Permit Sementara Kerja-kerja Kecil

Pegawai Bertanggungjawab
# Nama Jawatan Extension (03-8887XXXX)
1 NUR ISMAIL BIN KHALIT PENOLONG PEGAWAI SENI BINA JA38 7377
2 RAFIZAN BIN MOHD TAHIR PENOLONG PEGAWAI SENIBINA JA29 7105
3 NOR SUHAILI BINTI AHDI PENOLONG JURUTERA JA29 7652
Senarai Semak
Senarai Dokumen Yang Diperlukan
# Keterangan Standard Nama Fail
1 Surat Permohonan SURAT_PERMOHONAN.PDF
2 Pelan Susun Atur PELAN_SUSUN_ATUR.PDF
3 Surat Kebenaran Pemilik SURAT_KEBENARAN.PDF
4 Pelan Lain PELAN_LAIN_*.DWG

Sila hubungi pihak OSC Perbadanan Putrajaya bagi sebarang pertanyaan.