Kelulusan Landskap

Pegawai Bertanggungjawab
# Nama Emel No. Telefon
1 AHMAD SUHAIMI BIN ISMAIL ahmad.suhaimi@ppj.gov.my 03-88877640 / 012-264 2911
2 MARIA BINTI ABU BAKAR maria@ppj.gov.my 03-8887 7286
3 NURUL ADILLAH BINTI REJAB nurul.adillah@ppj.gov.my 03-8887 7000 (samb. 8746)
4 MUHAMMAD HUZAIFAH MD RIDZUAN huzaifah@ppj.gov.my 03-8887 7305

Pautan ke halaman direktori Agensi Teknikal Luar

Senarai Semak
Senarai Dokumen Yang Diperlukan
# Keterangan Standard Nama Fail
1 Surat Rasmi Pemohonan daripada Perunding Landskap LKL_SRT_PEMOHONAN.PDF
2 Salinan Surat Pelantikan Perunding Landskap LKL_SRT_LANTIKAN.PDF
3 Salinan Surat Kelulusan Kebenaran Merancang Pendirian Bangunan yang diluluskan oleh PPj. LKL_SLN_KELULUSAN_PB.PDF
4 Salinan Pelan Tapak Lulus Kebenaran Merancang Pedirian Bangunan (jika permohonan berasingan) LKL_PLN_KELULUSAN_PB.PDF
5 Powerpoint slide Presantation LKL_SLIDE_KL_*.PPTX
6 Video (jika perlu) LKL_VIDEO_KL_*.MP4
7 Satu (1) salinan resit bayaran Cukai Tanah terkini yang telah dijelaskan LKL_CUKAI_TANAH.PDF
8 Satu (1) salinan resit bayaran Cukai Taksiran terkini yang telah dijelaskan LKL_CUKAI_TAKSIRAN.PDF
9 Pelan Kunci (Key Plan), Pelan Lokasi (Location Plan) dan Pelan Tapak (Site Plan) (Pelan tapak yang selaras dengan pelan lulus Kelulusan Kebenaran Merancang Pendirian Bangunan) LKL_PELAN_TAPAK_*.DWG
10 Pelan Induk Landskap (Landscape Master Plan) LKL_PELAN_INDUK_LSKP_*.DWG
11 Pelan Senireka Tanaman dan Jadual LKL_PLN_JDL_TANAMAN_*.DWG
12 Lukisan Perincian Kaedah Penanaman Dan Pemancangan
(Detail PlantingBMethod & Staking)
LKL_PENANAMAN_PEMANCANGAN_*.DWG
13 Pelan Landskap Kejur, Lokasi Pagar / Tembok penahan, Sirkulasi Pejalan Kaki / Basikal, Perabot Landskap, Landskap Berciri Air dan Jadual (Hardscape,Walkway, Water Feature /,Bicycle Circulation & Landskap Furniture) LKL_PLN_KEJUR_SIRKULASI_*.DWG
14 Lukisan Perincian Binaan Landskap Kejur Dan Perabot Landskap LKL_PLN_KEJUR_SIRKULASI_*.DWG
15 Pelan Papan Tanda dan Jadual LKL_PAPAN_TANDA_*.DWG
16 Lukisan Perincian Binaan Papan Tanda (Signages) LKL_BINAAN_PAPAN_TANDA_*.DWG
17 Pelan dan Jadual Kemudahan Rekreasi (Recreational Facilities) LKL_KEMUDAHAN_REKREASI_*.DWG
18 Lukisan Perincian Kemudahan Rekreasi LKL_KEMUDAHAN_REKREASI_*.DWG
19 Pelan Pencahayaan dan Jadual (Lighting Plan) LKL_PLN_CAHAYA_JDL_*.DWG
20 Lukisan Perincian Binaan Lampu LKL_PLN_CAHAYA_JDL_*.DWG
21 Lukisan Perincian Binaan Lampu LKL_BINAAN_LAMPU_*.DWG
22 Lukisan Keratan Rentas (3 pandangan sisi) LKL_KERATAN_RENTAS_*.DWG
23 Lukisan Perspektif (3 pandangan) LKL_PERSPEKTIF_*.DWG
24 Imej Tanaman LKL_TANAMAN_*.DWG
25 Pelan Pengairan dan Jadual (Irrigation) LKL_PENGAIRAN_JDL_*.DWG
26 Lukisan Perincian Sistem Pengairan LKL_SISTEM_PENGAIRAN_*.DWG
27 Pelan Saliran dan Pengradan (Drainage & Grading) LKL_SLRN_PENGGRADAN_*.DWG
28 Lukisan Perincian Saliran dan Penggradan LKL_SLRN_PENGGRADAN_*.DWG
29 Lukisan Perincian Awam dan Struktur LKL_PERINCIANAWAM_STRUKTUR_*.DWG
30 Pelan Pagar dan Perincian Binaan Pagar (Fencing) LKL_PLN_PAGAR_JADUAL_*.DWG
31 Pelan Mekanikal (M) LKL_PLN_MEKANIKAL_*.DWG
32 Lukisan Perincian Mekanikal LKL_PERINCIAN_MEKANIKAL_*.DWG
33 Pelan Elektrikal (E) LKL_PLN_ELEKTRIKAL_*.DWG
34 Lukisan Perincian Elektrikal LKL_PERINCIAN_ELEKTRIKAL_*.DWG
35 Laporan Pelan Landskap
(rujuk perincian isi kandungan di Lampiran)
LKL_LAPORAN_PELAN_*.PDF
36 Lain-lain dokumen dikehendaki/disyaratkan
(cth : Surat Sokongan Agensi/lain-lain)
LAIN_SOKONGAN_*.PDF
37 Lain-lain dokumen dikehendaki/disyaratkan
(cth : Dokumen Pematuhan Arahan Bertulis)
LAIN_WD_*.PDF
38 Lain-lain dokumen dikehendaki/disyaratkan
(cth : Pelan format PDF untuk Pengemukaan Pelan Akhir)
LAIN_FE_*.PDF

Sila hubungi pihak OSC Perbadanan Putrajaya bagi sebarang pertanyaan.