Permit Laluan Angkut Bahan

Pegawai Bertanggungjawab
# Nama Emel No. Telefon
1 SUZANA BINTI KU ISAHAK suzanakuisahak@ppj.gov.my 03-8887 7647 / 016-444 0552
2 MOHD FAISHAL REDHUAN BIN MD NOR faishal_r@ppj.gov.my 03-8887 7522
3 NOR HASLINDA BINTI MOHD HARUN haslinda@ppj.gov.my 03-8887 7510
4 MOHD IZWAN BIN SAHARUDIN m_izwan@ppj.gov.my 03-8887 7570
5 WAN MUHAMMAD ZIMAM BIN ZAIDIN m.zimam@ppj.gov.my 03-8887 7162
6 MOHD ABU ZARIM BIN MOHD YUNUS abu.zarim@ppj.gov.my 03-8887 7570

Pautan ke halaman direktori Agensi Teknikal Luar

Senarai Dokumen Yang Diperlukan
# Keterangan Standard Nama Fail
1 Surat Rasmi Permohonan daripada Pemohon. PLAB_SURAT_PERMOHONAN_*.PDF
2 Lengkapkan Borang Permohonan Permit PLAB_BORANG_PERMOHONAN_*.PDF
3 Satu (1) salinan Surat Setuju Terima (SST)/Surat Lantikan PLAB_SST_SL_*.PDF
4 Satu (1) Salinan Jadual Kerja (Schedule of Works) PLAB_JADUAL_KERJA_*.PDF
5 Surat kebenaran daripada pemilik tapak tempat timbunan/buangan. PLAB_SURAT_KEBENARAN_PEMILIK_TAPAK_*.PDF
6 Surat Kelulusan Permit daripada Pejabat Tanah (PTG) PLAB_SURAT_KELULUSAN_PERMIT_PTG_*.PDF
7 Pelan laluan Lori Yang Jelas Ditandakan Dalam Google Map PLAB_PELANLALUAN_*.PDF
8 Salinan Geran Lori PLAB_GERAN_LORI_*.PDF
9 Bagi permohonan Lanjutan Permit hanya perlu kemukakan tiga (3) perkara berikut sahaja :

• Lengkapkan borang permohonan permit
• Surat kelulusan asal permit dan surat lanjutan yang terdahulu. (Ditunjukkan dengan jelas no permohonan asal dan no permohonan lanjutan)
• Satu (1) Salinan jadual kerja yang terkini

Nota :

• Permohonan lanjutan PERLU dibuat sekurang – kurangnya tiga (3) bulan sebelum tempoh permit TAMAT. Sekiranya lambat, perlu membuat permohonan baru.
PLAB_LANJUTAN_*.PDF
10 Lain-lain dokumen yang disyaratkan atau diperlukan PLAB_LAIN_*.PDF
11 Dokumen Sokongan (Permit Bahan Batuan) daripada Pejabat Pengarah Tanah dan Galian WP Putrajaya bagi Permohonan Angkut Tanah SOKONGAN_PTGWPJ.PDF

Sila hubungi pihak OSC Perbadanan Putrajaya bagi sebarang pertanyaan.