Kebenaran Merancang Susun Atur

Pegawai Bertanggungjawab
# Nama Jawatan Extension (03-8887XXXX)
1 AZHAR BIN OTHMAN azhar_o@ppj.gov.my 038887 7018
2 NOR AZIMAH BT JAMALUDDIN azimah@ppj.gov.my 03-8887 7354 / 019-611 4732
3 MOHD AKMAL BIN OSMAN akmal@ppj.gov.my 03-8887 7641
4 MUHAMMAD FADHIL BIN BAHRIN m.fadhil@ppj.gov.my 03-8887 7683
5 MUHAMMAD AZMIL BIN ABDUL LATIF muhammad.azmil@ppj.gov.my 03-8887 7695
Senarai Dokumen Yang Diperlukan
# Keterangan Standard Nama Fail
1 Surat Rasmi daripada Perancang Bandar Berdaftar S_RASMI.PDF
2 Borang A (Jadual Pertama Kaedah Kawalan Perancangan Am) BORANG_A.PDF
3 satu (1) salinan suratan hak milik S_HAK_MILIK.PDF
4 satu (1) salinan surat pelantikan perunding LANTIK_RUNDING.PDF
5 satu (1) salinan profil syarikat perunding PROFIL_SYKT.PDF
6 Satu (1) salinan cukai tanah terkini CUKAI_TANAH.PDF
7 Pelan Susun Atur Pelan tersebut perlu mempamerkan Pelan Kunci (keseluruhan Putrajaya), pelan lokasi (Presint berkenaan dan Presint bersebelahan), Pelan Susun Atur dan Jadual Cadangan Guna Tanah (pelan- pelan perlu disahkan oleh Perancang Bandar Berdaftar) SUSUN_ATUR.DWG
8 Bekalan Air (Jabatan Bekalan Air Selangor) S_AIR.PDF
9 Telekomunikasi (Telekom Malaysia Berhad) S_TELEKOM.PDF
10 Chilled Water (GDC) – P1, P2, P3, P4, P5, P7 & P8 (Sub Commercial Centre) S_GDC.PDF
11 Sisa Pepejal (Alam Flora Sdn. Bhd.) S_SISA_PEJAL.PDF
12 IWK S_IWK.PDF
13 Bekalan Gas (Gas Malaysia) S_GAS.PDF
14 Bekalan Elektrik (Tenaga Nasional Berhad) S_TNB.PDF
15 Laporan Cadangan Pembangunan CDG_PEMBANGUNAN.PDF
16 Fi bayaran (Online Banking) FI_BAYARAN.PDF
17 Lain-lain dokumen dikehendaki/disyaratkan
(cth : Pelan format PDF untuk Pengemukaan Pelan Akhir atau lain-lain tujuan)
LAIN_*.PDF

Sila hubungi pihak OSC Perbadanan Putrajaya bagi sebarang pertanyaan.