Permit Kerja Angkut Bahan

Pegawai Bertanggungjawab
# Nama Jawatan Extension (03-8887XXXX)
1 MOHD HASNIZAN BIN HASHIMUDDIN hasnizan@ppj.gov.my 03-8887 7544
2 IR. SHUHAILA BINTI SHAMSUDDIN shuhaila@ppj.gov.my 03-8887 7678
3 KHAIRUL AMIRUDDIN BIN AHMAD khairulamiruddin@ppj.gov.my 03-8887 7122
4 SHEZUREEN BINTI SHUHAIMI shezureen@ppj.gov.my 03-8887 7122
5 SITI SAFWANAH BINTI AHMAD siti.safwanah@ppj.gov.my 03-8887 7322
6 ABDUL RAHIM BIN AMRAN abdulrahim@ppj.gov.my 03 - 8887 7342
7 WAN MUHAMMAD BIN ZIMAM ZAIDIN m.zimam@ppj.gov.my 03 - 8887 7238
Senarai Semak
Senarai Dokumen Yang Diperlukan
# Keterangan Standard Nama Fail
1 Surat permohonan daripada kontraktor/ Juru Perunding PK_SURAT_PERMOHONAN_*.PDF
2 Surat lantikan kerja dari dari agensi yang berkaitan. PK_SURAT_LANTIKAN.PDF
3 Satu (1) salinan Jadual Kerja (Schedule of Works). PK_JADUAL_KERJA_*.PDF
4 Satu (1) salinan Keterangan Kerja (Method Statement) bagi
perlaksanaan kerja pembinaan berkaitan.
PK_KETERANGAN_KERJA_*.PDF
5 Surat Kelulusan Kerja Tanah bagi pembangunan tersebut PK_SURAT_KELULUSAN_KERJA_TANAH_*.PDF
6 Surat kebenaran daripada pemilik tapak tempat
timbunan/buangan.(bagi permohonan Permit Angkut Bahan)
PK_SURAT_KEBENARAN_PEMILIK_TAPAK_*.PDF
7 Surat Kelulusan Permit daripada Pejabat Tanah/ Daerah
(bagi permohonan Permit Angkut Bahan).
PK_SURAT_KELULUSAN_PERMIT_DARIPADA_PEJ_TANAH_*.PDF
8 Borang Senarai Semakan Pelan (SSPB)
(bagi permohonan Permit Angkut Bahan).
PK_SENARAI_SEMAKAN_PELAN_*.PDF
9 Borang senarai jalan-jalan yang dilalui.(Borang PAB1)
(bagi permohonan Permit Angkut Bahan)
PK_SEMAKAN_PELAN_LAPORAN_BORANG_PAB1_*.PDF
10 Kiraan Yuran permohonan (seperti jadual PAB2).
(bagi Permohonan Permit Kerja Angkut Bahan)
PK_KIRAAN_PERMOHONAN_*.PDF
11 Salinan Resit Bayaran Yuran permohonan. (bagi Permohonan
Permit Kerja Angkut Bahan)
PK_RESIT_BAYARAN_YURAN_*.PDF
12 Salinan Geran Lori PK_GERAN_LORI_*.PDF
13 Fi Bayaran (Online Banking) FI_BAYARAN.PDF

Sila hubungi pihak OSC Perbadanan Putrajaya bagi sebarang pertanyaan.