Permit Sementara (Telekomunikasi)

Pegawai Bertanggungjawab
# Nama Emel No. Telefon
1 HARISFAZILA BIN AHMAD harisfazila@ppj.gov.my 03-8887 7516 / 019-232 7516
2 NUR ISMAIL BIN KHALIT n_ismail@ppj.gov.my 03-8887 7377 / 016-660 2074
3 RAFIZAN BIN MOHD TAHIR rafizan@ppj.gov.my 03-8887 7105 / 019 231 4960
4 NOR SUHAILI BINTI AHDI nor.suhaili@ppj.gov.my 03-8887 7652
5 CHE KU HAFIZUDDIN BIN CHE KU TEH ck.hafizuddin@ppj.gov.my 03-8887 7652

Pautan ke halaman direktori Agensi Teknikal Luar

Senarai Dokumen Yang Diperlukan
# Keterangan Standard Nama Fail
1 Surat permohonan oleh Orang Utama Yang Mengemukakan (PSP)
(Nyatakan tujuan, komponen binaan sementara dan tempoh yang dipohon)
PST_SURAT_PSP.PDF
2 Surat lantikan perunding bagi khidmat perunding PSP yang mengemukakan permohonan (Jurutera Profesional Dengan Perakuan Amalan) PST_SURAT_LANTIKAN_PSP.PDF
3 Salinan Sijil Pendaftaran PSP terkini Lembaga Jurutera Malaysia PST_LJM.PDF
4 Borang A, Perakuan Pelan Bangunan dan Struktur Yang Diperakukan Oleh PSP, (Jurutera Profesional dengan Perakuan Amalan) PST_BORANG_A_PSP.PDF
5 Gambar terkini tapak (gambar menunjukkan keadaan semasa tapak dan bertarikh tidak lebih daripada 7 hari dari Tarikh permohonan) PST_GAMBAR.PDF
6 Salinan Surat Kebenaran Dari Pemilik Tanah /Bangunan Berdaftar /Premis/Gadaian (Jika Bukan Milik Sendiri) - TERKINI PST_SURAT_PEMILIK.PDF
7 Salinan Surat Kebenaran Dari Jabatan Penyelenggara Bangunan (JKR/PPj/Kontraktor Bangunan) - TERKINI PST_SURAT_KEBENARAN_*.PDF
8 Salinan Surat Sokongan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (SKMM) – TERKINI PST_SURAT_SKMM.PDF
9 Salinan Surat Permohonan/Ulasan Tenaga Nasional Berhad (TNB). (mengikut keperluan). PST_SURAT_TNB.PDF
10 Salinan Surat Sokongan Telekom Malaysia (TM) – untuk penggunaan fiber optik – WAJIB dan TERKINI PST_SURAT_TM.PDF
11 Salinan Insuran – WAJIB dan SAH LAKU PST_INSURAN.PDF
12 Salinan Lesen Frekuensi – WAJIB dan SAH LAKU PST_FREKUENSI.PDF
13 Laporan Cadangan Teknikal Bergambar (bertarikh) PST_PROPOSAL_*.PDF
14 ** Surat Kelulusan / Pelan / Kebenaran Lain Jika Berkaitan PST_SURAT_LAIN_*.PDF
15 Satu (1) Salinan Pelan Binaan Sementara Telekomunikasi yang LENGKAP PST_PELAN_*.PDF
16 Salinan Permit Kelulusan Terdahulu (BAGI PINDAAN/LANJUTAN). PST_TERDAHULU_*.PDF
17 Lain-lain dokumen dikehendaki/disyaratkan
(cth : Surat Sokongan Agensi/lain-lain)
LAIN_SOKONGAN_*.PDF
18 Lain-lain dokumen dikehendaki/disyaratkan
(cth : Dokumen Pematuhan Arahan Bertulis)
LAIN_WD_*.PDF
19 Lain-lain dokumen dikehendaki/disyaratkan
(cth : Pelan format PDF untuk Pengemukaan Pelan Akhir)
LAIN_FE_*.PDF

Sila hubungi pihak OSC Perbadanan Putrajaya bagi sebarang pertanyaan.