Kebenaran Merancang Tempoh Terhad (Penggunaan Tanah bagi Kebun Komuniti)

Pegawai Bertanggungjawab
# Nama Jawatan Extension (03-8887XXXX)
1 MOHD ZAMEY BIN ZAKARAYA(team 1) zamey@ppj.gov.my 03-88877631/ 019-2042690
2 MOHD SYUKORI BIN MOHD AMIN (team 1) kory@ppj.gov.my 03-88877343
3 MUHAMMAD FADHIL BIN BAHRIN (team 1) m.fadhil@ppj.gov.my 03-88877683
4 MUHAMMAD AZMIL BIN ABDUL LATIF (team 1) muhammad.azmil@ppj.gov.my 0388877695
5 NIK KHUSAIRIE BIN JAAFAR (team 2) khusairie@ppj.gov.my 0388877129 /012-333 9617
6 AZHAR BIN RAZALI (team 2) azhar_r@ppj.gov.my 0388877218
7 NURAINI BINTI ABDUL LATIF (team 2) nuraini.al@ppj.gov.my 0388877687
Senarai Semak
Nama Fail Saiz
BORANG SEMAKAN KMTT_4 JULAI 2021.pdf 650.86 KB
Senarai Dokumen Yang Diperlukan
# Keterangan Standard Nama Fail
1 Surat iringan permohonan rasmi dari pemohon SRT_PEMOHONAN.PDF
2 Borang Senarai dan Maklumat Peserta Kebun seperti di LAMPIRAN 1. BORANG_PESERTA_KEBUN.PDF
3 Pelan Tapak PELAN_TAPAK.PDF
4 Foto/ Imej/ Lakaran FOTO.PDF.PDF
5 Kertas Kerja (jika berkaitan) KERTAS_KERJA.PDF
6 Maklumat tambahan (jika berkaitan) MAKLUMAT_TAMBAHAN.PDF
7 Salinan resit bayaran fi permohonan KMTT berjumlah RM200 RESIT_BAYARAN.PDF

Sila hubungi pihak OSC Perbadanan Putrajaya bagi sebarang pertanyaan.