Permit Khemah

Pegawai Bertanggungjawab
# Nama Jawatan Extension (03-8887XXXX)
1 NUR ISMAIL BIN KHALIT n_ismail@ppj.gov.my 03-88877377 / 016-660 2074
2 RAFIZAN BIN MOHD TAHIR rafizan@ppj.gov.my 03-88877105
3 NOR SUHAILI BINTI AHDI nor.suhaili@ppj.gov.my 03-88877652
Senarai Semak
Nama Fail Saiz
4. BORANG SEMAKAN PERMIT KHEMAH .pdf 499.73 KB
Senarai Dokumen Yang Diperlukan
# Keterangan Standard Nama Fail
1 BORANG PERMIT KHEMAH BORANG_PERMIT_KHEMAH.PDF
2 KEBENARAN DARIPADA JIRAN/PENGHUNI TERDEKAT KEBENARAN_JIRAN_TERDEKAT.PDF
3 KEBENARAN MENUTUP JALAN KEBENARAN_MENUTUP_JALAN.PDF
4 KEBENARAN MENUTUP LORONG KEBENARAN_MENUTUP_LORONG.PDF
5 PELAN TAPAK PELAN_*.PDF
6 ULASAN DARIPADA PIHAK JABATAN BOMBA DAN PENYELAMAT ULASAN_BOMBA.PDF
7 PERAKUAN DARI JAB.KEJURUTERAAN DAN PENYELENGGARAAN PERAKUAN_KEJURUTERAAN.PDF
8 PERAKUAN DARIPADA JAB.PERKHIDMATAN BANDAR PERAKUAN_PERKHIDMATAN_BANDAR.PDF
9 KEBENARAN MENUTUP LALUAN TRAFIK KEBENARAN_MENUTUP_LALUAN_TRAFIK.PDF
10 KEBENARAN PELUPUSAN SISA PEPEJAL KEBENARAN_PELUPUSAN_SISA_PEPEJAL.PDF
11 KEBENARAN DARIPADA PIHAK POLIS DIRAJA MALAYSIA KEBENARAN_PIHAKPOLIS.PDF
12 Fi Bayaran (Online Banking) FI_BAYARAN.PDF

Sila hubungi pihak OSC Perbadanan Putrajaya bagi sebarang pertanyaan.