Kebenaran Merancang Tempoh Terhad (Penggunaan Tanah bagi Kebun Komuniti)

Pegawai Bertanggungjawab
# Nama Emel No. Telefon
1 AZHAR BIN OTHMAN azhar_o@ppj.gov.my 03-8887 7018
2 NOR AZIMAH BT JAMALUDDIN azimah@ppj.gov.my 03-8887 7354 / 019-6114732
3 MOHD AKMAL BIN OSMAN akmal@ppj.gov.my 03-8887 7641
4 MUHAMMAD FADHIL BIN BAHRIN m.fadhil@ppj.gov.my 0388877683
5 MUHAMMAD AZMIL BIN ABDUL LATIF muhammad.azmil@ppj.gov.my 03-8887 7695

Pautan ke halaman direktori Agensi Teknikal Luar

Senarai Dokumen Yang Diperlukan
# Keterangan Standard Nama Fail
1 Surat Rasmi daripada pemohon S_RASMI.PDF
2 Borang A (Jadual Pertama Kaedah Kawalan Perancangan Am) BORANG_A.PDF
3 Kertas Cadangan / Laporan Cadangan Pemajuan (LCP) perlu mengandungi :
i. Pengenalan / Tujuan
ii. Matlamat dan Objektif
iii. Perincian Ahli dan Peserta
iv. Maklumat Cadangan :
- Pelan Lokasi
- Pelan Tapak
- Butiran Hak Milik Tanah
- Keluasan Tapak
- Jenis Tanaman / Susun Atur Tanaman
- Sumber Bekalan Air
- Sumber Elektrik
- Peralatan
- Gambar Keadaan Semasa
vii. Penutup
LCP.PDF
4 Foto Semasa / Imej / Lakaran FOTO_*.PDF
5 Senarai dan Maklumat Peserta Kebun ( Lampiran 1 ) BORANG_PESERTA.PDF
6 Satu (1) salinan resit bayaran Cukai Tanah terkini yang telah dijelaskan CUKAI_TANAH.PDF
7 Satu (1) salinan resit bayaran Cukai Taksiran terkini yang telah dijelaskan CUKAI_TAKSIRAN.PDF
8 Lain-lain dokumen dikehendaki/disyaratkan
(cth : Surat Sokongan Agensi/lain-lain)
LAIN_SOKONGAN_*.PDF
9 Lain-lain dokumen dikehendaki/disyaratkan
(cth : Dokumen Pematuhan Arahan Bertulis)
LAIN_WD_*.PDF
10 Lain-lain dokumen dikehendaki/disyaratkan
(cth : Pelan format PDF untuk Pengemukaan Pelan Akhir)
LAIN_FE_*.PDF

Sila hubungi pihak OSC Perbadanan Putrajaya bagi sebarang pertanyaan.