Permit Sementara Kerja-kerja Kecil

Pegawai Bertanggungjawab
# Nama Jawatan Extension (03-8887XXXX)
1 NUR ISMAIL BIN KHALIT n_ismail@ppj.gov.my 03-88877377 / 016-660 2074
2 RAFIZAN BIN MOHD TAHIR rafizan@ppj.gov.my 03-88877105
3 NOR SUHAILI BINTI AHDI nor.suhaili@ppj.gov.my 03-88877652
Senarai Semak
Senarai Dokumen Yang Diperlukan
# Keterangan Standard Nama Fail
1 Surat Permohonan SURAT_PERMOHONAN.PDF
2 Pelan Susun Atur PELAN_SUSUN_ATUR.PDF
3 Surat Kebenaran Pemilik SURAT_KEBENARAN.PDF
4 Pelan Lain PELAN_LAIN_*.DWG
5 Fi bayaran (Online Banking) FI_BAYARAN.PDF

Sila hubungi pihak OSC Perbadanan Putrajaya bagi sebarang pertanyaan.