Permit Khemah

Pegawai Bertanggungjawab
# Nama Emel No. Telefon
1 HARISFAZILA BIN AHMAD harisfazila@ppj.gov.my 03-8887 7516 / 019-232 7516
2 NUR ISMAIL BIN KHALIT n_ismail@ppj.gov.my 03-8887 7377 / 016-660 2074
3 RAFIZAN BIN MOHD TAHIR rafizan@ppj.gov.my 03-8887 7105 / 019 231 4960
4 NOR SUHAILI BINTI AHDI nor.suhaili@ppj.gov.my 03-8887 7652
5 CHE KU HAFIZUDDIN BIN CHE KU TEH ck.hafizuddin@ppj.gov.my 03-8887 7389

Pautan ke halaman direktori Agensi Teknikal Luar

Senarai Dokumen Yang Diperlukan
# Keterangan Standard Nama Fail
1 Lengkapkan Borang Permohonan Permit PKH_BORANG_KHEMAH.PDF
2 Surat Kebenaran Jiran Terdekat PKH_SURAT_JIRAN.PDF
3 Surat Kebenaran Penutupan Jalan/Lorong (Jika Berkaitan) PKH_SURAT_JALAN.PDF
4 Surat Kebenaran Menutup Laluan Trafik (Jika Berkaitan) PKH_SURAT_TRAFIK.PDF
5 Surat Kebenaran Pelupusan Sisa Pepejal (Jika Berkaitan) PKH_SURAT_SISA_PEPEJAL.PDF
6 Surat Kebenaran daripada Pihak Polis (Jika Berkaitan) PKH_SURAT_POLIS.PDF
7 Surat Kebenaran daripada Pihak Bomba (Jika Berkaitan) PKH_SURAT_BOMBA.PDF
8 Surat Kebenaran Pemilik Tanah/Premis (Jika Berkaitan) PKH_SURAT_TANAH.PDF
9 Surat Kebenaran Menggunakan Kawasan Lapang/Taman Awam daripada Jabatan Landskap, PPj (Jika Berkaitan) PKH_SURAT_LANDSKAP.PDF
10 Salinan Surat Kelulusan Acara/Pengambaran daripada Bahagian Komunikasi Korporat, PPj (Jika Berkaitan) PKH_SURAT_ACARA.PDF
11 Pelan Tapak/Lokasi PKH_PELAN_TAPAK.PDF
12 Dokumen lain jika dikehendaki/ disyaratkan .......................................................................................... LAIN_*.PDF

Sila hubungi pihak OSC Perbadanan Putrajaya bagi sebarang pertanyaan.