Tempoh Piagam
# Kategori Tempoh
1 Kelulusan Kebenaran Merancang Pendirian Bangunan 14
2 Permohonan Serentak Berskala Kecil 26
3 Permohonan Serentak Berskala Besar 33
4 Kelulusan Mendirikan Bangunan 21
5 Kelulusan Mendirikan Bangunan (Skala Kecil >1.5 ekar) 14
6 Kelulusan Permit Sementara 14
7 Kelulusan Pelan Ubah Suai 14
8 Kelulusan Pelan Kerja Tanah 14
9 Kelulusan Kerja Jalan & Perparitan 14
10 Kelulusan Kerja Jalan(Lampu Jalan/Lampu Isyarat) 14
11 Kelulusan Pelan Landskap 14
12 Kelulusan Mendirikan Pagar 7
13 Permit Angkut Bahan 14
14 Permit Kerja Di Jalan 14
15 Permit Tutup Jalan/Lorong (Komuniti) 14
16 Permit Tutup Jalan/Lorong (Projek) 14
17 Permit Laluan Logistik 14
18 Permit Letak Bahan 14
19 Permit Pecah Batu 14
20 Permohonan Pindaan Mendirikan Bangunan 21
21 Permit Kerja-Kerja Kecil 7
22 Permit Kerja Malam (dalam plot) 14
23 Kelulusan Pelan Kerja Tanah serta Jalan dan Perparitan 14
24 Permit Peruntuhan Bangunan 14
25 Lanjutan Permit Kerja Di Jalan 14
26 Lanjutan Permit Tutup Jalan/Lorong 7
27 Lanjutan Permit Laluan Logistik 7
28 Lanjutan Permit Angkut Bahan 7
29 Lanjutan Permit Letak Bahan 7
30 Lanjutan Permit Pecah Batu 7
31 Lanjutan Permit Kerja Malam (dalam plot) 7
32 Kelulusan Pelan Susun Atur 14
33 Kelulusan Pelan Pindaan Susun Atur 14
34 Kebenaran Merancangan Tempoh Terhad 14

Sila hubungi pihak OSC Perbadanan Putrajaya bagi sebarang pertanyaan.