Kebenaran Merancang Pendirian Bangunan (Infrastruktur & Utiliti)

Pegawai Bertanggungjawab
# Nama Jawatan Extension (03-8887XXXX)
1 MOHD ZAMEY BIN ZAKARAYA(team 1) PEGAWAI PERANCANG BANDAR DAN DESA J44 7631 / 019-2042690
2 MUHAMMAD FADHIL BIN BAHRIN (team 1) PENOLONG PEGAWAI PERANCANG BANDAR & DESA JA29 7683
3 MUHAMMAD AZMIL BIN ABDUL LATIF (team 1) PENOLONG PEGAWAI PERANCANG BANDAR & DESA JA29 7695
4 MOHD SYUKORI BIN MOHD AMIN (team 1) PENOLONG JURUTERA JA29 7343
5 NIK KHUSAIRE BIN JAAFAR (team 2) PEGAWAI PERANCANG BANDAR DAN DESA J44 7129 / 012-333 9617
6 AZHAR BIN RAZALI (team 2) PENOLONG PEGAWAI PERANCANG BANDAR & DESA JA38 7218
7 NURAINI BINTI ABDUL LATIF (team 2) PENOLONG PEGAWAI PERANCANGAN BANDAR JA 29 7687
Senarai Dokumen Yang Diperlukan
# Keterangan Standard Nama Fail
1 Surat Rasmi daripada Perunding Profesional Bertauliah. S_RASMI.PDF
2 Borang A (Jadual Pertama Kaedah Kawalan Perancangan Am). BORANG_A.PDF
3 Satu (1) salinan suratan hak milik HAK_MILIK.PDF
4 Satu (1) salinan surat pelantikan perunding. LANTIK_RUNDING.PDF
5 Satu (1) salinan sijil profesional bagi setiap perunding berkaitan. SIJIL_PROFESIONAL.PDF
6 Satu (1) salinan resit bayaran cukai tanah terkini CUKAI_TANAH.PDF
7 Pelan Tapak (Pelan-pelan perlu disahkan oleh Perunding Profesional Bertauliah). TAPAK.DWG
8 Pelan Lantai LANTAI_*.DWG
9 Pelan Bumbung BUMBUNG.DWG
10 Pandangan Tampak mengikut skema warna sebenar (sekurang- kurangnya 4 pandangan tampak) TAMPAK_*.DWG
11 Keratan Rentas (sekurang- kurangnya 2 keratan rentas) KERATAN_*.DWG
12 Lukisan Perspektif PERSPEKTIF.PDF
13 Pelan Pencahayaan Fasad Bangunan (jika berkaitan). PENCAHAYAAN.PDF
14 Pelan Ruang Papan Tanda/Iklan IKLAN.PDF
15 Pelan-pelan perancangan kerja tanah (Pelan perlu disahkan oleh
Jurutera Bertauliah
KERJA_TANAH.DWG
16 Pelan Perancangan Saliran SALIRAN.PDF
17 Pelan Pembetungan PEMBENTUNGAN.PDF
18 Pelan Bekalan Air BEKALAN_AIR.DWG
19 Pelan Bekalan Elektrik BEKALAN_ELEKTRIK.PDF
20 Pelan Telekomunikasi TELEKOM.DWG
21 Pelan Bekalan Gas BEKALAN_GAS.DWG
22 Pelan Sisa Pepejal SISA_PEPEJAL.DWG
23 Pelan Gas District Cooling (GDC) GDC.DWG
24 Pelan Common Utility Trench (CUT) bagi kawasan utama
(Presint 2,3 & 4 sahaja)
CUT.DWG
25 Pelan dan Jadual Pengairan PENGAIRAN.DWG
26 Pelan IT IT.DWG
27 Pelan Induk Landskap (Pelan Induk Landskap yang mengandungi mana-mana
elemen berkaitan.
INDUK_LANDSKAP.DWG
28 Foto, Imej dan Lakaran atau / dan Tampak Sisi / Hadapan setiap komponen atau Elemen Landskap LSKP_IMEJ.PDF
29 Minimum dua (2) Keratan Rentas keseluruhan Tapak Pembangunan disediakan bersama oleh Jurutera Bertauliah, Arkitek dan Arkitek Landskap. LSKP_KERATAN.DWG
30 Laporan Cadangan pembangunan (disertakan dengan Pelan/Gamba Rajah/Ilustrasi yang berkaitan) CDG_PEMBANGUNAN.PDF
31 Surat Iringan permohonan daripada Juru rancang dan Arkitek yang Bertauliah Ke JABATAN BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA. BOMBA_SRT_IRINGAN_*.PDF
32 Surat Iringan permohonan daripada Juru rancang dan Arkitek yang Bertauliah Ke SYABAS. SYABAS_SRT_IRINGAN_*.PDF
33 Surat Iringan permohonan daripada Juru rancang dan Arkitek yang Bertauliah Ke INDAH WATER KONSURTIUM IWK_SRT_IRINGAN_*.PDF
34 Surat Iringan permohonan daripada Juru rancang dan Arkitek yang Bertauliah Ke TENAGA NASIONAL BERHAD TNB_SRT_IRINGAN_*.PDF
35 Surat Iringan permohonan daripada Juru rancang dan Arkitek yang Bertauliah Ke TELEKOM MALAYSIA. TM_SRT_IRINGAN_*.PDF
36 Surat Iringan permohonan daripada Juru rancang dan Arkitek yang Bertauliah Ke GAS DISTRICT COOLING GDC_SRT_IRINGAN_*.PDF
37 Surat Iringan permohonan daripada Juru rancang dan Arkitek yang Bertauliah Ke GAS MALAYSIA GAS_SRT_IRINGAN_*.PDF
38 Surat Iringan permohonan daripada Juru rancang dan Arkitek yang Bertauliah Ke JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN JPS_SRT_IRINGAN_*.PDF
39 Surat Iringan permohonan daripada Juru rancang dan Arkitek yang Bertauliah Ke PEJABAT KETUA PEGAWAI KESELAMATAN KERAJAAN MALAYSIA (CGSO) CGSO_SRT_IRINGAN_*.PDF
40 Pelan Jalan Pengangkutan (termasuk sirkulasi dalaman untuk TLK jika berkaitan). JALAN.DWG
41 Fi bayaran (Online Banking) FI_BAYARAN.PDF

Sila hubungi pihak OSC Perbadanan Putrajaya bagi sebarang pertanyaan.