Permit Sementara Kerja-kerja Kecil

Pegawai Bertanggungjawab
# Nama Emel No. Telefon
1 HARISFAZILA BIN AHMAD harisfazila@ppj.gov.my 03-8887 7516 / 019-232 7516
2 NUR ISMAIL BIN KHALIT n_ismail@ppj.gov.my 03-8887 7377 / 016-660 2074
3 RAFIZAN BIN MOHD TAHIR rafizan@ppj.gov.my 03-8887 7105
4 NOR SUHAILI BINTI AHDI nor.suhaili@ppj.gov.my 03-8887 7652

Pautan ke halaman direktori Agensi Teknikal Luar

Senarai Dokumen Yang Diperlukan
# Keterangan Standard Nama Fail
1 Borang Permohonan Permit Kerja-Kerja Kecil – diisi dengan LENGKAP. PKK_*.PDF
2 Salinan Surat Pelantikan Perunding (jika berkaitan) PKK_SURATLANTIKAN_*.PDF
3 Salinan MyKad Pemohon (diakui sah) PKK_IC_*.PDF
4 Salinan Digital Pelan Bangunan hendaklah LENGKAP dan mengandungi (yang berkaitan) - (Tandakan kerja-kerja yang hendak dilaksanakan dalam pelan-pelan);
a. Pelan Lantai dan Pelan Tampak dan/atau
b. Katalog/Brosur (bagi kerja atap/SPAH/Solar Panel).
PKK_PELAN_*.PDF
5 Gambar terkini tapak. (gambar menunjukkan keadaan semasa tapak dan bertarikh tidak lebih daripada 4 hari sebelum dari tarikh permohonan).

Bagi Permohonan mengecat luaran bangunan - sila tunjukkan Pandangan Hadapan, Pandangan Sisi dan Pandangan Belakang atau mana yang berkaitan.
PKK_GAMBAR_*.PDF
6 Salinan resit pembayaran cukai taksiran terkini. (bagi kediaman dan komersil) PKK_CUKAITAKSIRAN_*.PDF
7 Salinan resit pembayaran cukai tanah terkini (bagi kediaman) PKK_CUKAITANAH_*.PDF
8 Salinan Perjanjian Jual-Beli (S&P) atau surat kebenaran pemilik premis PKK_SNP_*.PDF
9 Surat Sokongan/Tiada Halangan Jiran Bersebelahan (jika berkaitan) PKK_JIRAN_*.PDF
10 Lain-lain dokumen dikehendaki/disyaratkan
(cth : Dokumen Pematuhan Arahan Bertulis)
LAIN_ARAHANBERTULIS_*.PDF
11 Lain-lain dokumen dikehendaki/disyaratkan (cth : Surat Sokongan PPj/Agensi) PKK_LAIN_*.PDF

Sila hubungi pihak OSC Perbadanan Putrajaya bagi sebarang pertanyaan.