Kebenaran Merancang Tempoh Terhad (Perubahan Material)

Pegawai Bertanggungjawab
# Nama Emel No. Telefon
1 AZHAR BIN OTHMAN azhar_o@ppj.gov.my 03-8887 7018
2 NOR AZIMAH BT JAMALUDDIN azimah@ppj.gov.my 03-8887 7354 / 019-611 4732
3 PUTRI AMILIA BINTI KAMARUZALI putri.amilia@ppj.gov.my 03-88877632 / 011-10408669
4 MOHD AKMAL BIN OSMAN akmal@ppj.gov.my 03-8887 7641
5 MUHAMMAD FADHIL BIN BAHRIN m.fadhil@ppj.gov.my 0388877683
6 MUHAMMAD AZMIL BIN ABDUL LATIF muhammad.azmil@ppj.gov.my 03-8887 7695

Pautan ke halaman direktori Agensi Teknikal Luar

Senarai Dokumen Yang Diperlukan
# Keterangan Standard Nama Fail
1 Surat Rasmi daripada Pemohon yang berkelayakan S_RASMI.PDF
2 Borang A (Jadual Pertama Kaedah Kawalan Perancangan Am) BORANG_A.PDF
3 Satu (1) salinan surat pelantikan perunding (jika berkaitan) SRT_LANTIKAN.PDF
4 Satu (1) salinan Hak Milik Tanah/ Surat Persetujuan Bank/ Perjanjian Jual Beli/ Sijil Carian Rasmi Hak Milik Tanah (Gadaian / Kaveat Atau Perjanjian Penswastaan) HAK_MILIK.PDF
5 Salinan Siap dan Pematuhan (CCC) bagi bangunan baru / ubah suai (jika berkaitan) CCC.PDF
6 Satu (1) salinan resit bayaran Cukai Tanah terkini yang telah dijelaskan CUKAI_TANAH.PDF
7 Satu (1) salinan resit bayaran Cukai Taksiran terkini yang telah dijelaskan CUKAI_TAKSIRAN.PDF
8 Salinan sijil pendaftaran perniagaan / syarikat (jika berkaitan) SIJIL_PENDAFTARAN.PDF
9 Surat Kuasa Wakil (Power Of Attorney / Perjanjian Jual Beli Dan Profil Syarikat) (Jika berkaitan) S_KUASAWAKIL.PDF
10 Salinan surat perjanjian sewa / jual beli SRT_PEJANJIAN.PDF
11 Pelan Lokasi Lot Rumah berserta jiran terlibat.
(Perlu mendapatkan Pelan Tapak daripada Unit Kawalan Perancangan dan Pembangunan)
LOKASI.PDF
12 Pelan Tapak yang mengandungi :
i. Pelan Kunci (menunjukkan tapak cadangan dalam Presint)
ii. Pelan Lokasi (menunjukkan tapak cadangan dan pembangunan di sekitarnya)
iii. Maklumat Gunatanah (Pelan-pelan perlu ditandatangan)
TAPAK_*.PDF
13 Pelan Tapak yang mengandungi :
i. Pelan Kunci (menunjukkan tapak cadangan dalam Presint)
ii. Pelan Lokasi (menunjukkan tapak cadangan dan pembangunan di sekitarnya)
iii. Maklumat Gunatanah (Pelan-pelan perlu ditandatangan)
TAPAK_*.DWG
14 Pelan yang menunjukkan jarak di antara premis dalam lingkungan 400m
(kawasan kediaman berkenaan)
RADIUS.PDF
15 Surat persetujuan jiran bersempadan lengkap mengandungi nama, no. kad pengenalan, no. telefon dan tandatangan bersetuju seperti di LAMPIRAN.
**Persetujuan jiran berhampiran (pemilik asal) dalam lingkungan 20 meter daripada premis dan 200 meter bagi premis di jalan mati bagi jalan mati dan bukan jalan mati, menurut sub-seksyen 21(8), Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976.
** Perlu mendapatkan semakan unit-unit kediaman jiran yang terlibat daripada Unit Kawalan Perancangan dan Pembangunan.
SRT_PERSETUJUAN.PDF
16 Foto keadaan semasa yang mengandungi :
i. Pandangan Hadapan
ii. Pandangan Sisi
iii. Pandangan Belakang
FOTO_*.PDF
17 Salinan surat rujukan atau sokongan daripada:
Jabatan Kebajikan Masyarakat (Taska Berdaftar)
Jabatan Pendidikan (Tadika Berdaftar)
Jabatan Agama Islam (Tadika/Taski Islam Yang Berdaftar) ** jika berkaitan
Jabatan Kesihatan (perlu memenuhi pematuhan syarat Jabatan Kesihatan)
Jabatan Bomba dan Penyelamat (mendapat sokongan bagi aspek keselamatan, pintu kecemasan, dll)
SRT_SOKONGAN.PDF
18 Lain-lain dokumen dikehendaki/disyaratkan
(cth : Surat Sokongan Agensi/lain-lain)
LAIN_SOKONGAN_*.PDF
19 Lain-lain dokumen dikehendaki/disyaratkan
(cth : Dokumen Pematuhan Arahan Bertulis)
LAIN_WD_*.PDF
20 Lain-lain dokumen dikehendaki/disyaratkan
(cth : Pelan format PDF untuk Pengemukaan Pelan Akhir)
LAIN_FE_*.PDF

Sila hubungi pihak OSC Perbadanan Putrajaya bagi sebarang pertanyaan.