Penyerahan Kawasan Kepada PPj – Serah Tapak

Pegawai Bertanggungjawab
# Nama Jawatan Extension (03-8887XXXX)
1 AIDA FARISA BINTI EBRAHIM @ IBRAHIM aidafarisa@ppj.gov.my 03-8887 7065
2 ZAINUDDIN BIN MISWAN znddin@ppj.gov.my 03-8887 7457
3 AZRUL IKHSAN BIN MOHD SALLEH ikhsan@ppj.gov.my 03-8887 7555
4 MOHD ADIB BIN ZAHARI mohd.adib@ppj.gov.my 03-8887 7000
5 NURUL ADILLAH BINTI REJAB nurul.adillah@ppj.gov.my 03-8887 7000
Senarai Semak
Tiada Maklumat.
Senarai Dokumen Yang Diperlukan
# Keterangan Standard Nama Fail
1 Surat Permohonan daripada Perunding LST_SRT_PEMOHON_*.PDF
2 Pelan Kunci (Key Plan); Pelan Lokasi (Location Plan); Pelan Induk Landskap(Pelan tapak yang selaras dengan pelan lulus Kelulusan Landskap) LST_PELAN_INDUK_LSKP_*.DWG
3 Pelan dan Jadual Senireka Tanaman LST_PLN_JDL_TANAMAN_*.DWG
4 Pelan dan Jadual Landskap Kejur LST_PLN_JDL_LSKP_KEJUR_*.DWG
5 Pelan dan Jadual Perabot Kelengkapan Landskap LST_PLN_JDL_PERABUT_LENGKAP_*.DWG
6 Pelan Butir Jelas Perabut Kelengkapan Landskap(Plan, pandangan sisi, pandangan belakang, pandangan depan & keratan rentas) LST_PLN_BTR_JLS_JENIS_PERABUT_LENGKAP_*.DWG
7 Pelan dan Jadual Sistem Papan Tanda LST_IMEJ_PERABUT_LENGKAP_*.DWG
8 Pelan Butir Jelas Sistem Papan Tanda(Plan, pandangan sisi, pandangan belakang, pandangan depan & keratan rentas) LST_PLN_JDL_PAPAN_TANDA_*.DWG
9 Pelan dan Jadual Pagar LST_PLN_BTR_JLS_PAGAR_*.DWG
10 Pelan Butir Jelas Pagar(Plan, pandangan sisi, pandangan belakang, pandangan depan & keratan rentas) LST_PLN_JDL_PAGAR_*.DWG
11 Pelan Dan Jadual Kemudahan Rekreasi LST_PLN_BTR_JLS_PAGAR_*.DWG
12 Pelan Butir Jelas Kemudahan Rekreasi(Plan, pandangan sisi, pandangan belakang, pandangan depan & keratan rentas) LST_PLN_BTR_JLS_KMDHN_REKREASI*.DWG
13 Pelan Dan Jadual Landskap Berciri Air LST_PLN_JDL_BERCIRI_AIR_*.DWG
14 Pelan Butir Jelas Landskap Bercirir Air(Plan, pandangan sisi, pandangan belakang, pandangan depan & keratan rentas) LST_PLN_BTR_JLS_BERCIRI_AIR_*.DWG
15 Pelan Dan Jadual Sirkulasi Pejalan Kaki/Basikal LST_PLN_JDL_SIRKULASI_PEJLN_KAKI_BASIKAL_*.DWG
16 Pelan Butir Jelas Sirkulasi Pejalan Kaki/Basikal(Plan, pandangan sisi, pandangan belakang, pandangan depan & keratan rentas) LST_PLN_BTR_JLS_SIRKULASI_PEJLN_KAKI_BASIKAL_*.DWG
17 Pelan Dan Jadual Landskap Pencahayaan LST_PLN_JDL_LSKP_CAHAYA_*.DWG
18 Pelan Butir Jelas Landskap Pencahayaan(Plan, pandangan sisi, pandangan belakang, pandangan depan, keratan rentas & Schematic Drawing) LST_PLN_BTR_JLS_CAHAYA_*.DWG
19 Imej/Gambaran Landskap Pencahayaan LST_IMEJ_CAHAYA_*.DWG
20 Pelan Dan Jadual Pengairan LST_PLN_JDL_PENGAIRAN_*.DWG
21 Pelan Butir Jelas Sistem Pengairan(Plan, pandangan sisi, pandangan belakang, pandangan depan, keratan rentas & Schematic Drawing) LST_PLN_BTR_JLS_SIS_PENGAIRAN_*.DWG
22 Pelan Saliran Permukaan dan Penggradan LST_PLN_SALIRAN_PERMUKAAN_PENGGRADAN_*.DWG
23 Pelan Butir Jelas Saliran Dan Penggradan(Plan, pandangan sisi, pandangan belakang, pandangan depan, keratan rentas, jajaran & kedalaman) LST_PLN_BTR_JLS_SALIRAN_PENGGRADAN_*.DWG
24 Laporan Siap Kerja(Senarai inventori dan gambar keseluruhan) LST_LAPORAN_SIAP_KERJA.PDF
25 Salinan Sijil Siap Kerja(CPC) LST_SIJIL_SIAP_KERJA.PDF
26 Senarai Komponen Landskap Lembut Beserta Gambar LST_SEN_KOMP_LANDSKAP_LEMBUT_DGN_GAMBAR.XLS
27 Senarai Komponen Landskap Kejur Beserta Gambar LST_SEN_KOMP_LANDSKAP_KEJUR_DGN_GAMBAR.XLS
28 Senarai Dan Laporan Kecacatan LST_SEN_DAN_LAPORAN_KECACATAN.PDF
29 Laporan Testing & Commisioning (T&C) LST_LAPORAN_TESTING_AND_COMMISSIONING.PDF
30 Manual Operasi dan Penyelenggaraan (O&M) LST_MANUAL_OPERASI_SELENGGARA.PDF
31 Warranty Letter LST_WARRANTY_LETTER.PDF
32 Surat Akujanji LST_SURAT_AKUJANJI.PDF
33 Program Latihan Dan Nota LST_PROGRAM_LATIHAN.PDF
34 Salinan Akuan CF/CCC LST_AKUAN_CD_CCC.PDF
35 Senarai Infrastruktur & Utiliti LST_SEN_INFRA_UTILITI.PDF
36 Salinan Borang G21 LST_BORANG_G21.PDF
37 Surat Pengesahan Lantikan QP LST_SURAT_PENGESAHAN_LANTIKAN_QP.PDF
38 Lain-lain dokumen dikehendaki/disyaratkan LST_LAIN_*.DWG
39 Lain-lain dokumen dikehendaki/disyaratkan LST_LAIN_*.PDF

Sila hubungi pihak OSC Perbadanan Putrajaya bagi sebarang pertanyaan.