Kebenaran Merancang Pendirian Bangunan (Infrastruktur & Utiliti)

Pegawai Bertanggungjawab
# Nama Jawatan Extension (03-8887XXXX)
1 AZHAR BIN OTHMAN azhar_o@ppj.gov.my 03-8887 7018
2 NOR AZIMAH BT JAMALUDDIN azimah@ppj.gov.my 0388877354
3 MOHD SYUKORI BIN MOHD AMIN kory@ppj.gov.my 03-88877343
4 MOHD AKMAL BIN OSMAN akmal@ppj.gov.my 03-88877641
5 MUHAMMAD FADHIL BIN BAHRIN m.fadhil@ppj.gov.my 0388877683
6 MUHAMMAD AZMIL BIN ABDUL LATIF muhammad.azmil@ppj.gov.my 0388877695
Senarai Dokumen Yang Diperlukan
# Keterangan Standard Nama Fail
1 Surat Rasmi daripada Perunding Profesional Bertauliah. S_RASMI.PDF
2 Borang A (Jadual Pertama Kaedah Kawalan Perancangan Am). BORANG_A.PDF
3 Satu (1) salinan suratan hak milik HAK_MILIK.PDF
4 Satu (1) salinan surat pelantikan perunding. LANTIK_RUNDING.PDF
5 Satu (1) salinan sijil profesional bagi setiap perunding berkaitan. SIJIL_PROFESIONAL.PDF
6 Satu (1) salinan resit bayaran cukai tanah terkini CUKAI_TANAH.PDF
7 Pelan Tapak (Pelan-pelan perlu disahkan oleh Perunding Profesional Bertauliah). TAPAK.DWG
8 Pelan Lantai LANTAI_*.DWG
9 Pelan Bumbung BUMBUNG.DWG
10 Pandangan Tampak mengikut skema warna sebenar (sekurang- kurangnya 4 pandangan tampak) TAMPAK_*.DWG
11 Keratan Rentas (sekurang- kurangnya 2 keratan rentas) KERATAN_*.DWG
12 Lukisan Perspektif PERSPEKTIF.PDF
13 Pelan Pencahayaan Fasad Bangunan (jika berkaitan). PENCAHAYAAN.PDF
14 Lukisan Ruang Papan Tanda Nama Bangunan TANDANAMA.PDF
15 Lukisan Pelan Induk Papan Iklan Komersil PAPANIKLAN.PDF
16 Pelan-pelan perancangan kerja tanah (Pelan perlu disahkan oleh
Jurutera Bertauliah
KERJA_TANAH.DWG
17 Pelan Jalan Pengangkutan
(termasuk sirkulasi dalaman untuk TLK jika berkaitan)
JALAN.DWG
18 Pelan Perancangan Saliran SALIRAN.PDF
19 Pelan Pembetungan PEMBENTUNGAN.PDF
20 Pelan Bekalan Air BEKALAN_AIR.DWG
21 Pelan Bekalan Elektrik BEKALAN_ELEKTRIK.PDF
22 Pelan Telekomunikasi TELEKOM.DWG
23 Pelan Bekalan Gas BEKALAN_GAS.DWG
24 Pelan Sisa Pepejal SISA_PEPEJAL.DWG
25 Pelan Gas District Cooling (GDC) GDC.DWG
26 Pelan Common Utility Trench (CUT) bagi kawasan utama
(Presint 2,3 & 4 sahaja)
CUT.DWG
27 Pelan dan Jadual Pengairan PENGAIRAN.DWG
28 Pelan IT IT.DWG
29 Pelan Induk Landskap (Pelan Induk Landskap yang mengandungi mana-mana
elemen berkaitan.
INDUK_LANDSKAP.DWG
30 Foto, Imej dan Lakaran atau / dan Tampak Sisi / Hadapan setiap komponen atau Elemen Landskap LSKP_IMEJ.PDF
31 Minimum dua (2) Keratan Rentas keseluruhan Tapak Pembangunan disediakan bersama oleh Jurutera Bertauliah, Arkitek dan Arkitek Landskap. LSKP_KERATAN.DWG
32 Laporan Cadangan pembangunan (disertakan dengan Pelan/Gamba Rajah/Ilustrasi yang berkaitan) CDG_PEMBANGUNAN.PDF
33 Surat Iringan permohonan daripada Juru rancang dan Arkitek yang Bertauliah Ke JABATAN BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA. BOMBA_SRT_IRINGAN_*.PDF
34 Surat Iringan permohonan daripada Juru rancang dan Arkitek yang Bertauliah Ke PENGURUSAN AIR SELANGOR AIR_SRT_IRINGAN_*.PDF
35 Surat Iringan permohonan daripada Juru rancang dan Arkitek yang Bertauliah Ke INDAH WATER KONSURTIUM IWK_SRT_IRINGAN_*.PDF
36 Surat Iringan permohonan daripada Juru rancang dan Arkitek yang Bertauliah Ke TENAGA NASIONAL BERHAD TNB_SRT_IRINGAN_*.PDF
37 Surat Iringan permohonan daripada Juru rancang dan Arkitek yang Bertauliah Ke TELEKOM MALAYSIA. TM_SRT_IRINGAN_*.PDF
38 Surat Iringan permohonan daripada Juru rancang dan Arkitek yang Bertauliah Ke GAS DISTRICT COOLING GDC_SRT_IRINGAN_*.PDF
39 Surat Iringan permohonan daripada Juru rancang dan Arkitek yang Bertauliah Ke GAS MALAYSIA GAS_SRT_IRINGAN_*.PDF
40 Surat Iringan permohonan daripada Juru rancang dan Arkitek yang Bertauliah Ke JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN JPS_SRT_IRINGAN_*.PDF
41 Surat Iringan permohonan daripada Juru rancang dan Arkitek yang Bertauliah Ke PEJABAT KETUA PEGAWAI KESELAMATAN KERAJAAN MALAYSIA (CGSO) CGSO_SRT_IRINGAN_*.PDF
42 1.10 Surat Iringan permohonan daripada Juru rancang dan Arkitek yang Bertauliah Ke PERBADANAN PENGURUSAN SISA PEPEJAL DAN PEMBERSIHAN AWAM (SWCORP) SWCORP_SRT_IRINGAN_*.PDF
43 Surat Iringan permohonan daripada Juru rancang dan Arkitek yang Bertauliah Ke JABATAN GEOSAINS DAN MINERAL MALAYSIA (JMG) JMG_SRT_IRINGAN_*.PDF
44 Lain-lain dokumen dikehendaki/disyaratkan (cth : Pelan format PDF) LAIN_*.PDF

Sila hubungi pihak OSC Perbadanan Putrajaya bagi sebarang pertanyaan.