Kebenaran Merancang Tempoh Terhad (Penggunaan Tanah bagi Kebun Komuniti)

Pegawai Bertanggungjawab
# Nama Emel No. Telefon
1 AZHAR BIN OTHMAN azhar_o@ppj.gov.my 03-8887 7018
2 NOR AZIMAH BT JAMALUDDIN azimah@ppj.gov.my 03-8887 7354 / 019-6114732
3 PUTRI AMILIA BINTI KAMARUZALI putri.amilia@ppj.gov.my 03-88877632 / 011-10408669
4 MOHD AKMAL BIN OSMAN akmal@ppj.gov.my 03-8887 7641
5 MUHAMMAD FADHIL BIN BAHRIN m.fadhil@ppj.gov.my 0388877683
6 MUHAMMAD AZMIL BIN ABDUL LATIF muhammad.azmil@ppj.gov.my 03-8887 7695

Pautan ke halaman direktori Agensi Teknikal Luar

Senarai Dokumen Yang Diperlukan
# Keterangan Standard Nama Fail
1 Surat iringan permohonan rasmi dari pemohon SRT_PEMOHONAN.PDF
2 Surat kebenaran daripada pemilik tanah (Borang A) BORANG_A.PDF
3 Pelan Tapak PELAN_TAPAK.PDF
4 Kertas Cadangan / Laporan Cadangan Pemajuan perlu mengandungi :
i. Pengenalan / Tujuan
ii. Matlamat dan Objektif
iii. Perincian Ahli dan Peserta
iv. Maklumat Cadangan :
- Pelan Lokasi
- Pelan Tapak
- Butiran Hak Milik Tanah
- Keluasan Tapak
- Jenis Tanaman / Susun Atur Tanaman
- Sumber Bekalan Air
- Sumber Elektrik
- Peralatan
- Gambar Keadaan Semasa
v. Penutup
LCP.PDF
5 Foto Semasa / Imej / Lakaran FOTO_*.PDF
6 Senarai dan Maklumat Peserta Kebun ( Lampiran 1 ) BORANG_PESERTA.PDF
7 Lain-lain dokumen dikehendaki/disyaratkan
(cth : Dokumen Pematuhan Arahan Bertulis)
LAIN_ARAHANBERTULIS_*.PDF

Sila hubungi pihak OSC Perbadanan Putrajaya bagi sebarang pertanyaan.