Permit Sementara (Telekomunikasi)

Pegawai Bertanggungjawab
# Nama Jawatan Extension (03-8887XXXX)
1 NUR ISMAIL BIN KHALIT n_ismail@ppj.gov.my 03-88877377 / 016-660 2074
2 RAFIZAN BIN MOHD TAHIR rafizan@ppj.gov.my 03-88877105
3 NOR SUHAILI BINTI AHDI nor.suhaili@ppj.gov.my 03-88877652
Senarai Semak
Senarai Dokumen Yang Diperlukan
# Keterangan Standard Nama Fail
1 Surat Permohonan Oleh Orang Yang Mengemukakan (SP) PS_SURAT_SP.PDF
2 Surat Lantikan Perunding PS_SURAT_LANTIKAN.PDF
3 Borang KBPS 1-4 PS_BORANG_KBPS1-4_*.PDF
4 Borang A-Perakuan Pelan Bangunan PS_BORANG_A_SP.PDF
5 Borang A, Perakuan Pelan Struktur PS_BORANG_A_JURUTERA.PDF
6 Salinan Kebenaran Merancang Bagi Pendirian Bangunan (PB / Pindaan PS_SURAT_MERANCANG_.PDF
7 Tajuk Permohonan Permit Dan Senarai Lukisan PS_PELAN_SENARAI_LUKISAN.DWG
8 Pelan Tapak Diwarnakan (Tunjukkan Lokasi Binaan Sementara Ie. Papan Dendeng, Kabin, Tandas Dll.) PS_PELAN_KUNCI_LOKASI_TAPAK_*.DWG
9 Pelan Lantai PS_PELAN_LANTAI_*.DWG
10 Pelan Bumbung PS_PELAN_BUMBUNG_*.DWG
11 Pelan Tampak (Sekurang-kurangnya 2 Pandangan Sisi) PS_PELAN_TAMPAK_*.DWG
12 Pelan Keratan (Sekurang-kurangnya 2 Keratan Sisi) PS_PELAN_KERATAN_*.DWG
13 Pelan Terperinci PS_PELAN_TERPERINCI_*.DWG
14 Pelan-pelan Lain (Jika Ada) PS_PELAN_LAIN_*.DWG
15 Surat Asal Kebenaran Dari Pemilik Tanah Berdaftar/Bangunan/Premis/Gadaian (Jika Bukan Milik Sendiri) PS_SURAT_PEMILIK.PDF
16 Kebenaran Dari Jabatan Penyelenggara Bangunan PS_SURAT_LAIN_*.PDF
17 Salinan Surat Ulasan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia
Malaysia (SKMM)
PS_SURAT_SKMM.PDF
18 Salinan Surat Ulasan Tenaga Nasional Berhad (TNB)
(Mengikut Keperluan)
PS_SURAT_TNB.PDF
19 Salinan Surat Ulasan Telekom Malaysia (TM) PS_SURAT_TM.PDF
20 Fi Bayaran (Online Banking) FI_BAYARAN.PDF

Sila hubungi pihak OSC Perbadanan Putrajaya bagi sebarang pertanyaan.