Kebenaran Merancang Tempoh Terhad (Penggunaan Tanah bagi Kebun Komuniti)

Pegawai Bertanggungjawab
# Nama Jawatan Extension (03-8887XXXX)
1 AZHAR BIN OTHMAN azhar_o@ppj.gov.my 03-8887 7018
2 NOR AZIMAH BT JAMALUDDIN azimah@ppj.gov.my 03-8887 7354 / 019-6114732
3 MUHAMMAD FADHIL BIN BAHRIN m.fadhil@ppj.gov.my 03-8887 7683
4 MUHAMMAD AZMIL BIN ABDUL LATIF muhammad.azmil@ppj.gov.my 03-8887 7695
5 MOHD AKMAL BIN OSMAN akmal@ppj.gov.my 03-8887 7641
Senarai Semak
Nama Fail Saiz
BORANG SEMAKAN KMTT_4 JULAI 2021.pdf 650.86 KB
Senarai Dokumen Yang Diperlukan
# Keterangan Standard Nama Fail
1 Surat iringan permohonan rasmi dari pemohon SRT_PEMOHONAN.PDF
2 Borang Senarai dan Maklumat Peserta Kebun seperti di LAMPIRAN 1. BORANG_PESERTA_KEBUN.PDF
3 Pelan Tapak PELAN_TAPAK.PDF
4 Foto/ Imej/ Lakaran FOTO.PDF.PDF
5 Kertas Kerja (jika berkaitan) KERTAS_KERJA.PDF
6 Maklumat tambahan (jika berkaitan) MAKLUMAT_TAMBAHAN.PDF
7 Salinan resit bayaran fi permohonan KMTT berjumlah RM200 RESIT_BAYARAN.PDF
8 Lain-lain dokumen dikehendaki/disyaratkan
(cth : Pelan format PDF untuk Pengemukaan Pelan Akhir)
LAIN_*.PDF

Sila hubungi pihak OSC Perbadanan Putrajaya bagi sebarang pertanyaan.