Permit Sementara Kerja-kerja Kecil

Pegawai Bertanggungjawab
# Nama Jawatan Extension (03-8887XXXX)
1 HARISFAZILA BIN AHMAD harisfazila@ppj.gov.my 03-8887 7516 / 019-232 7516
2 NUR ISMAIL BIN KHALIT n_ismail@ppj.gov.my 03-8887 7377 / 016-660 2074
3 RAFIZAN BIN MOHD TAHIR rafizan@ppj.gov.my 03-8887 7105
4 NOR SUHAILI BINTI AHDI nor.suhaili@ppj.gov.my 03-8887 7652
Senarai Semak
Senarai Dokumen Yang Diperlukan
# Keterangan Standard Nama Fail
1 Surat Permohonan Oleh Orang Yang Mengemukakan (SP) berserta pelan. PKK_SURAT_SP.PDF
2 Salinan Surat Pelantikan Perunding jika berkaitan PKK_SURAT_LANTIKAN.PDF
3 Lain-lain dokumen dikehendaki/disyaratkan (cth : Pelan format PDF) LAIN_*.PDF

Sila hubungi pihak OSC Perbadanan Putrajaya bagi sebarang pertanyaan.