Kelulusan Mendirikan Bangunan Sementara

Pegawai Bertanggungjawab
# Nama Jawatan Extension (03-8887XXXX)
1 NUR ISMAIL BIN KHALIT n_ismail@ppj.gov.my 03-88877377 / 016-660 2074
2 RAFIZAN BIN MOHD TAHIR rafizan@ppj.gov.my 03-88877105
3 NOR SUHAILI BINTI AHDI nor.suhaili@ppj.gov.my 03-88877652
Senarai Semak
Tiada Maklumat.
Senarai Dokumen Yang Diperlukan
# Keterangan Standard Nama Fail
1 Surat Permohonan Oleh Orang Yang Mengemukakan (SP) MBS_SURAT_SP.PDF
2 Surat Lantikan Perunding MBS_SURAT_LANTIKAN.PDF
3 Borang KBPS 1-3 MBS_BORANG_KBPS1-3.PDF
4 Borang A, Perakuan Pelan Bangunan MBS_BORANG_A_SP.PDF
5 Borang A-Perakuan Pelan Struktur beserta Pelan Struktur dan Kiraannya MBS_BORANG_A_JURUTERA.PDF
6 Kebenaran Merancang bagi Pendirian Bangunan
Sementara (PBS)
MBS_SURAT_MERANCANG.PDF
7 Kelulusan Pelan Arkitektural MBS_SURAT_BOMBA.PDF
8 Kelulusan Pelan Kerja Tanah MBS_SURAT_KERJA_TANAH.PDF
9 Indah Water Konsortium (IWK) MBS_SURAT_IWK.PDF
10 Syarikat Bekalan Air Selangor (SYABAS) MBS_SURAT_SYABAS.PDF
11 Tenaga Nasional Berhad (TNB) MBS_SURAT_TNB.PDF
12 Telekom Malaysia Berhad (TM) MBS_SURAT_TM.PDF
13 Tajuk Permohonan Permit Dan Senarai Lukisan MBS_PELAN_SENARAI_LUKISAN.DWG
14 Pelan Kunci, Pelan Lokasi dan Pelan Tapak MBS_PELAN_KUNCI_LOKASI_TAPAK_*.DWG
15 Pelan Lantai MBS_PELAN_LANTAI_*.DWG
16 Pelan Bumbung MBS_PELAN_BUMBUNG_*.DWG
17 Pelan Tampak (Sekurang-kurangnya 2 Pandangan Sisi) MBS_PELAN_TAMPAK_*.DWG
18 Pelan Keratan (Sekurang-kurangnya 2 Keratan Sisi) MBS_PELAN_KERATAN_*.DWG
19 Pelan Terperinci (Jika Ada) MBS_PELAN_TERPERINCI_*.DWG
20 Pelan-pelan Lain (Jika Ada) MBS_PELAN_LAIN_*.DWG
21 Surat Asal Kebenaran Dari Pemilik Tanah Berdaftar/Bangunan/Premis/Gadaian (Jika Bukan Milik Sendiri) MBS_SURAT_PEMILIK.PDF
22 Fi bayaran (Online Banking) FI_BAYARAN.PDF

Sila hubungi pihak OSC Perbadanan Putrajaya bagi sebarang pertanyaan.