Garis Panduan/Akta/Dasar/Pekeliling

 
AKTA
# Senarai Dokumen Muat Turun
1 AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1976 (AKTA 172) DAN PERINTAH PINDAAN 2021
AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1976 (AKTA 172) DAN PERINTAH PINDAAN 2021
2 AKTA JALAN, PARIT DAN BANGUNAN 1974
AKTA JALAN, PARIT DAN BANGUNAN 1974
3 AKTA KERAJAAN TEMPATAN (AKTA 171)
AKTA KERAJAAN TEMPATAN (AKTA 171)
4 Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam (Selangor) 1986
Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam (Selangor) 1986
5 Undang-Undang Kecil Kerja Tanah (Wilayah Persekutuan Putrajaya) 2017
Undang-Undang Kecil Kerja Tanah (Wilayah Persekutuan Putrajaya) 2017
GARIS PANDUAN
# Senarai Dokumen Muat Turun
1 GARIS PANDUAN PERANCANGAN PENUBUHAN TADIKA TASKA BAGI KAWASAN KEDIAMAN BERTANAH DI PUTRAJAYA
GARIS PANDUAN PERANCANGAN PENUBUHAN TADIKA TASKA BAGI KAWASAN KEDIAMAN BERTANAH DI PUTRAJAYA
2 GARIS PANDUAN PAGAR PEMBANGUNAN KEDIAMAN BANGLO DI PUTRAJAYA
GARIS PANDUAN PAGAR PEMBANGUNAN KEDIAMAN BANGLO DI PUTRAJAYA
3 GARIS PANDUAN MEMBINA STRUKTUR BAGI TASKA DAN TADIKA PINDAAN 1 DISEMBER 2021 GP559
GARIS PANDUAN MEMBINA STRUKTUR BAGI TASKA DAN TADIKA PINDAAN 1 DISEMBER 2021 GP559
4 GARIS PANDUAN PERMOHONAN PERMIT KERJA-KERJA KECIL PINDAAN 6 OKTOBER 202 GP570
GARIS PANDUAN PERMOHONAN PERMIT KERJA-KERJA KECIL PINDAAN 6 OKTOBER 202 GP570
5 GARIS PANDUAN PERMOHONAN PERMIT KERJA-KERJA KECIL DAN UBAHSUAI PREMISLOT KOMERSIL DALAM KOMPLEKS MEMBELI-BELAH (MALL) GP571
GARIS PANDUAN PERMOHONAN PERMIT KERJA-KERJA KECIL DAN UBAHSUAI PREMISLOT KOMERSIL DALAM KOMPLEKS MEMBELI-BELAH (MALL) GP571
6 GARIS PANDUAN PERANCANGAN KAFE LUARAN (OUTDOOR CAFE) DI PUTRAJAYA
GARIS PANDUAN PERANCANGAN KAFE LUARAN (OUTDOOR CAFE) DI PUTRAJAYA
7 GARIS PANDUAN REKA BENTUK BANDAR
GARIS PANDUAN REKA BENTUK BANDAR
8 GARIS PANDUAN PENUBUHAN, PENDAFTARAN DAN PENGOPERASIAN TADIKA SWASTA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
GARIS PANDUAN PENUBUHAN, PENDAFTARAN DAN PENGOPERASIAN TADIKA SWASTA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
9 GP 009 GARIS PANDUAN TOKONG, KUIL, GEREJA DAN GURDWARA

Sila hubungi pihak OSC Perbadanan Putrajaya bagi sebarang pertanyaan.