Permit Sementara (Telekomunikasi)

Pegawai Bertanggungjawab
# Nama Emel No. Telefon
1 HARISFAZILA BIN AHMAD harisfazila@ppj.gov.my 03-8887 7516 / 019-232 7516
2 NUR ISMAIL BIN KHALIT n_ismail@ppj.gov.my 03-8887 7377 / 016-660 2074
3 RAFIZAN BIN MOHD TAHIR rafizan@ppj.gov.my 03-8887 7105
4 NOR SUHAILI BINTI AHDI nor.suhaili@ppj.gov.my 03-8887 7652
5 NORFAIZAH BINTI BAHRUDIN norfaizah@ppj.gov.my 03-8887 8057

Pautan ke halaman direktori Agensi Teknikal Luar

Senarai Dokumen Yang Diperlukan
# Keterangan Standard Nama Fail
1 Surat Permohonan Oleh Orang Yang Mengemukakan (SP) (Nyatakan tujuan, komponen binaan sementara dan tempoh yang dipohon) PST_SURAT_SP.PDF
2 Salinan Surat Lantikan Perunding daripada pemilik pembangunan. PST_SURAT_LANTIKAN.PDF
3 Borang A, Perakuan Pelan Bangunan dan Pelan Struktur Yang Diperakukan Oleh Jurutera Profesional dengan Perakuan Amalan (Struktur). PST_BORANG_A_SP.PDF
4 Salinan Sijil Pendaftaran SP terkini (Lembaga Jurutera Malaysia) PST_SIJIL_DAFTAR_SP.PDF
5 Pelan Binaan Sementara dalam format PDF yang LENGKAP dan mengandungi;
a. Tajuk Permohonan Permit Dan Senarai Lukisan, Di Helaian Pertama;
b. Alamat Pemilik, Pemaju, PSP, Nama & Tandatangan Wakil Pemaju, Di Setiap Helaian;
c. Perakuan PSP Pada Setiap Helaian (Rujuk Perakuan Standard.UBBL Selangor 1986);
d. Pelan Tapak Diwarnakan (Tunjukkan Lokasi sebenar perletakkan struktur/peralatan dll.);
e. Pelan Bumbung, Pelan Lantai, Pelan Terperinci;
f. Pelan Tampak (Sekurang-kurangnya 2 Pandangan Sisi);
g. Pelan Keratan (Sekurang-kurangnya 2 Keratan Sisi);
h. Pelan-pelan Lain (Jika Ada).
PST_PELAN_*.PDF
6 Salinan Surat Kebenaran Dari Jabatan Penyelenggara Bangunan (JKR/PPj/Kontraktor Bangunan) PST_SURAT_SENGGARA_*.PDF
7 Salinan Surat Sokongan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (SKMM) PST_SURAT_SKMM.PDF
8 Salinan Surat Ulasan Tenaga Nasional Berhad (TNB)
(Mengikut Keperluan)
PST_SURAT_TNB.PDF
9 Salinan Surat Kebenaran Dari Pemilik Tanah /Bangunan Berdaftar /Premis/Gadaian (Jika Bukan Milik Sendiri) PST_SURAT_PEMILIK.PDF
10 Gambar terkini tapak (gambar menunjukkan keadaan semasa tapak dan bertarikh tidak lebih daripada 7 hari dari tarikh permohonan) PST_GAMBAR.PDF
11 Salinan Insurans - Wajib PST_INSURAN.PDF
12 Salinan Surat Sokongan Telekom Malaysia (TM) – untuk penggunaan fiber optik - Wajib PST_SURAT_TM.PDF
13 Salinan Lesen Frekuensi - Wajib PST_FREKUENSI.PDF
14 Laporan Cadangan Teknikal Bergambar (bertarikh) PST_PROPOSAL_*.PDF
15 ** Surat Kelulusan / Pelan / Kebenaran Lain Jika Berkaitan .................................................................... PST_SURAT_LAIN_*.PDF

Sila hubungi pihak OSC Perbadanan Putrajaya bagi sebarang pertanyaan.