Kebenaran Merancang Pendirian Bangunan (Perumahan & Perdagangan)

Pegawai Bertanggungjawab
# Nama Jawatan Extension (03-8887XXXX)
1 MOHD ZAMEY BIN ZAKARAYA (team 1) PENOLONG PENGARAH KANAN J44 7631
2 MUHAMMAD FADHIL BIN BAHRIN (team 1) PENOLONG PEGAWAI PERANCANG BANDAR & DESA JA29 7683
3 MUHAMMAD AZMIL BIN ABDUL LATIF (team 1) PENOLONG PEGAWAI PERANCANG BANDAR & DESA JA29 7695
4 NIK KHUSAIRE BIN JAAFAR (team 2) PENOLONG PENGARAH KANAN J44 7129
5 AZHAR BIN RAZALI (team 2) PENOLONG PEGAWAI PERANCANG BANDAR & DESA JA38 7218
Senarai Dokumen Yang Diperlukan
# Keterangan Standard Nama Fail
1 Surat Rasmi daripada Perunding Profesional Bertauliah S_RASMI.PDF
2 Borang A (Jadual Pertama Kaedah Kawalan Perancangan Am) BORANG_A.PDF
3 Satu (1) salinan suratan hak milik. HAK_MILIK.PDF
4 Satu (1) salinan surat pelantikan perunding. LANTIK_RUNDING.PDF
5 Satu (1) salinan sijil profesional bagi setiap perunding berkaitan SIJIL_PROFESIONAL.PDF
6 Satu (1) salinan resit bayaran cukai tanah terkini CUKAI_TANAH.PDF
7 Dua (2) pelan A1 yang telah disahkan oleh Profesional Bertauliah
berkaitan
TAPAK.DWG
8 Pelan Lantai. LANTAI_*.DWG
9 Pelan Bumbung BUMBUNG.DWG
10 Pandangan Tampak mengikut skema warna sebenar
(sekurang- kurangnya 4 pandangan tampak).
TAMPAK_*.DWG
11 Keratan Rentas (sekurang- kurangnya 2 keratan rentas) KERATAN_*.DWG
12 Lukisan Perspektif PERSPEKTIF.PDF
13 Pelan Pencahayaan Fasad Bangunan (jika berkaitan) PENCAHAYAAN.PDF
14 Pelan Ruang Papan Tanda/Iklan. IKLAN.PDF
15 Pelan-pelan perancangan kerja tanah (Pelan perlu disahkan oleh Jurutera Bertauliah KERJA_TANAH.DWG
16 Pelan Jalan
Pengangkutan (termasuk sirkulasi dalaman untuk TLK jika berkaitan).
JALAN.DWG
17 Pelan Perancangan Saliran SALIRAN.PDF
18 Pelan Pembetungan PEMBENTUNGAN.PDF
19 Pelan Bekalan Air BEKALAN_AIR.DWG
20 Pelan Bekalan Elektrik BEKALAN_ELEKTRIK.PDF
21 Pelan Telekomunikasi TELEKOM.DWG
22 Pelan Bekalan Gas BEKALAN_GAS.DWG
23 Pelan Sisa Pepejal SISA_PEPEJAL.DWG
24 Pelan Gas District Cooling (GDC) GDC.DWG
25 Pelan Common Utility Trench (CUT) bagi kawasan utama (Presint 2,3 & 4 sahaja) CUT.DWG
26 Pelan dan Jadual Pengairan PENGAIRAN.DWG
27 Pelan IT IT.DWG
28 Pelan Induk Landskap (Pelan Induk Landskap yang mengandungi mana-mana elemen) INDUK_LANDSKAP.DWG
29 Landskap seni reka tanaman LSKP_IMEJ.PDF
30 Minimum dua (2) Keratan Rentas keseluruhan Tapak Pembangunan disediakan bersama oleh Jurutera Bertauliah, Arkitek dan Arkitek Landskap. LSKP_KERATAN.DWG
31 Tiga (3) salinan LCP yang merangkumi :
(pelan-pelan mestilah disahkan oleh Profesional Bertauliah berkaitan)
CDG_PEMBANGUNAN.PDF
32 Surat iringan permohonan daripada Juru Rancang Bandar dan Arkitek yang bertauliah.
ke JAB.BOMBA DAN PENYELAMAT.
BOMBA_SRT_IRINGAN_*.PDF
33 Surat iringan permohonan daripada Juru Rancang Bandar dan Arkitek yang bertauliah.
ke SYABAS.
SYABAS_SRT_IRINGAN_*.PDF
34 Surat iringan permohonan daripada Juru Rancang Bandar dan Arkitek yang bertauliah.
ke IWK
IWK_SRT_IRINGAN_*.PDF
35 Surat iringan permohonan daripada Juru Rancang Bandar dan Arkitek yang bertauliah.
ke TNB
TNB_SRT_IRINGAN_*.PDF
36 Surat iringan permohonan daripada Juru Rancang Bandar dan Arkitek yang bertauliah.
ke TM
TM_SRT_IRINGAN_*.PDF
37 Surat iringan permohonan daripada Juru Rancang Bandar dan Arkitek yang bertauliah.
ke GDC
GDC_SRT_IRINGAN_*.PDF
38 Surat iringan permohonan daripada Juru Rancang Bandar dan Arkitek yang bertauliah.
ke GAS MALAYSIA
GAS_SRT_IRINGAN_*.PDF
39 Surat iringan permohonan daripada Juru Rancang Bandar dan Arkitek yang bertauliah.
ke JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN
JPS_SRT_IRINGAN_*.PDF
40 Surat iringan permohonan daripada Juru Rancang Bandar dan Arkitek yang bertauliah.
ke Pejabat Ketua Pegawai Keselamatan Malaysia (CGSO)
CGSO_SRT_IRINGAN_*.PDF

Sila hubungi pihak OSC Perbadanan Putrajaya bagi sebarang pertanyaan.