Kebenaran Merancang Pendirian Bangunan (Perumahan)

Pegawai Bertanggungjawab
# Nama Jawatan Extension (03-8887XXXX)
1 AZHAR BIN OTHMAN azhar_o@ppj.gov.my 03-8887 7018
2 NOR AZIMAH BT JAMALUDDIN azimah@ppj.gov.my 03-8887 7354 / 019-611 4732
3 MOHD AKMAL BIN OSMAN akmal@ppj.gov.my 03-8887 7641
4 MUHAMMAD FADHIL BIN BAHRIN m.fadhil@ppj.gov.my 03-8887 7683
5 MUHAMMAD AZMIL BIN ABDUL LATIF muhammad.azmil@ppj.gov.my 03-8887 7695
Senarai Dokumen Yang Diperlukan
# Keterangan Standard Nama Fail
1 Surat Rasmi daripada Perunding Profesional Bertauliah. S_RASMI.PDF
2 Borang A (Jadual Pertama Kaedah Kawalan Perancangan Am). BORANG_A.PDF
3 Satu (1) salinan suratan hak milik. HAK_MILIK.PDF
4 Satu (1) salinan surat pelantikan perunding. LANTIK_RUNDING.PDF
5 Satu (1) salinan sijil profesional bagi setiap perunding berkaitan. SIJIL_PROFESIONAL.PDF
6 Satu (1) salinan resit bayaran cukai tanah terkini CUKAI_TANAH.PDF
7 Pelan Tapak. (Pelan –pelan perlu disahkan oleh Juru Runding Profesional Bertauliah) TAPAK.DWG
8 Pelan Lantai LANTAI_*.DWG
9 Pelan Bumbung mengikut skima warna sebenar BUMBUNG.DWG
10 Pandangan Tampak mengikut skim warna sebenar (sekurang- kurangnya 4 pandangan tampak). TAMPAK_*.DWG
11 Keratan Rentas (sekurang- kurangnya 2 keratan rentas). KERATAN_*.DWG
12 Lukisan Perspektif keseluruhan dan terperinci PERSPEKTIF_*.PDF
13 Lukisan Pencahayaan Fasad Bangunan (jika berkaitan) PENCAHAYAAN.PDF
14 Lukisan Ruang Papan Tanda Nama Bangunan TANDA_NAMA.PDF
15 Lukisan Pelan Induk Papan Iklan Komersil PAPAN_IKLAN.PDF
16 Pelan-pelan Perancangan Kerja Tanah KERJA_TANAH.DWG
17 Pelan Jalan (Pengangkutan - termasuk sirkulasi dalaman untuk TLK jika berkaitan) JALAN.DWG
18 Pelan Perancangan Saliran SALIRAN.PDF
19 Pelan Pembetungan PEMBETUNGAN.PDF
20 Pelan Bekalan Air BEKALAN_AIR.DWG
21 Pelan Bekalan Elektrik BEKALAN_ELEKTRIK.PDF
22 Pelan Telekomunikasi TELEKOM.DWG
23 Pelan Bekalan Gas BEKALAN_GAS.DWG
24 Pelan Sisa Pepejal SISA_PEPEJAL.DWG
25 Pelan Gas District Cooling (GDC) GDC.DWG
26 Pelan Common Utility Trench (CUT) bagi kawasan utama (Pre 2,3 dan 4 sahaja) CUT.DWG
27 Pelan dan Jadual Pengairan PENGAIRAN.DWG
28 Pelan IT IT.DWG
29 Pelan Induk Landskap INDUK_LANDSKAP.DWG
30 Foto, Imej dan Lakaran atau / dan Tampak Sisi /
Hadapan setiap komponen atau Elemen Landskap yang mengandungi mana-mana elemen
LSKP_IMEJ.PDF
31 Minimum dua (2) Keratan Rentas keseluruhan tapak
pembangunan disediakan bersama oleh Jurutera Bertauliah, Arkitek dan Arkitek Landskap.
LSKP_KERATAN.DWG
32 Laporan Cadangan Pemajuan (disertakan dengan Pelan/Gambar rajah/Ilustrasi yang berkaitan CDG_PEMBANGUNAN.PDF
33 Surat Iringan permohonan daripada Juru rancang dan Arkitek yang Bertauliah Ke JABATAN BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA. BOMBA_SRT_IRINGAN_*.PDF
34 Surat Iringan permohonan daripada Juru rancang dan Arkitek yang Bertauliah Ke PENGURUSAN AIR SELANGOR. AIR_SRT_IRINGAN_*.PDF
35 Surat Iringan permohonan daripada Juru rancang dan Arkitek yang Bertauliah Ke INDAH WATER KONSURTIUM IWK_SRT_IRINGAN_*.PDF
36 Surat Iringan permohonan daripada Juru rancang dan Arkitek yang Bertauliah Ke TENAGA NASIONAL BERHAD. TNB_SRT_IRINGAN_*.PDF
37 Surat Iringan permohonan daripada Juru rancang dan Arkitek yang Bertauliah Ke TELEKOM MALAYSIA. TM_SRT_IRINGAN_*.PDF
38 Surat Iringan permohonan daripada Juru rancang dan Arkitek yang Bertauliah Ke GAS DISTRICT COOLING. GDC_SRT_IRINGAN_*.PDF
39 Surat Iringan permohonan daripada Juru rancang dan Arkitek yang Bertauliah Ke GAS MALAYSIA. GAS_SRT_IRINGAN_*.PDF
40 Surat Iringan permohonan daripada Juru rancang dan Arkitek yang Bertauliah Ke JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN. JPS_SRT_IRINGAN_*.PDF
41 Surat Iringan permohonan daripada Juru rancang dan Arkitek yang Bertauliah Ke PEJABAT KETUA PEGAWAI KESELAMATAN KERAJAAN MALAYSIA (CGSO) CGSO_SRT_IRINGAN_*.PDF
42 Surat Iringan permohonan daripada Juru rancang dan Arkitek yang Bertauliah Ke PERBADANAN PENGURUSAN SISA PEPEJAL DAN PEMBERSIHAN AWAM (SWCORP). SWCORP_SRT_IRINGAN_*.PDF
43 Surat Iringan permohonan daripada Juru rancang dan Arkitek yang Bertauliah Ke JABATAN GEOSAINS DAN MINERAL MALAYSIA (JMG) JMG_SRT_IRINGAN_*.PDF
44 Lain-lain dokumen dikehendaki/disyaratkan
(cth : Pelan format PDF untuk Pengemukaan Pelan Akhir)
LAIN_*.PDF

Sila hubungi pihak OSC Perbadanan Putrajaya bagi sebarang pertanyaan.