Tempoh Piagam
# Kategori Tempoh
1 Kebenaran Merancang 48
2 Permohonan Serentak Berskala Kecil 30
3 Permohonan Serentak Berskala Besar 48
4 Kelulusan Mendirikan Bangunan (Rumah Sesebuah) 30
5 Kelulusan Mendirikan Bangunan 37
6 Kelulusan Permit Sementara 30
7 Kelulusan Pelan Kerja-Kerja Pelan Ubah Suai 30
8 Kelulusan Pelan Kerja Tanah 48
9 Kelulusan Kerja Jalan & Perparitan 48
10 Kelulusan Kerja Jalan(Lampu Jalan/Lampu Isyarat) 48
11 Kelulusan Permit-Permit Kerja 30
12 Kelulusan Pelan Landskap 48
13 Kelulusan Mendirikan Pagar 30
14 Permit Angkut Bahan 21
15 Permit Kerja Di Jalan 21
16 Permit Tutup Jalan/Lorong (Komuniti) 21
17 Permit Tutup Jalan/Lorong (Projek) 21
18 Permit Laluan Logistik 21
19 Permit Letak Bahan 21
20 Permit Pecah Batu 21
21 Permohonan Pindaan Mendirikan Bangunan 37
22 Permit Kerja Kecil dan Ubah Suai 3
23 Permit Kerja Malam (Dalam PLOT) 30
24 Kelulusan Pelan Kerja Tanah serta Jalan dan Perparitan 48

Sila hubungi pihak OSC Perbadanan Putrajaya bagi sebarang pertanyaan.