Kebenaran Merancang Susun Atur

Pegawai Bertanggungjawab
# Nama Jawatan Extension (03-8887XXXX)
1 MOHD ZAMEY BIN ZAKARAYA (team 1) PENOLONG PENGARAH KANAN J44 7631
2 MOHD RAPI BIN MOHD HALIM HUANG(team 1) PENOLONG JURUTERA JA29 7695
3 MUHAMMAD FADHIL BIN BAHRIN (team 1) PENOLONG PEGAWAI PERANCANG BANDAR & DESA JA29 7683
4 MUHAMMAD AZMIL BIN ABDUL LATIF (team 1) PENOLONG PEGAWAI PERANCANG BANDAR & DESA JA29 7695
5 NIK KHUSAIRE BIN JAAFAR (team 2) PENOLONG PENGARAH KANAN J44 7129
6 AZHAR BIN RAZALI (team 2) PENOLONG PEGAWAI PERANCANG BANDAR & DESA JA38 7218
Senarai Semak
Senarai Dokumen Yang Diperlukan
# Keterangan Standard Nama Fail
1 Surat Rasmi daripada Perancang Bandar Berdaftar S_RASMI.PDF
2 Borang A (Jadual Pertama Kaedah Kawalan Perancangan Am) BORANG_A.PDF
3 satu (1) salinan suratan hak milik S_HAK_MILIK.PDF
4 satu (1) salinan surat pelantikan perunding LANTIK_RUNDING.PDF
5 satu (1) salinan profil syarikat perunding PROFIL_SYKT.PDF
6 Satu (1) salinan cukai tanah terkini CUKAI_TANAH.PDF
7 Pelan Susun Atur Pelan tersebut perlu mempamerkan Pelan Kunci (keseluruhan Putrajaya), pelan lokasi (Presint berkenaan dan Presint bersebelahan), Pelan Susun Atur dan Jadual Cadangan Guna Tanah (pelan- pelan perlu disahkan oleh Perancang Bandar Berdaftar) SUSUN_ATUR.DWG
8 Bekalan Air (Jabatan Bekalan Air Selangor) S_AIR.PDF
9 Telekomunikasi (Telekom Malaysia Berhad) S_TELEKOM.PDF
10 Chilled Water (GDC) – P1, P2, P3, P4, P5, P7 & P8 (Sub Commercial Centre) S_GDC.PDF
11 Sisa Pepejal (Alam Flora Sdn. Bhd.) S_SISA_PEJAL.PDF
12 IWK S_IWK.PDF
13 Bekalan Gas (Gas Malaysia) S_GAS.PDF
14 Bekalan Elektrik (Tenaga Nasional Berhad) S_TNB.PDF
15 Laporan Cadangan Pembangunan CDG_PEMBANGUNAN.PDF

Sila hubungi pihak OSC Perbadanan Putrajaya bagi sebarang pertanyaan.