Kebenaran Kawasan Kebun Komuniti

Pegawai Bertanggungjawab
# Nama Jawatan Extension (03-8887XXXX)
1 ZAIDA BINTI MOHD NORDIN PENOLONG PENGARAH KANAN J44 7181
2 SUHANA BINTI ABDULLAH PEN. ARKITEK LANSKAP J38 7431
3 ZAINURI BINTI ISHAK PEN. ARKITEK LANSKAP J36 7459
4 SHEIKH MOHD NAZRI BIN SHEIKH ABU PENOLONG JURUTERA JA29 03-8000 8000/8082
Senarai Semak
Tiada Maklumat.
Senarai Dokumen Yang Diperlukan
Tiada Maklumat.

Sila hubungi pihak OSC Perbadanan Putrajaya bagi sebarang pertanyaan.