Penyerahan Kawasan Kepada PPj – Serah Tapak

Pegawai Bertanggungjawab
# Nama Emel No. Telefon
1 AIDA FARISA BINTI EBRAHIM @ IBRAHIM aidafarisa@ppj.gov.my 03-8887 7065
2 AHMAD SUHAIMI BIN ISMAIL ahmad.suhaimi@ppj.gov.my 03-88877640 / 012-264 2911
3 MARIA BINTI ABU BAKAR maria@ppj.gov.my 03-8887 7286
4 NURUL ADILLAH BINTI REJAB nurul.adillah@ppj.gov.my 03-8887 7000 (samb. 8746)
5 MUHAMMAD HUZAIFAH MD RIDZUAN huzaifah@ppj.gov.my 03-8887 7305

Pautan ke halaman direktori Agensi Teknikal Luar

Senarai Dokumen Yang Diperlukan
# Keterangan Standard Nama Fail
1 Surat Rasmi Pemohonan daripada Perunding Landskap ST_SURAT_PERMOHONAN.PDF
2 Salinan sijil kelulusan pelan landskap ST_SIJIL_KELULUSAN_*.PDF
3 Satu (1) Set ‘As-Built Landscape Plan’, bersaiz A1 dan diperakukan oleh Perunding Landskap Bertauliah.
Senarai inventori elemen landskap kejur dan lembut.
ST_ABL_PLAN_*.DWG
4 Satu (1) Set ‘As-Built Landscape Plan’, bersaiz A1 dan diperakukan oleh Perunding Landskap Bertauliah.
Senarai inventori elemen landskap kejur dan lembut.
ST_ABL_PLAN_*.PDF
5 Laporan bergambar warna ke atas kerja-kerja yang telah disiapkan di tapak (saiz A4) ST_LB_TAPAK_*.PDF
6 Senarai dan laporan Bergambar Kecacatan Pembinaan (Construction Defect) ST_SN_DEFECT_*.PDF
7 Senarai softcopy inventori elemen landskap kejur dan lembut serta peralatan, jentera, dll. ST_SNE_SH_*.PDF
8 Warranty Letter bagi semua peralatan rekreasi dan peralatan permainan kanak-kanak ST_WRT_PLAYGORUND_*.PDF
9 Salinan Sijil Siap Kerja (CPC) ST_SURAT_CPC_*.PDF
10 Salinan Akuan Sijil Siap dan Pematuhan (CCC) dan Surat Sokongan Jabatan Landskap (CCC) ST_SURAT_CCC_*.PDF
11 Salinan Akuan Certificate of Making Good Defect (CMGD) ST_SURAT_CMDG_*.PDF
12 Lain-lain dokumen yang disyaratkan/dokumen sokongan ST_LAIN_*.PDF
13 Lain-lain dokumen dikehendaki/disyaratkan ST_WD_*.PDF

Sila hubungi pihak OSC Perbadanan Putrajaya bagi sebarang pertanyaan.