Kerja Tanah (Am/Asas)

Pegawai Bertanggungjawab
# Nama Emel No. Telefon
1 SUZANA BINTI KU ISAHAK suzanakuisahak@ppj.gov.my 03-8887 7647 / 016-444 0552
2 MOHD FAISHAL REDHUAN BIN MD NOR faishal_r@ppj.gov.my 03-8887 7522
3 NOR HASLINDA BINTI MOHD HARUN haslinda@ppj.gov.my 03-8887 7510
4 MOHD IZWAN BIN SAHARUDIN m_izwan@ppj.gov.my 03-8887 7570
5 MOHD ABU ZARIM BIN MOHD YUNUS abu.zarim@ppj.gov.my 03-8887 7570
6 WAN MUHAMMAD ZIMAM BIN ZAIDIN m.zimam@ppj.gov.my 03-8887 7162

Pautan ke halaman direktori Agensi Teknikal Luar

Senarai Dokumen Yang Diperlukan
# Keterangan Standard Nama Fail
1 Surat permohonan daripada Perunding Bertauliah KT_SURAT_PERUNDING.PDF
2 Surat Perlantikan Perunding KT_LANTIK_RUNDING.PDF
3 * Surat Kelulusan Kebenaran Merancang bagi Pelan Susunatur dan/atau Pendirian Bangunan KT_SURAT_MERANCANG.PDF
4 ** Surat Kelulusan Pelan Kerja Tanah Am (bagi Permohonan Kelulusan Pelan Kerja Tanah Asas sahaja) KT_SURAT_KT_AM.PDF
5 Borang A KT_BORANG_A.PDF
6 Surat Hak Milik Tanah KT_SURAT_HAKMILIK_TANAH.PDF
7 Surat Sokongan dari Jab. Mineral dan Geologi (JMG) (sekiranya perlu) KT_SURAT_JMG.PDF
8 Surat Sokongan dari Jab. Pengairan dan Saliran (JPS) (sekiranya perlu) KT_SURAT_JPS.PDF
9 Surat Sokongan dari Jab. Kerja Raya (JKR) (sekiranya perlu) KT_SURAT_JKR.PDF
10 Senarai Lukisan KT_SENARAI_LUKISAN.PDF
11 Pelan Kunci KT_PELAN_KUNCI_*.PDF
12 Pelan Lokasi KT_PELAN_LOKASI_*.PDF
13 Pelan Tapak dan Pelan Kontur KT_PELAN_TAPAK_KONTOR_*.PDF
14 Pelan Susunatur Kerja Tanah KT_PELAN_SUSUNATUR_*.PDF
15 Pelan Susunatur Aras Bawah Tanah KT_PELAN_BASEMEN_*.PDF
16 Pelan Susunatur Asas (cerucuk/tetopi cerucuk/asas) KT_PELAN_SUSUNATUR_ASAS_*.PDF
17 Pelan Kawalan Hakisan dan Kelodak (ESCP) KT_PELAN_KAWALAN_ENAP_HAKISAN_*.PDF
18 Pelan Keratan Rentas KT_PELAN_KERATAN_RENTAS_*.PDF
19 Pelan Butiran Wash Through KT_PELAN_WASH_THROUGH_*.PDF
20 Pelan Butiran Penahan Enap KT_PELAN_PENAHAN_ENAP_*.PDF
21 Pelan Butiran Tembok Penahan KT_PELAN_TEMBOK_PENAHAN_*.PDF
22 Pelan Butiran Asas (cerucuk/tetopi cerucuk/asas) KT_PELAN_ASAS_*.PDF
23 Lain-lain Pelan Butiran KT_PELAN_LAIN_*.PDF
24 Laporan Kerja Tanah KT_LAPORAN.PDF
25 Laporan Geoteknik KT_GEOTEKNIK.PDF
26 Laporan Kawalan Hakisan dan Kelodak (ESCP) KT_PELAN_KAWALAN_HAKISAN_*.PDF
27 Laporan Pengurusan Alam Sekitar KT_ALAM_SEKITAR.PDF
28 Spesifikasi Kerja Tanah KT_SPEKS_KT.PDF
29 Spesifikasi Asas dan Cerucuk KT_SPEKS_ASAS.PDF
30 Lain-lain dokumen dikehendaki/disyaratkan
(cth : Pelan format PDF untuk Pengemukaan Pelan Akhir)
KT_LAIN_FE_*.PDF
31 Perkiraan Rekabentuk Asas dan Cerucuk KT_REKABENTUK_ASAS.PDF
32 Spesifikasi Tembok Penahan KT_SPEKS_TEMBOK_PENAHAN.PDF
33 Perkiraan Rekabentuk Tembok Penahan KT_REKABENTUK_TEMBOK.PDF
34 Perkiraan Terperinci :
- Isipadu Pengorekan Asas
KT_ISIPADU_KOREKAN.PDF
35 Perkiraan Terperinci :
- Luas Permukaan Tembok Penahan
KT_LUAS_TEMBOK.PDF
36 Lain-lain dokumen dikehendaki/disyaratkan
(cth : Surat Sokongan Agensi/lain-lain)
KT_LAIN_SOKONGAN_*.PDF
37 Lain-lain dokumen dikehendaki/disyaratkan
(cth : Dokumen Pematuhan Arahan Bertulis)
KT_LAIN_WD_*.PDF

Sila hubungi pihak OSC Perbadanan Putrajaya bagi sebarang pertanyaan.