Permit Sementara Kerja-kerja Kecil

Pegawai Bertanggungjawab
Tiada Maklumat.

Pautan ke halaman direktori Agensi Teknikal Luar

Senarai Semak
Tiada Maklumat.
Senarai Dokumen Yang Diperlukan
# Keterangan Standard Nama Fail
1 Surat Permohonan Oleh Orang Yang Mengemukakan (SP) berserta pelan. PSKK_SURAT_PELAN_*.PDF
2 Salinan Surat Pelantikan Perunding jika berkaitan PSKK_SURAT_LANTIKAN_.PDF
3 Dokumen lain jika dikehendaki/ disyaratkan PSKK_LAIN_*.PDF

Sila hubungi pihak OSC Perbadanan Putrajaya bagi sebarang pertanyaan.