Tempoh Piagam
# Kategori Tempoh
1 Kelulusan Kebenaran Merancang Pendirian Bangunan 48
2 Permohonan Serentak Berskala Kecil 30
3 Permohonan Serentak Berskala Besar 48
4 Kelulusan Mendirikan Bangunan 37
5 Kelulusan Mendirikan Bangunan (Skala Kecil >1.5 ekar) 21
6 Kelulusan Permit Sementara 21
7 Kelulusan Pelan Ubah Suai 21
8 Kelulusan Pelan Kerja Tanah 48
9 Kelulusan Kerja Jalan & Perparitan 48
10 Kelulusan Kerja Jalan(Lampu Jalan/Lampu Isyarat) 48
11 Kelulusan Pelan Landskap 48
12 Kelulusan Mendirikan Pagar 7
13 Permit Angkut Bahan 14
14 Permit Kerja Di Jalan 21
15 Permit Tutup Jalan/Lorong (Komuniti) 21
16 Permit Tutup Jalan/Lorong (Projek) 21
17 Permit Laluan Logistik 14
18 Permit Letak Bahan 14
19 Permit Pecah Batu 14
20 Permohonan Pindaan Mendirikan Bangunan 21
21 Permit Kerja-Kerja Kecil 7
22 Permit Kerja Malam (dalam plot) 14
23 Kelulusan Pelan Kerja Tanah serta Jalan dan Perparitan 48
24 Permit Peruntuhan Bangunan 21
25 Lanjutan Permit Kerja Di Jalan 21
26 Lanjutan Permit Tutup Jalan/Lorong 21
27 Lanjutan Permit Laluan Logistik 14
28 Lanjutan Permit Angkut Bahan 14
29 Lanjutan Permit Letak Bahan 14
30 Lanjutan Permit Pecah Batu 14
31 Lanjutan Permit Kerja Malam (dalam plot) 14
32 Kelulusan Pelan Susun Atur 48
33 Kelulusan Pelan Pindaan Susun Atur 48
34 Kebenaran Merancangan Tempoh Terhad 48

Sila hubungi pihak OSC Perbadanan Putrajaya bagi sebarang pertanyaan.