Kebenaran Merancang Pendirian Bangunan (Perdagangan)

Pegawai Bertanggungjawab
# Nama Jawatan Extension (03-8887XXXX)
1 MOHD ZAMEY BIN ZAKARAYA (team 1) PEGAWAI PERANCANG BANDAR DAN DESA J44 7631 / 019-2042690
2 MUHAMMAD FADHIL BIN BAHRIN (team 1) PENOLONG PEGAWAI PERANCANG BANDAR & DESA JA29 7683
3 MUHAMMAD AZMIL BIN ABDUL LATIF (team 1) PENOLONG PEGAWAI PERANCANG BANDAR & DESA JA29 7695
4 MOHD SYUKORI BIN MOHD AMIN (team 1) PENOLONG JURUTERA JA29 7343
5 NIK KHUSAIRE BIN JAAFAR (team 2) PEGAWAI PERANCANG BANDAR DAN DESA J44 7129 / 012-333 9617
6 AZHAR BIN RAZALI (team 2) PENOLONG PEGAWAI PERANCANG BANDAR & DESA JA38 7218
7 NURAINI BINTI ABDUL LATIF (team 2) PENOLONG PEGAWAI PERANCANGAN BANDAR JA 29 7687
Senarai Dokumen Yang Diperlukan
# Keterangan Standard Nama Fail
1 Surat Rasmi daripada Perancang Bandar Berdaftar S_RASMI.PDF
2 Borang A (Jadual Pertama Kaedah Kawalan Perancangan Am) BORANG_A.PDF
3 Satu (1) salinan suratan hak milik S_HAK_MILIK.PDF
4 Satu (1) salinan surat pelantikan perunding LANTIK_RUNDING.PDF
5 Satu (1) salinan sijil profesional bagi setiap perunding berkaitan SIJIL_PROFESIONAL.PDF
6 Satu (1) salinan resit bayaran cukai tanah terkini CUKAI_TANAH.PDF
7 Pelan Tapak TAPAK.DWG
8 Pelan Lantai LANTAI_*.DWG
9 Pelan Bumbung BUMBUNG.DWG
10 Pandangan Tampak mengikut skim warna sebenar (sekurang- kurangnya 4 pandangan tampak) TAMPAK_*.DWG
11 Keratan Rentas (sekurang- kurangnya 2 keratan rentas) KERATAN_*.DWG
12 Lukisan Perspektif berukuran minimum A3 PERSPEKTIF.PDF
13 Pelan Pencahayaan Fasad Bangunan (jika berkaitan) PENCAHAYAAN.PDF
14 Pelan Ruang Papan Tanda/ Iklan IKLAN.PDF
15 Pelan-pelan Perancangan Kerja Tanah KERJA_TANAH.DWG
16 Pelan Jalan (Pengangkutan - termasuk sirkulasi dalaman untuk TLK jika berkaitan) JALAN.DWG
17 Pelan Perancangan Saliran SALIRAN.PDF
18 Pelan Pembetungan PEMBENTUNGAN.PDF
19 Pelan Bekalan Air BEKALAN_AIR.DWG
20 Pelan Bekalan Elektrik BEKALAN_ELEKTRIK.PDF
21 Pelan Telekomunikasi TELEKOM.DWG
22 Pelan Bekalan Gas BEKALAN_GAS.DWG
23 Pelan Sisa Pepejal SISA_PEPEJAL.DWG
24 Pelan Gas District Cooling (GDC) GDC.DWG
25 Pelan Common Utility Trench (CUT) bagi kawasan utama (Pre 2,3 dan 4 sahaja) CUT.DWG
26 Pelan dan Jadual Pengairan PENGAIRAN.DWG
27 Keperluan IT IT.DWG
28 Pelan Induk Landskap INDUK_LANDSKAP.DWG
29 Foto, Imej dan Lakaran atau / dan Tampak Sisi / Hadapan setiap komponen atau Elemen Landskap yang mengandungi mana-mana elemen LSKP_IMEJ.PDF
30 Minimum dua (2) Keratan Rentas keseluruhan tapak pembangunan disediakan bersama oleh Jurutera Bertauliah, Arkitek dan Arkitek Landskap LSKP_KERATAN.DWG
31 Laporan Cadangan Pemajuan (disertakan dengan Pelan/Gambar rajah/Ilustrasi yang berkaitan) CDG_PEMBANGUNAN.PDF
32 Surat Iringan permohonan daripada Juru rancang dan Arkitek yang Bertauliah Ke JABATAN BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA. BOMBA_SRT_IRINGAN_*.PDF
33 Surat Iringan permohonan daripada Juru rancang dan Arkitek yang Bertauliah Ke SYABAS. SYABAS_SRT_IRINGAN_*.PDF
34 1.3 Surat Iringan permohonan daripada Juru rancang dan Arkitek yang Bertauliah Ke INDAH WATER KONSORTIUM IWK_SRT_IRINGAN_*.PDF
35 Surat Iringan permohonan daripada Juru rancang dan Arkitek yang Bertauliah Ke TENAGA NASIONAL BERHAD. TNB_SRT_IRINGAN_*.PDF
36 Surat Iringan permohonan daripada Juru rancang dan Arkitek yang Bertauliah Ke TELEKOM MALAYSIA. TM_SRT_IRINGAN_*.PDF
37 Surat Iringan permohonan daripada Juru rancang dan Arkitek yang Bertauliah Ke GAS DISTRICT COOLING. GDC_SRT_IRINGAN_*.PDF
38 Surat Iringan permohonan daripada Juru rancang dan Arkitek yang Bertauliah Ke GAS MALAYSIA. GAS_SRT_IRINGAN_*.PDF
39 Surat Iringan permohonan daripada Juru rancang dan Arkitek yang Bertauliah Ke JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN. JPS_SRT_IRINGAN_*.PDF
40 Surat Iringan permohonan daripada Juru rancang dan Arkitek yang Bertauliah Ke PEJABAT KETUA PEGAWAI KESELAMATAN KERAJAAN MALAYSIA (CGSO) CGSO_SRT_IRINGAN_*.PDF
41 Fi Bayaran (Online Banking) FI_BAYARAN.PDF

Sila hubungi pihak OSC Perbadanan Putrajaya bagi sebarang pertanyaan.