Kelulusan Landskap

Pegawai Bertanggungjawab
# Nama Jawatan Extension (03-8887XXXX)
1 AIDA FARISA BINTI EBRAHIM @ IBRAHIM aidafarisa@ppj.gov.my 03-8887 7065
2 ZAINUDDIN BIN MISWAN znddin@ppj.gov.my 03-8887 7457
3 AZRUL IKHSAN BIN MOHD SALLEH ikhsan@ppj.gov.my 03-8887 7555
4 MOHD ADIB BIN ZAHARI mohd.adib@ppj.gov.my 03-8887 8746
5 NURUL ADILLAH BINTI REJAB nurul.adillah@ppj.gov.my 03-8887 7000
6 MUHAMMAD HUZAIFAH BIN RIDZUAN huzaifah@ppj.gov.my 03-8887 7305
Senarai Semak
Senarai Dokumen Yang Diperlukan
# Keterangan Standard Nama Fail
1 Surat Rasmi Pemohon dari Perunding Lanskap LKL_SRT_PEMOHONAN_*.PDF
2 Salinan Surat Kelulusan Kebenaran Merancang Pendirian Bangunan yang diluluskan oleh PPj LKL_SLN_KELULUSAN_PB_*.PDF
3 Pelan Kunci (Key Plan); Pelan Lokasi (Location Plan); Pelan Tapak (Site Plan) (Pelan tapak yang selaras dengan pelan lulus Kelulusan Kebenaran Merancang Pendirian Bangunan) LKL_PELAN_TAPAK_*.DWG
4 Pelan Induk Landskap (Landscape Master Plan) LKL_PELAN_INDUK_LSKP_*.DWG
5 Pelan Senireka Tanaman & Jadual (Planting Plan) LKL_PLN_JDL_TANAMAN_*.DWG
6 Lukisan Perincian Kaedah Penanaman Dan Pemancangan (Detail Planting Method & Staking) LKL_PENANAMAN_PEMANCANGAN_*.DWG
7 Pelan Landskap Kejur, Sirkulasi Pejalan Kaki / Basikal, Perabot Landskap, Papan Tanda dan Jadual (Hardscape,Walkway / Bicycle Circulation & Landskap Furniture) LKL_PLN_KEJUR_SIRKULASI_*.DWG
8 Lukisan Perincian Binaan Landskap Kejur Dan Perabot Landskap LKL_LSKP_KEJUR_PERABOT_*.DWG
9 Pelan Papan Tanda Dan Jadual LKL_PAPAN_TANDA_*.DWG
10 Lukisan Perincian Binaan Papan Tanda (Signages) LKL_BINAAN_PAPAN_TANDA_*.DWG
11 Pelan Pagar Dan Jadual (Fencing) LKL_PLN_PAGAR_JADUAL_*.DWG
12 Pelan Dan Jadual Kemudahan Rekreasi (Recreational Facilities) LKL_KEMUDAHAN_REKREASI_*.DWG
13 Lukisan Perincian Kemudahan Rekreasi LKL_KEMUDAHAN_REKREASI_*.DWG
14 Pelan Pencahayaan & Jadual (Lighting Plan) LKL_PLN_CAHAYA_JDL_*.DWG
15 Lukisan Perincian Binaan Lampu LKL_BINAAN_LAMPU_*.DWG
16 Lukisan Keratan Rentas (3 pandangan sisi) LKL_KERATAN_RENTAS_*.DWG
17 Lukisan Perspektif (3 Pandangan) LKL_PERSPEKTIF_*.DWG
18 Imej Tanaman LKL_TANAMAN_*.JPG
19 Lukisan Perincian Sistem Pengairan LKL_PERINCIAN_SISTEM_PENGAIRAN_*.DWG
20 Pelan Saliran dan Pengradan (Drainage & Grading) LKL_SLRN_PENGGRADAN_*.DWG
21 Lukisan Perincian Saliran dan Penggradan LKL_PERINCIAN_SLRN_PENGGRADAN_*.DWG
22 Lukisan Perincian Awam & Struktur LKL_PERINCIANAWAM_STRUKTUR_*.DWG
23 Pelan Mekanikal (M) LKL_PLN_MEKANIKAL_*.DWG
24 Lukisan Perincian Mekanikal LKL_PERINCIAN_MEKANIKAL_*.DWG
25 Pelan Elektrikal (E) LKL_PLN_ELEKTRIKAL_*.DWG
26 Lukisan Perincian Elektrikal LKL_PERINCIAN_ELEKTRIKAL_*.DWG
27 Lain-lain dokumen dikehendaki/disyaratkan
(cth : Pelan format PDF untuk Pengemukaan Pelan Akhir)
LAIN_*.PDF

Sila hubungi pihak OSC Perbadanan Putrajaya bagi sebarang pertanyaan.