Kebenaran Merancang Pendirian Bangunan (Perumahan & Perdagangan)

Pegawai Bertanggungjawab
# Nama Jawatan Extension (03-8887XXXX)
1 MOHD ZAMEY BIN ZAKARAYA (team 1) PERANCANG BANDAR DAN DESA 7631/019-2042690
2 MUHAMMAD FADHIL BIN BAHRIN (team 1) PERANCANG BANDAR DAN DESA 7683
3 MUHAMMAD AZMIL BIN ABDUL LATIF (team 1) PERANCANG BANDAR DAN DESA 7695
4 MOHD SYUKORI BIN MOHD AMIN (team 1) JURUTERA 7343
5 NIK KHUSAIRE BIN JAAFAR (team 2) PERANCANG BANDAR DAN DESA 7129 / 012-333 9617
6 AZHAR BIN RAZALI (team 2) PERANCANG BANDAR DAN DESA 7218
7 NURAINI BINTI ABDUL LATIF (team 2) PERANCANG BANDAR DAN DESA 7687
8 AMRAN BIN MOHD NOR (REKABENTUK BANDAR) SENIBINA 7015
9 NOR AZIMAH BT JAMALUDDIN (REKABENTUK BANDAR) PERANCANG BANDAR DAN DESA 7354
10 EDRI MULIZ BIN OTHMAN (REKABENTUK BANDAR) SENIBINA 7237
11 AHMAD SAUFI BIN MOHD YUNUS (REKABENTUK BANDAR) SENIBINA 7209
12 MOHD ZAKI BIN MOHD YUSOH (REKABENTUK BANDAR) SENIBINA 7472
Senarai Dokumen Yang Diperlukan
# Keterangan Standard Nama Fail
1 Surat Rasmi daripada Perunding Profesional Bertauliah S_RASMI.PDF
2 Borang A (Jadual Pertama Kaedah Kawalan Perancangan Am) BORANG_A.PDF
3 Satu (1) salinan suratan hak milik. HAK_MILIK.PDF
4 Satu (1) salinan surat pelantikan perunding. LANTIK_RUNDING.PDF
5 Satu (1) salinan sijil profesional bagi setiap perunding berkaitan SIJIL_PROFESIONAL.PDF
6 Satu (1) salinan resit bayaran cukai tanah terkini CUKAI_TANAH.PDF
7 Dua (2) pelan A1 yang telah disahkan oleh Profesional Bertauliah
berkaitan
TAPAK.DWG
8 Pelan Lantai. LANTAI_*.DWG
9 Pelan Bumbung BUMBUNG.DWG
10 Pandangan Tampak mengikut skema warna sebenar
(sekurang- kurangnya 4 pandangan tampak).
TAMPAK_*.DWG
11 Keratan Rentas (sekurang- kurangnya 2 keratan rentas) KERATAN_*.DWG
12 Lukisan Perspektif PERSPEKTIF.PDF
13 Pelan Pencahayaan Fasad Bangunan (jika berkaitan) PENCAHAYAAN.PDF
14 Pelan Ruang Papan Tanda/Iklan. IKLAN.PDF
15 Pelan-pelan perancangan kerja tanah (Pelan perlu disahkan oleh Jurutera Bertauliah KERJA_TANAH.DWG
16 Pelan Jalan
Pengangkutan (termasuk sirkulasi dalaman untuk TLK jika berkaitan).
JALAN.DWG
17 Pelan Perancangan Saliran SALIRAN.PDF
18 Pelan Pembetungan PEMBENTUNGAN.PDF
19 Pelan Bekalan Air BEKALAN_AIR.DWG
20 Pelan Bekalan Elektrik BEKALAN_ELEKTRIK.PDF
21 Pelan Telekomunikasi TELEKOM.DWG
22 Pelan Bekalan Gas BEKALAN_GAS.DWG
23 Pelan Sisa Pepejal SISA_PEPEJAL.DWG
24 Pelan Gas District Cooling (GDC) GDC.DWG
25 Pelan Common Utility Trench (CUT) bagi kawasan utama (Presint 2,3 & 4 sahaja) CUT.DWG
26 Pelan dan Jadual Pengairan PENGAIRAN.DWG
27 Pelan IT IT.DWG
28 Pelan Induk Landskap (Pelan Induk Landskap yang mengandungi mana-mana elemen) INDUK_LANDSKAP.DWG
29 Landskap seni reka tanaman LSKP_IMEJ.PDF
30 Minimum dua (2) Keratan Rentas keseluruhan Tapak Pembangunan disediakan bersama oleh Jurutera Bertauliah, Arkitek dan Arkitek Landskap. LSKP_KERATAN.DWG
31 Tiga (3) salinan LCP yang merangkumi :
(pelan-pelan mestilah disahkan oleh Profesional Bertauliah berkaitan)
CDG_PEMBANGUNAN.PDF
32 Surat iringan permohonan daripada Juru Rancang Bandar dan Arkitek yang bertauliah.
ke JAB.BOMBA DAN PENYELAMAT.
BOMBA_SRT_IRINGAN_*.PDF
33 Surat iringan permohonan daripada Juru Rancang Bandar dan Arkitek yang bertauliah.
ke SYABAS.
SYABAS_SRT_IRINGAN_*.PDF
34 Surat iringan permohonan daripada Juru Rancang Bandar dan Arkitek yang bertauliah.
ke IWK
IWK_SRT_IRINGAN_*.PDF
35 Surat iringan permohonan daripada Juru Rancang Bandar dan Arkitek yang bertauliah.
ke TNB
TNB_SRT_IRINGAN_*.PDF
36 Surat iringan permohonan daripada Juru Rancang Bandar dan Arkitek yang bertauliah.
ke TM
TM_SRT_IRINGAN_*.PDF
37 Surat iringan permohonan daripada Juru Rancang Bandar dan Arkitek yang bertauliah.
ke GDC
GDC_SRT_IRINGAN_*.PDF
38 Surat iringan permohonan daripada Juru Rancang Bandar dan Arkitek yang bertauliah.
ke GAS MALAYSIA
GAS_SRT_IRINGAN_*.PDF
39 Surat iringan permohonan daripada Juru Rancang Bandar dan Arkitek yang bertauliah.
ke JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN
JPS_SRT_IRINGAN_*.PDF
40 Surat iringan permohonan daripada Juru Rancang Bandar dan Arkitek yang bertauliah.
ke Pejabat Ketua Pegawai Keselamatan Malaysia (CGSO)
CGSO_SRT_IRINGAN_*.PDF
41 Fi bayaran (Online Banking) FI_BAYARAN.PDF

Sila hubungi pihak OSC Perbadanan Putrajaya bagi sebarang pertanyaan.