Permit Peruntuhan Bangunan/Struktur

Pegawai Bertanggungjawab
# Nama Emel No. Telefon
1 MUNTAHA BIN TASARIB muntaha.tasarib@ppj.gov.my 03-8887 7521 / 012-261 5261
2 AIDAWATI BINTI SULAIMAN aidawati@ppj.gov.my 03-8887 7000 (samb. 8091)
3 MOHD BAZLAN BIN CHE ROSLIN bazlan@ppj.gov.my 03-8887 7630
4 FARDIYAH BINTI AMIR ALI fardiyah@ppj.gov.my 03-8887 7000 (samb. 8091)

Pautan ke halaman direktori Agensi Teknikal Luar

Senarai Dokumen Yang Diperlukan
# Keterangan Standard Nama Fail
1 Surat permohonan oleh Orang Yang Mengemukakan (SP)
- Nyatakan dengan jelas tujuan peruntuhan, skop kerja yang terlibat. Rujuk contoh yang dilampirkan.
SURAT_SP.PDF
2 Borang A-Perakuan Pelan Peruntuhan Bangunan oleh SP. (Jurutera Profesional dengan Sijil Amalan)
(Sila pastikan tarikh terkini, potong mana yang tidak berkenaan untuk tajuk, ruj. contoh standard jadual lukisan & no.lukisan pengemukaan pelan)
BORANG_A_SP.PDF
3 Salinan Sijil Pendaftaran SP terkini (Lembaga Jurutera Malaysia) (diakui sah). LJM.PDF
4 Salinan digital format PDF yang LENGKAP dan mengandungi;
a. Tanda tangan, cap dan alamat pemilik, pemaju dan SP pada setiap helaian, no. muka surat dengan pelan lokasi.
b. Perakuan PSP pada setiap helaian pelan (rujukan kepada UBBL Selangor 1986).
c. Warnakan merah/biru/hitam bagi ruang/komponen bangunan baharu/roboh/dikekalkan yang terlibat.
d. Pelan Kunci dan Pelan Lokasi
e. Pelan Lantai Sedia Ada
f. Pelan Peruntuhan
g. Laporan Kestabilan Bangunan
h. Pelan terperinci (jika berkaitan)
PELAN_*.PDF
5 Prosedur Peruntuhan, turutan operasi, langkah-langkah keselamatan, pengurusan trafik, dsbnya (method statement). PROSEDUR.PDF
6 Tatacara pengurusan/pembuangan debris dan logistik. DEBRIS.PDF
7 Jadual Perlaksanaan Kerja JADUAL.PDF
8 Perakuan perlantikan/bukti perlantikan Syarikat Pemungutan Sisa Pepejal Pembinaan (SPSB) berlesen dengan Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal Negara (JPSPN) bagi menguruskan sisa binaan. SPSB.PDF
9 Bukti pembayaran fi proses (RM100.00) dan/Fi Berganda FI.PDF
10 Gambar terkini tapak. (gambar menunjukkan keadaan semasa tapak dan bertarikh tidak lebih daripada 4 hari dari tarikh permohonan). GAMBAR.PDF
11 Lain-lain dokumen dikehendaki/disyaratkan
(cth : Dokumen Pematuhan Arahan Bertulis)
LAIN_ARAHANBERTULIS_*.PDF
12 Dokumen lain jika dikehendaki/ disyaratkan LAIN_*.PDF

Sila hubungi pihak OSC Perbadanan Putrajaya bagi sebarang pertanyaan.