Kelulusan Landskap

Pegawai Bertanggungjawab
# Nama Emel No. Telefon
1 AIDA FARISA BINTI EBRAHIM @ IBRAHIM aidafarisa@ppj.gov.my 03-8887 7065
2 AHMAD SUHAIMI BIN ISMAIL ahmad.suhaimi@ppj.gov.my 012-264 2911
3 MARIA BINTI ABU BAKAR maria@ppj.gov.my 0388877286
4 NURUL ADILLAH BINTI REJAB nurul.adillah@ppj.gov.my 8746
5 MUHAMMAD HUZAIFAH MD RIDZUAN huzaifah@ppj.gov.my 0388877305

Pautan ke halaman direktori Agensi Teknikal Luar

Senarai Dokumen Yang Diperlukan
# Keterangan Standard Nama Fail
1 Surat Rasmi Pemohonan daripada Perunding Landskap LKL_SRT_PEMOHONAN_*.PDF
2 Salinan Surat Pelantikan Perunding Landskap LKL_SRT_LANTIKAN.*.PDF
3 Salinan Surat Kelulusan Kebenaran Merancang Pendirian Bangunan yang diluluskan oleh PPj. LKL_SLN_KELULUSAN_PB_*.PDF
4 Salinan Pelan Tapak Lulus Kebenaran Merancang Pendirian Bangunan (jika permohonan berasingan) LKL_PLN_KELULUSAN_PB_*.PDF
5 Salinan hardcopy : 1 linen, 1 set kertas
Saiz kertas : A1
Skala minima : 1 : 500
LKL_PLN_KELULUSAN_PB_*..PDF
6 Video (jika perlu) LKL_VIDEO_KL_*.RAR
7 Pelan Kunci (Key Plan), Pelan Lokasi (Location Plan) dan Pelan Tapak (Site Plan)
(Pelan tapak yang selaras dengan pelan lulus Kelulusan Kebenaran Merancang Pendirian Bangunan)
LKL_PELAN_TAPAK_*.DWG
8 Pelan Kunci (Key Plan), Pelan Lokasi (Location Plan) dan Pelan Tapak (Site Plan)
(Pelan tapak yang selaras dengan pelan lulus Kelulusan Kebenaran Merancang Pendirian Bangunan)
LKL_PELAN_TAPAK_*.PDF
9 Pelan Induk Landskap (Landscape Master Plan). LKL_PELAN_INDUK_LSKP_*.DWG
10 Pelan Induk Landskap (Landscape Master Plan). LKL_PELAN_INDUK_LSKP_*.PDF
11 Pelan Senireka Tanaman dan Jadual
(Planting Plan)
LKL_PLN_JDL_TANAMAN_*.DWG
12 Pelan Senireka Tanaman dan Jadual
(Planting Plan)
LKL_PLN_JDL_TANAMAN_*.PDF
13 Lukisan Perincian Kaedah Penanaman Dan Pemancangan (Detail Planting Method & Staking) LKL_PENANAMAN_PEMANCANGAN_*.DWG
14 Lukisan Perincian Kaedah Penanaman Dan Pemancangan (Detail Planting Method & Staking) LKL_PENANAMAN_PEMANCANGAN_*.PDF
15 Pelan Landskap Kejur, Lokasi Pagar / Tembok penahan, Sirkulasi Pejalan Kaki / Basikal, Perabot Landskap, Landskap Berciri Air dan Jadual (Hardscape,Walkway, Water Feature /,Bicycle Circulation & Landskap Furniture) LKL_PLN_KEJUR_SIRKULASI_*.DWG
16 Pelan Landskap Kejur, Lokasi Pagar / Tembok penahan, Sirkulasi Pejalan Kaki / Basikal, Perabot Landskap, Landskap Berciri Air dan Jadual (Hardscape,Walkway, Water Feature /,Bicycle Circulation & Landskap Furniture) LKL_PLN_KEJUR_SIRKULASI_*.PDF
17 Lukisan Perincian Binaan Landskap Kejur Dan Perabot Landskap LKL_LSKP_KEJUR_PERABOT_*.DWG
