Permit Letak Bahan

Pegawai Bertanggungjawab
# Nama Jawatan Extension (03-8887XXXX)
1 MOHD HASNIZAN BIN HASHIMUDDIN hasnizan@ppj.gov.my 03-8887 7544
2 IR. SHUHAILA BINTI SHAMSUDDIN shuhaila@ppj.gov.my 03-8887 7678
3 KHAIRUL AMIRUDDIN BIN AHMAD khairulamiruddin@ppj.gov.my 03-8887 7122
4 SHEZUREEN BINTI SHUHAIMI shezureen@ppj.gov.my 03-8887 7122
5 SITI SAFWANAH BINTI AHMAD siti.safwanah@ppj.gov.my 03-8887 7322
6 ABDUL RAHIM BIN AMRAN abdulrahim@ppj.gov.my 03 - 8887 7342
7 WAN MUHAMMAD BIN ZIMAM ZAIDIN m.zimam@ppj.gov.my 03 - 8887 7238
Senarai Semak
Senarai Dokumen Yang Diperlukan
# Keterangan Standard Nama Fail
1 Surat permohonan daripada kontraktor PKJ_SURAT_PERMOHONAN_*.PDF
2 Satu (1) salinan Jadual Kerja (Schedule of
Works).(bagi permohonan Permit Kerja Di Jalan/ Letak Bahan).
PKJ_JADUAL_KERJA_*.PDF
3 Satu (1) salinan Keterangan Kerja (Method
Statement) bagi perlaksanaan kerja pembinaan
berkaitan. (bagi permohonan Permit Kerja Di Jalan/ Letak Bahan).
PKJ_KETERANGAN_KERJA_*.PDF
4 Surat kebenaran daripada pembekal utiliti (TNB, STMB, GAS dll) (Jika Berkaitan). PKJ_SURAT_KEBENARAN_PEMBEKAL_*.PDF
5 Pelan utiliti (utility mapping) (Jika Berkaitan) PKJ_PELAN_UTILITI_*.PDF
6 Borang Senarai Semakan Pelan (SSKJ) (bagi permohonan Permit Kerja Di Jalan/ Letak Bahan) PKJ_BORANG_SSKJ_*.PDF
7 Kiraan Terperinci Yuran Permohonan (seperti jadual PK1). PKJ_KIRAAN_TERPERINCI_*.PDF
8 Surat Lantikan Kerja dari Agensi yang berkaitan. PKJ_SURAT_LANTIKAN.PDF
9 Laporan Bergambar Inventori Aset PPj Yang Terlibat. PKJ_LAPORAN_BERGAMBAR_INVENTORI_ASET_*.PDF
10 Surat Kelulusan Kerja Tanah/ Jalan dan Perparitan dari Perbadanan Putrajaya (bagi
permohonan Permit Kerja Malam/ jika berkaitan).
PKJ_SURAT_KELULUSAN_KERJA_TANAH_*.PDF
11 Senarai maklumat seperti berikut (bagi Permohonan Permit Kerja Malam) PKJ_SENARAI_MAKLUMAT_*.PDF
12 Fi Bayaran (Online Banking) FI_BAYARAN.PDF

Sila hubungi pihak OSC Perbadanan Putrajaya bagi sebarang pertanyaan.