Kebenaran Merancang Pendirian Bangunan (Infrastruktur & Utiliti)

Pegawai Bertanggungjawab
# Nama Jawatan Extension (03-8887XXXX)
1 MOHD ZAMEY BIN ZAKARAYA(team 1) PERANCANG BANDAR DAN DESA 7631 / 019-2042690
2 MUHAMMAD FADHIL BIN BAHRIN (team 1) PERANCANG BANDAR DAN DESA 7683
3 MUHAMMAD AZMIL BIN ABDUL LATIF (team 1) PERANCANG BANDAR DAN DESA 7695
4 MOHD SYUKORI BIN MOHD AMIN (team 1) JURUTERA 7343
5 NIK KHUSAIRE BIN JAAFAR (team 2) PERANCANG BANDAR DAN DESA 7129 / 012-333 9617
6 AZHAR BIN RAZALI (team 2) PERANCANG BANDAR DAN DESA 7218
7 NURAINI BINTI ABDUL LATIF (team 2) PERANCANG BANDAR DAN DESA 7687
8 AMRAN BIN MOHD NOR (REKABENTUK BANDAR) SENIBINA 7015
9 NOR AZIMAH BT JAMALUDDIN (REKABENTUK BANDAR) PERANCANG BANDAR DAN DESA 7354
10 EDRI MULIZ BIN OTHMAN (REKABENTUK BANDAR) SENIBINA 7237
11 AHMAD SAUFI BIN MOHD YUNUS (REKABENTUK BANDAR) SENIBINA 7209
12 MOHD ZAKI BIN MOHD YUSOH (REKABENTUK BANDAR) SENIBINA 7472
Senarai Dokumen Yang Diperlukan
# Keterangan Standard Nama Fail
1 Surat Rasmi daripada Perunding Profesional Bertauliah. S_RASMI.PDF
2 Borang A (Jadual Pertama Kaedah Kawalan Perancangan Am). BORANG_A.PDF
3 Satu (1) salinan suratan hak milik HAK_MILIK.PDF
4 Satu (1) salinan surat pelantikan perunding. LANTIK_RUNDING.PDF
5 Satu (1) salinan sijil profesional bagi setiap perunding berkaitan. SIJIL_PROFESIONAL.PDF
6 Satu (1) salinan resit bayaran cukai tanah terkini CUKAI_TANAH.PDF
7 Pelan Tapak (Pelan-pelan perlu disahkan oleh Perunding Profesional Bertauliah). TAPAK.DWG
8 Pelan Lantai LANTAI_*.DWG
9 Pelan Bumbung BUMBUNG.DWG
10 Pandangan Tampak mengikut skema warna sebenar (sekurang- kurangnya 4 pandangan tampak) TAMPAK_*.DWG
11 Keratan Rentas (sekurang- kurangnya 2 keratan rentas) KERATAN_*.DWG
12 Lukisan Perspektif PERSPEKTIF.PDF
13 Pelan Pencahayaan Fasad Bangunan (jika berkaitan). PENCAHAYAAN.PDF
14 Pelan Ruang Papan Tanda/Iklan IKLAN.PDF
15 Pelan-pelan perancangan kerja tanah (Pelan perlu disahkan oleh
Jurutera Bertauliah
KERJA_TANAH.DWG
16 Pelan Perancangan Saliran SALIRAN.PDF
17 Pelan Pembetungan PEMBENTUNGAN.PDF
18 Pelan Bekalan Air BEKALAN_AIR.DWG
19 Pelan Bekalan Elektrik BEKALAN_ELEKTRIK.PDF
20 Pelan Telekomunikasi TELEKOM.DWG
21 Pelan Bekalan Gas BEKALAN_GAS.DWG
22 Pelan Sisa Pepejal SISA_PEPEJAL.DWG
23 Pelan Gas District Cooling (GDC) GDC.DWG
24 Pelan Common Utility Trench (CUT) bagi kawasan utama
(Presint 2,3 & 4 sahaja)
CUT.DWG
25 Pelan dan Jadual Pengairan PENGAIRAN.DWG
26 Pelan IT IT.DWG
27 Pelan Induk Landskap (Pelan Induk Landskap yang mengandungi mana-mana
elemen berkaitan.
INDUK_LANDSKAP.DWG
28 Foto, Imej dan Lakaran atau / dan Tampak Sisi / Hadapan setiap komponen atau Elemen Landskap LSKP_IMEJ.PDF
29 Minimum dua (2) Keratan Rentas keseluruhan Tapak Pembangunan disediakan bersama oleh Jurutera Bertauliah, Arkitek dan Arkitek Landskap. LSKP_KERATAN.DWG
30 Laporan Cadangan pembangunan (disertakan dengan Pelan/Gamba Rajah/Ilustrasi yang berkaitan) CDG_PEMBANGUNAN.PDF
31 Surat Iringan permohonan daripada Juru rancang dan Arkitek yang Bertauliah Ke JABATAN BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA. BOMBA_SRT_IRINGAN_*.PDF
32 Surat Iringan permohonan daripada Juru rancang dan Arkitek yang Bertauliah Ke SYABAS. SYABAS_SRT_IRINGAN_*.PDF
33 Surat Iringan permohonan daripada Juru rancang dan Arkitek yang Bertauliah Ke INDAH WATER KONSURTIUM IWK_SRT_IRINGAN_*.PDF
34 Surat Iringan permohonan daripada Juru rancang dan Arkitek yang Bertauliah Ke TENAGA NASIONAL BERHAD TNB_SRT_IRINGAN_*.PDF
35 Surat Iringan permohonan daripada Juru rancang dan Arkitek yang Bertauliah Ke TELEKOM MALAYSIA. TM_SRT_IRINGAN_*.PDF
36 Surat Iringan permohonan daripada Juru rancang dan Arkitek yang Bertauliah Ke GAS DISTRICT COOLING GDC_SRT_IRINGAN_*.PDF
37 Surat Iringan permohonan daripada Juru rancang dan Arkitek yang Bertauliah Ke GAS MALAYSIA GAS_SRT_IRINGAN_*.PDF
38 Surat Iringan permohonan daripada Juru rancang dan Arkitek yang Bertauliah Ke JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN JPS_SRT_IRINGAN_*.PDF
39 Surat Iringan permohonan daripada Juru rancang dan Arkitek yang Bertauliah Ke PEJABAT KETUA PEGAWAI KESELAMATAN KERAJAAN MALAYSIA (CGSO) CGSO_SRT_IRINGAN_*.PDF
40 Pelan Jalan Pengangkutan (termasuk sirkulasi dalaman untuk TLK jika berkaitan). JALAN.DWG
41 Fi bayaran (Online Banking) FI_BAYARAN.PDF

Sila hubungi pihak OSC Perbadanan Putrajaya bagi sebarang pertanyaan.