
2 Satu (1) Salinan Surat Pelantikan Kontraktor PKM_SURAT_LANTIKAN.PDF
3 Satu (1) salinan Jadual Kerja (Schedule of Works)
(bagi permohonan Permit Kerja Di Jalan/Letak Bahan)
PKM_JADUAL_KERJA_*.PDF
4 Satu (1) Salinan Keterangan Kerja (Method Statement) bagi perlaksanaan kerja pembinaan berkaitan. (bagi permohonan Permit Kerja Di Jalan/Letak Bahan) PKM_KETERANGAN_KERJA_*.PDF
5 Surat Kebenaran daripada pembekal utiliti (TNB, STMB, GAS dll) (Jika Berkaitan). PKM_KEBENARAN_UTILITI_*.PDF
6 Pelan Utiliti (Utility Mapping) (Jika Berkaitan) PKM_PELAN_UTILITI_*.DWG
7 Borang Senarai Semakan Pelan (SSKJ) (bagi permohonan Permit Kerja Di Jalan /Letak Bahan) PKM_BORANG_SEMAKAN_*.PDF
8 Dua Salinan Pelan dalam bentuk kertas (A3) dan diwarnakan.
- Hendaklah dijilidkan dan digulung dengan kemas termasuk pelan lokasi
PKM_PELAN_*.PDF
9 Kiraan Terperinci Yuran Permohonan PKM_KIRAAN_TERPERINCI_YURAN_*.PDF
10 Surat Lantikan Kerja dari Agensi yang berkaitan PKM_SURAT_LANTIKAN_AGENSI.PDF
11 Surat Kelulusan Kerja Jalan dan Perparitan dari Perbadanan Putrajaya PKM_SURAT_KELULUSAN_KTJP_*.PDF
12 Surat Kelulusan Kerja Tanah/Jalan dan Perparitan dari Perbadanan Putrajaya PKM_SURAT_KELULUSAN_KTJP_*.PDF
13 Senarai Maklumat seperti berikut
-Nama wakil kontraktor dan nombor telefon bimbit
-Nama pegawai keselamatan dan nombor telefon bimbit
-Senarai nama pekerja yang bekerja waktu malam
-Masa bekerja
PKM_SENARAI_MAKLUMAT_*.PDF
14 Satu (1) Salinan Surat Pelantikan Kontraktor PKM_SURAT_LANTIKAN.PDF
15 Kiraan Terperinci Yuran Permohonan (seperti jadual PK 1) PKM_KIRAAN_TERPERINCI_YURAN_*.PDF

Sila hubungi pihak OSC Perbadanan Putrajaya bagi sebarang pertanyaan.