Kebenaran Merancang Pendirian Bangunan (Perumahan & Perdagangan)

Pegawai Bertanggungjawab
# Nama Jawatan Extension (03-8887XXXX)
1 AZHAR BIN OTHMAN azhar_o@ppj.gov.my 03-8887 7018
2 NOR AZIMAH BT JAMALUDDIN azimah@ppj.gov.my 03-8887 7354 / 019-611 4732
3 MOHD AKMAL BIN OSMAN akmal@ppj.gov.my 03-8887 7641
4 MUHAMMAD FADHIL BIN BAHRIN m.fadhil@ppj.gov.my 03-8887 7683
5 MUHAMMAD AZMIL BIN ABDUL LATIF muhammad.azmil@ppj.gov.my 03-8887 7695
Senarai Dokumen Yang Diperlukan
# Keterangan Standard Nama Fail
1 Surat Rasmi daripada Perunding Profesional Bertauliah S_RASMI.PDF
2 Borang A (Jadual Pertama Kaedah Kawalan Perancangan Am) BORANG_A.PDF
3 Satu (1) salinan suratan hak milik. HAK_MILIK.PDF
4 Satu (1) salinan surat pelantikan perunding. LANTIK_RUNDING.PDF
5 Satu (1) salinan sijil profesional bagi setiap perunding berkaitan SIJIL_PROFESIONAL.PDF
6 Satu (1) salinan resit bayaran cukai tanah terkini CUKAI_TANAH.PDF
7 Dua (2) pelan A1 yang telah disahkan oleh Profesional Bertauliah
berkaitan
TAPAK.DWG
8 Pelan Lantai. LANTAI_*.DWG
9 Pelan Bumbung BUMBUNG.DWG
10 Pandangan Tampak mengikut skema warna sebenar
(sekurang- kurangnya 4 pandangan tampak).
TAMPAK_*.DWG
11 Keratan Rentas (sekurang- kurangnya 2 keratan rentas) KERATAN_*.DWG
12 Lukisan Perspektif PERSPEKTIF.PDF
13 Pelan Pencahayaan Fasad Bangunan (jika berkaitan) PENCAHAYAAN.PDF
14 Lukisan Ruang Papan Tanda Nama Bangunan TANDANAMA.PDF
15 Lukisan Pelan Induk Papan Iklan Komersil PAPANIKLAN.PDF
16 Pelan-pelan perancangan kerja tanah (Pelan perlu disahkan oleh Jurutera Bertauliah KERJA_TANAH.DWG
17 Pelan Jalan
Pengangkutan (termasuk sirkulasi dalaman untuk TLK jika berkaitan).
JALAN.DWG
18 Pelan Perancangan Saliran SALIRAN.PDF
19 Pelan Pembetungan PEMBENTUNGAN.PDF
20 Pelan Bekalan Air BEKALAN_AIR.DWG
21 Pelan Bekalan Elektrik BEKALAN_ELEKTRIK.PDF
22 Pelan Telekomunikasi TELEKOM.DWG
23 Pelan Bekalan Gas BEKALAN_GAS.DWG
24 Pelan Sisa Pepejal SISA_PEPEJAL.DWG
25 Pelan Gas District Cooling (GDC) GDC.DWG
26 Pelan Common Utility Trench (CUT) bagi kawasan utama (Presint 2,3 & 4 sahaja) CUT.DWG
27 Pelan dan Jadual Pengairan PENGAIRAN.DWG
28 Pelan IT IT.DWG
29 Pelan Induk Landskap (Pelan Induk Landskap yang mengandungi mana-mana elemen) INDUK_LANDSKAP.DWG
30 Landskap seni reka tanaman LSKP_IMEJ.PDF
31 Minimum dua (2) Keratan Rentas keseluruhan Tapak Pembangunan disediakan bersama oleh Jurutera Bertauliah, Arkitek dan Arkitek Landskap. LSKP_KERATAN.DWG
32 Tiga (3) salinan LCP yang merangkumi :
(pelan-pelan mestilah disahkan oleh Profesional Bertauliah berkaitan)
CDG_PEMBANGUNAN.PDF
33 Surat iringan permohonan daripada Juru Rancang Bandar dan Arkitek yang bertauliah.
ke JAB.BOMBA DAN PENYELAMAT.
BOMBA_SRT_IRINGAN_*.PDF
34 Surat Iringan permohonan daripada Juru rancang dan Arkitek yang Bertauliah Ke PENGURUSAN AIR SELANGOR. AIR_SRT_IRINGAN_*.PDF
35 Surat iringan permohonan daripada Juru Rancang Bandar dan Arkitek yang bertauliah.
ke IWK
IWK_SRT_IRINGAN_*.PDF
36 Surat iringan permohonan daripada Juru Rancang Bandar dan Arkitek yang bertauliah.
ke TNB
TNB_SRT_IRINGAN_*.PDF
37 Surat iringan permohonan daripada Juru Rancang Bandar dan Arkitek yang bertauliah.
ke TM
TM_SRT_IRINGAN_*.PDF
38 Surat iringan permohonan daripada Juru Rancang Bandar dan Arkitek yang bertauliah.
ke GDC
GDC_SRT_IRINGAN_*.PDF
39 Surat iringan permohonan daripada Juru Rancang Bandar dan Arkitek yang bertauliah.
ke GAS MALAYSIA
GAS_SRT_IRINGAN_*.PDF
40 Surat iringan permohonan daripada Juru Rancang Bandar dan Arkitek yang bertauliah.
ke JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN
JPS_SRT_IRINGAN_*.PDF
41 Surat iringan permohonan daripada Juru Rancang Bandar dan Arkitek yang bertauliah.
ke Pejabat Ketua Pegawai Keselamatan Malaysia (CGSO)
CGSO_SRT_IRINGAN_*.PDF
42 Surat Iringan permohonan daripada Juru rancang dan Arkitek yang Bertauliah Ke PERBADANAN PENGURUSAN SISA PEPEJAL DAN PEMBERSIHAN AWAM (SWCORP). SWCORP_SRT_IRINGAN_*.PDF
43 Surat Iringan permohonan daripada Juru rancang dan Arkitek yang Bertauliah Ke JABATAN GEOSAINS DAN MINERAL MALAYSIA (JMG) JMG_SRT_IRINGAN_*.PDF
44 Lain-lain dokumen dikehendaki/disyaratkan
(cth : Pelan format PDF untuk Pengemukaan Pelan Akhir)
LAIN_*.PDF

Sila hubungi pihak OSC Perbadanan Putrajaya bagi sebarang pertanyaan.