Permit Kerja Malam (Dalam Plot)

Pegawai Bertanggungjawab
# Nama Jawatan Extension (03-8887XXXX)
1 SUZANA BINTI KU ISAHAK suzanakuisahak@ppj.gov.my 03-8887 7647 / 016-444 0552
2 HAFIZ BIN MOHD ALI hafiz@ppj.gov.my 03-8887 7249
3 MOHD FAISHAL REDHUAN BIN MD NOR faishal_r@ppj.gov.my 03-8887 7522
4 MOHD IZWAN BIN SAHARUDIN m_izwan@ppj.gov.my 03-8887 7570
5 NOR HASLINDA BINTI MOHD HARUN haslinda@ppj.gov.my 03-8887 7510
Senarai Semak
Senarai Dokumen Yang Diperlukan
# Keterangan Standard Nama Fail
1 Surat permohonan daripada kontraktor PKM_SURAT_KONTRAKTOR.PDF
2 Satu (1) Salinan Surat Pelantikan Kontraktor PKM_SURAT_LANTIKAN.PDF
3 Dua Salinan Pelan dalam bentuk kertas (A3) dan diwarnakan.
- Hendaklah dijilidkan dan digulung dengan kemas termasuk pelan lokasi
PKM_PELAN_*.PDF
4 Surat Kelulusan Kerja Jalan dan Perparitan dari Perbadanan Putrajaya PKM_SURAT_KELULUSAN_KTJP_*.PDF
5 Senarai Maklumat seperti berikut
-Nama wakil kontraktor dan nombor telefon bimbit
-Nama pegawai keselamatan dan nombor telefon bimbit
-Senarai nama pekerja yang bekerja waktu malam
-Masa bekerja
PKM_SENARAI_MAKLUMAT_*.PDF
6 Fi Bayaran (Online Banking) FI_BAYARAN.PDF

Sila hubungi pihak OSC Perbadanan Putrajaya bagi sebarang pertanyaan.