Kebenaran Merancang Tempoh Terhad (Perubahan Material)

Pegawai Bertanggungjawab
# Nama Emel No. Telefon
1 AZHAR BIN OTHMAN azhar_o@ppj.gov.my 03-8887 7018
2 NOR AZIMAH BT JAMALUDDIN azimah@ppj.gov.my 03-8887 7354 / 019-611 4732
3 PUTRI AMILIA BINTI KAMARUZALI putri.amilia@ppj.gov.my 03-88877632 / 011-10408669
4 MOHD AKMAL BIN OSMAN akmal@ppj.gov.my 03-8887 7641
5 MUHAMMAD FADHIL BIN BAHRIN m.fadhil@ppj.gov.my 0388877683
6 MUHAMMAD AZMIL BIN ABDUL LATIF muhammad.azmil@ppj.gov.my 03-8887 7695

Pautan ke halaman direktori Agensi Teknikal Luar

Senarai Dokumen Yang Diperlukan
# Keterangan Standard Nama Fail
1 Surat Iringan permohonan rasmi dari
pemohon / pemaju (bagi Taska/Tadika)
PM_TASKA_SRT_PEMOHONAN_*.PDF
2 Borang A [kaedah 2(1)] BORANG_A.PDF
3 Satu (1) salinan surat pelantikan perunding (jika berkaitan) SRT_LANTIKAN.PDF
4 Surat kebenaran daripada pemilik bangunan / rumah / power of attorney (jika menyewa premis) SRT_KEBENARAN.PDF
5 Salinan hak milik HAKMILIK.PDF
6 Salinan Siap dan Pematuhan (CCC) bagi bangunan baru / ubah suai (jika berkaitan) CCC.PDF
7 Resit cukai tanah terbaru CUKAI_TANAH.PDF
8 Resit cukai tafsiran terbaru CUKAI_TAFSIRAN.PDF
9 Salinan sijil pendaftaran perniagaan / syarikat (jika berkaitan) SIJIL_PENDAFTARAN.PDF
10 Salinan surat perjanjian sewa / jual beli SRT_PEJANJIAN.PDF
11 Pelan Lokasi Lot Rumah berserta jiran terlibat.
(Perlu mendapatkan Pelan Tapak daripada Unit Kawalan Perancangan dan Pembangunan)
LOKASI.PDF
12 Pelan yang menunjukkan jarak di antara premis dalam lingkungan 400m (kawasan kediaman berkenaan) RADIUS.PDF
13 Surat persetujuan jiran bersempadan lengkap mengandungi nama, no. kad pengenalan, no. telefon dan tandatangan bersetuju seperti di LAMPIRAN.
**Persetujuan jiran berhampiran (pemilik asal) dalam lingkungan 20 meter daripada premis dan 200 meter bagi premis di jalan mati bagi jalan mati dan bukan jalan mati, menurut sub-seksyen 21(8), Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976.
** Perlu mendapatkan semakan unit-unit kediaman jiran yang terlibat daripada Unit Kawalan Perancangan dan Pembangunan.
SRT_PERSETUJUAN.PDF
14 Foto keadaan semasa
i. Pandangan Hadapan
ii. Pandangan Sisi
iii. Pandangan Belakang
FOTO_*.PDF
15 Salinan surat rujukan atau sokongan daripada:
i. Jabatan Kebajikan Masyarakat (Taska Berdaftar)
ii. Jabatan Pendidikan (Tadika Berdaftar)
iii. Jabatan Agama Islam(Tadika/Taski Islam Yang Berdaftar)** jika berkaitan
iv. Jabatan Kesihatan (perlu memenuhi pematuhan syarat Jabatan Kesihatan)
v. Jabatan Bomba dan Penyelamat (mendapat sokongan bagi aspek keselamatan, pintu kecemasan, dll)
SRT_SOKONGAN.PDF
16 Lain-lain dokumen dikehendaki/disyaratkan
(cth : Surat Sokongan Agensi Teknikal Luar)
LAIN_SOKONGAN_*.PDF

Sila hubungi pihak OSC Perbadanan Putrajaya bagi sebarang pertanyaan.