Kebenaran Merancang Pendirian Bangunan (Perumahan)

Pegawai Bertanggungjawab
# Nama Jawatan Extension (03-8887XXXX)
1 MOHD ZAMEY BIN ZAKARAYA (team 1) zamey@ppj.gov.my 03-88877631 / 019-2042690
2 MUHAMMAD FADHIL BIN BAHRIN (team 1) m.fadhil@ppj.gov.my 03-88877683
3 MUHAMMAD AZMIL BIN ABDUL LATIF (team 1) muhammad.azmil@ppj.gov.my 03-88877695
4 MOHD SYUKORI BIN MOHD AMIN (team 1) kory@ppj.gov.my 03-88877343
5 NIK KHUSAIRE BIN JAAFAR (team 2) khusairie@ppj.gov.my 03-88877129 / 012-333 9617
6 AZHAR BIN RAZALI (team 2) azhar_r@ppj.gov.my 03-88877218
7 NURAINI BINTI ABDUL LATIF (team 2) nuraini.al@ppj.gov.my 03-88877687
8 AMRAN BIN MOHD NOR (REKABENTUK BANDAR) amranmn@ppj.gov.my 03-88877015
9 NOR AZIMAH BT JAMALUDDIN (REKABENTUK BANDAR) azimah@ppj.gov.my 0388877354
10 EDRI MULIZ BIN OTHMAN (REKABENTUK BANDAR) edri@ppj.gov.my 03-88877237
11 AHMAD SAUFI BIN MOHD YUNUS (REKABENTUK BANDAR) saufi@ppj.gov.my 03-88877209
12 MOHD ZAKI BIN MOHD YUSOH (REKABENTUK BANDAR) m_zaki@ppj.gov.my 03-88877472
Senarai Dokumen Yang Diperlukan
# Keterangan Standard Nama Fail
1 Surat Rasmi daripada Perancang Bandar Berdaftar. S_RASMI.PDF
2 Borang A (Jadual Pertama Kaedah Kawalan Perancangan Am). BORANG_A.PDF
3 Satu (1) salinan suratan hak milik. HAK_MILIK.PDF
4 Satu (1) salinan surat pelantikan perunding. LANTIK_RUNDING.PDF
5 Satu (1) salinan sijil profesional bagi setiap perunding berkaitan. SIJIL_PROFESIONAL.PDF
6 Satu (1) salinan resit bayaran cukai tanah terkini CUKAI_TANAH.PDF
7 Pelan Tapak. (Pelan –pelan perlu disahkan oleh Juru Runding Profesional Bertauliah) TAPAK.DWG
8 Pelan Lantai LANTAI_*.DWG
9 Pelan Bumbung BUMBUNG.DWG
10 Pandangan Tampak mengikut skim warna sebenar (sekurang- kurangnya 4 pandangan tampak). TAMPAK_*.DWG
11 Keratan Rentas (sekurang- kurangnya 2 keratan rentas). KERATAN_*.DWG
12 Lukisan Perspektif berukuran minimum A3 PERSPEKTIF.PDF
13 Pelan Pencahayaan Fasad Bangunan (jika berkaitan). PENCAHAYAAN.PDF
14 Pelan Ruang Papan Tanda/ Iklan IKLAN.PDF
15 Pelan-pelan Perancangan Kerja Tanah KERJA_TANAH.DWG
16 Pelan Jalan (Pengangkutan - termasuk sirkulasi dalaman untuk TLK jika berkaitan) JALAN.DWG
17 Pelan Perancangan Saliran SALIRAN.PDF
18 Pelan Pembetungan PEMBETUNGAN.PDF
19 Pelan Bekalan Air BEKALAN_AIR.DWG
20 Pelan Bekalan Elektrik BEKALAN_ELEKTRIK.PDF
21 Pelan Telekomunikasi TELEKOM.DWG
22 Pelan Bekalan Gas BEKALAN_GAS.DWG
23 Pelan Sisa Pepejal SISA_PEPEJAL.DWG
24 Pelan Gas District Cooling (GDC) GDC.DWG
25 Pelan Common Utility Trench (CUT) bagi kawasan utama (Pre 2,3 dan 4 sahaja) CUT.DWG
26 Pelan dan Jadual Pengairan PENGAIRAN.DWG
27 Keperluan IT IT.DWG
28 Pelan Induk Landskap INDUK_LANDSKAP.DWG
29 Foto, Imej dan Lakaran atau / dan Tampak Sisi /
Hadapan setiap komponen atau Elemen Landskap yang mengandungi mana-mana elemen
LSKP_IMEJ.PDF
30 Minimum dua (2) Keratan Rentas keseluruhan tapak
pembangunan disediakan bersama oleh Jurutera Bertauliah, Arkitek dan Arkitek Landskap.
LSKP_KERATAN.DWG
31 Laporan Cadangan Pemajuan (disertakan dengan Pelan/Gambar rajah/Ilustrasi yang berkaitan CDG_PEMBANGUNAN.PDF
32 Surat Iringan permohonan daripada Juru rancang dan Arkitek yang Bertauliah Ke JABATAN BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA. BOMBA_SRT_IRINGAN_*.PDF
33 Surat Iringan permohonan daripada Juru rancang dan Arkitek yang Bertauliah Ke SYABAS SYABAS_SRT_IRINGAN_*.PDF
34 Surat Iringan permohonan daripada Juru rancang dan Arkitek yang Bertauliah Ke INDAH WATER KONSURTIUM IWK_SRT_IRINGAN_*.PDF
35 Surat Iringan permohonan daripada Juru rancang dan Arkitek yang Bertauliah Ke TENAGA NASIONAL BERHAD. TNB_SRT_IRINGAN_*.PDF
36 Surat Iringan permohonan daripada Juru rancang dan Arkitek yang Bertauliah Ke TELEKOM MALAYSIA. TM_SRT_IRINGAN_*.PDF
37 Surat Iringan permohonan daripada Juru rancang dan Arkitek yang Bertauliah Ke GAS DISTRICT COOLING. GDC_SRT_IRINGAN_*.PDF
38 Surat Iringan permohonan daripada Juru rancang dan Arkitek yang Bertauliah Ke GAS MALAYSIA. GAS_SRT_IRINGAN_*.PDF
39 Surat Iringan permohonan daripada Juru rancang dan Arkitek yang Bertauliah Ke JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN. JPS_SRT_IRINGAN_*.PDF
40 Surat Iringan permohonan daripada Juru rancang dan Arkitek yang Bertauliah Ke PEJABAT KETUA PEGAWAI KESELAMATAN KERAJAAN MALAYSIA (CGSO) CGSO_SRT_IRINGAN_*.PDF
41 Fi bayaran (Online Banking) FI_BAYARAN.PDF

Sila hubungi pihak OSC Perbadanan Putrajaya bagi sebarang pertanyaan.