18 Lukisan Perincian Binaan Landskap Kejur Dan Perabot Landskap LKL_PLN_KEJUR_SIRKULASI_*.PDF
19 Pelan Papan Tanda dan Jadual LKL_PAPAN_TANDA_*.DWG
20 Pelan Papan Tanda dan Jadual LKL_PAPAN_TANDA_*..PDF
21 Lukisan Perincian Binaan Papan Tanda (Signages) LKL_BINAAN_PAPAN_TANDA_*.DWG
22 Lukisan Perincian Binaan Papan Tanda (Signages) LKL_BINAAN_PAPAN_TANDA_*..PDF
23 Pelan dan Jadual Kemudahan Rekreasi
(Recreational Facilities)
LKL_KEMUDAHAN_REKREASI_*.DWG
24 Pelan dan Jadual Kemudahan Rekreasi
(Recreational Facilities)
LKL_KEMUDAHAN_REKREASI_*.PDF
25 Lukisan Perincian Kemudahan Rekreasi LKL_KEMUDAHAN_REKREASI_*.DWG
26 Lukisan Perincian Kemudahan Rekreasi LKL_KEMUDAHAN_REKREASI_*.PDF
27 Pelan Pencahayaan dan Jadual (Lighting Plan) LKL_PLN_CAHAYA_JDL_*.DWG
28 Pelan Pencahayaan dan Jadual (Lighting Plan) LKL_PLN_CAHAYA_JDL_*.PDF
29 Lukisan Perincian Binaan Lampu LKL_BINAAN_LAMPU_*.DWG
30 Lukisan Perincian Binaan Lampu LKL_BINAAN_LAMPU_*.PDF
31 Lukisan Keratan Rentas (3 pandangan sisi) LKL_KERATAN_RENTAS_*.DWG
32 Lukisan Keratan Rentas (3 pandangan sisi) LKL_KERATAN_RENTAS_*.PDF
33 Lukisan Perspektif (3 pandangan) LKL_PERSPEKTIF_*.DWG
34 Imej Tanaman LKL_TANAMAN_*.JPEG
35 Pelan Pengairan dan Jadual (Irrigation) LKL_PENGAIRAN_JDL_*.DWG
36 Pelan Pengairan dan Jadual (Irrigation) LKL_PENGAIRAN_JDL_*.PDF
37 Lukisan Perincian Sistem Pengairan LKL_PERINCIAN_SISTEM_PENGAIRAN_*.DWG
38 Lukisan Perincian Sistem Pengairan LKL_PERINCIAN_SISTEM_PENGAIRAN_*.PDF
39 Pelan Saliran dan Pengradan
(Drainage & Grading)
LKL_SLRN_PENGGRADAN_*.DWG
40 Pelan Saliran dan Pengradan
(Drainage & Grading)
LKL_SLRN_PENGGRADAN_*.PDF
41 Lukisan Perincian Saliran dan Penggradan LKL_PERINCIAN_SLRN_PENGGRADAN_*.DWG
42 Lukisan Perincian Saliran dan Penggradan LKL_PERINCIAN_SLRN_PENGGRADAN_*.PDF
43 Lukisan Perincian Awam dan Struktur LKL_PERINCIANAWAM_STRUKTUR_*..DWG
44 Lukisan Perincian Awam dan Struktur LKL_PERINCIANAWAM_STRUKTUR_*.PDF
45 Pelan Pagar dan Perincian Binaan Pagar (Fencing) LKL_PLN_PAGAR_JADUAL_*.DWG
46 Pelan Pagar dan Perincian Binaan Pagar (Fencing) LKL_PLN_PAGAR_JADUAL_*.PDF
47 Pelan Mekanikal (M) LKL_PLN_MEKANIKAL_*.DWG
48 Pelan Mekanikal (M) LKL_PLN_MEKANIKAL_*.PDF
49 Lukisan Perincian Mekanikal LKL_PERINCIAN_MEKANIKAL_*.DWG
50 Lukisan Perincian Mekanikal LKL_PERINCIAN_MEKANIKAL_*.PDF
51 Pelan Elektrikal (E) LKL_PLN_ELEKTRIKAL_*.DWG
52 Pelan Elektrikal (E) LKL_PLN_ELEKTRIKAL_*.PDF
53 Lukisan Perincian Elektrikal LKL_PERINCIAN_ELEKTRIKAL_*.DWG
54 Lukisan Perincian Elektrikal LKL_PERINCIAN_ELEKTRIKAL_*.PDF

Sila hubungi pihak OSC Perbadanan Putrajaya bagi sebarang pertanyaan.