Permit Peruntuhan Bangunan/Struktur

Pegawai Bertanggungjawab
# Nama Emel No. Telefon
1 TUAN SAPUAN BIN TUAN MAT tuan_sapuan@ppj.gov.my 03-8887 7389
2 AIDAWATI BINTI SULAIMAN aidawati@ppj.gov.my 03-8887 7000 (samb. 8091) / 019-231 4930
3 MOHD BAZLAN BIN CHE ROSLIN bazlan@ppj.gov.my 03-8887 7630
4 MD. FUAD BIN JAMALUDDIN mdfuad@ppj.gov.my 03-8887 7389

Pautan ke halaman direktori Agensi Teknikal Luar

Senarai Dokumen Yang Diperlukan
# Keterangan Standard Nama Fail
1 Surat permohonan oleh Orang Utama Yang Mengemukakan (PSP)
a. Nyatakan dengan jelas tujuan peruntuhan, skop kerja yang terlibat.
PRB_SURAT_PSP.PDF
2 Surat lantikan perunding bagi setiap khidmat perunding PSP dan SP yang mengemukakan permohonan (Arkitek, Jurutera Awam, Mekanikal & Elektrikal. PRB_SURAT_LANTIKAN_PSP.PDF
3 Salinan Sijil Pendaftaran PSP terkini Lembaga Jurutera Malaysia PRB_LJM.PDF
4 Borang A-Perakuan Pelan Peruntuhan Bangunan oleh PSP.
(Sila pastikan tarikh terkini, potong mana yang tidak berkenaan untuk tajuk,
ruj. contoh standard jadual lukisan & no.lukisan pengemukaan pelan)
PRB_BORANG_A_PSP.PDF
5 Prosedur Peruntuhan, turutan operasi, langkah-langkah keselamatan, pengurusan trafik, dsbnya (method statement). PRB_PROSEDUR.PDF
6 Laporan Kestabilan Bangunan PRB_STABIL.PDF
7 Tatacara pengurusan/pembuangan debris dan logistik. PRB_DEBRIS.PDF
8 Surat/bukti perlantikan Syarikat Pemungutan Sisa Pepejal Pembinaan (SPSB) berlesen dengan Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal Negara (JPSPN) bagi menguruskan sisa binaan. PRB_SPSB.PDF
9 Jadual Perlaksanaan Kerja PRB_JADUAL.PDF
10 Gambar terkini tapak. (gambar menunjukkan keadaan semasa tapak dan bertarikh tidak lebih daripada 4 hari dari Tarikh permohonan). PRB_GAMBAR.PDF
11 Satu (1) salinan Pelan Digital dalam format PDF yang LENGKAP. PRB_PELAN_*.PDF

Sila hubungi pihak OSC Perbadanan Putrajaya bagi sebarang pertanyaan.