Kerja Tanah

Pegawai Bertanggungjawab
# Nama Jawatan Extension (03-8887XXXX)
1 SUZANA BINTI KU ISAHAK suzanakuisahak@ppj.gov.my 03-8887 7647 / 016-444 0552
2 HAFIZ BIN MOHD ALI hafiz@ppj.gov.my 03-8887 7249
3 MOHD FAISHAL REDHUAN BIN MD NOR faishal_r@ppj.gov.my 03-8887 7522
4 NOR HASLINDA BINTI MOHD HARUN haslinda@ppj.gov.my 03-8887 7510
5 MOHD IZWAN BIN SAHARUDIN m_izwan@ppj.gov.my 03-8887 7570
Senarai Dokumen Yang Diperlukan
# Keterangan Standard Nama Fail
1 Surat permohonan daripada Perunding Bertauliah KT_SURAT_MERANCANG.PDF
2 Satu ( 1) Salinan Surat Pelantikan Perunding KT_LANTIK_RUNDING.PDF
3 Surat Kelulusan Pelan Kerja Tanah Am KT_SURAT_KT_AM.PDF
4 Borang A KT_BORANG_A.PDF
5 Surat Hak Milik Tanah KT_SURAT_HAKMILIK_TANAH.PDF
6 Surat Kelulusan dari JKR KT_SURAT_JKR.PDF
7 Surat Kelulusan dari PUAS KT_SURAT_PUAS.PDF
8 Surat Kelulusan dari TNB KT_SURAT_TNB.PDF
9 Surat Kelulusan dari JPS KT_SURAT_JPS.PDF
10 Surat Kelulusan dari JPP KT_SURAT_JPP.PDF
11 Surat Kelulusan dari GAS KT_SURAT_GAS.PDF
12 Surat Kelulusan dari STMB KT_SURAT_STMB.PDF
13 Pelan Kunci KT_PELAN_KUNCI_*.DWG
14 Pelan Lokasi KT_PELAN_LOKASI_*.DWG
15 Pelan Tapak dan Pelan Kontur KT_PELAN_TAPAK_KONTOR_*.DWG
16 Pelan Susun Atur Kerja Tanah KT_PELAN_SUSUNATUR_*.DWG
17 Pelan Susun Atur Aras Bawah Tanah KT_PELAN_BASEMEN_*.DWG
18 Pelan Susun Atur Asas (cerucuk/tetopi cerucuk/asas) KT_PELAN_SUSUNATUR_ASAS_*.DWG
19 Pelan Kawalan Kelodak dan Hakisan KT_PELAN_KAWALAN_ENAP_HAKISAN_*.DWG
20 Pelan Keratan Rentas KT_PELAN_KERATAN_RENTAS_*.DWG
21 Pelan Butiran Wash Trough KT_PELAN_WASH_TROUGH_*.DWG
22 Pelan Butiran Penahan Enap KT_PELAN_PENAHAN_ENAP_*.DWG
23 Pelan Butiran Tembok Penahan KT_PELAN_TEMBOK_PENAHAN_*.DWG
24 Pelan Butiran Asas (cerucuk/tetopi cerucuk/asas) KT_PELAN_ASAS_*.DWG
25 Lain-lain Pelan Butiran KT_PELAN_LAIN_*.DWG
26 Laporan Kerja Tanah KT_LAPORAN.PDF
27 Laporan Geoteknik KT_GEOTEKNIK.PDF
28 Laporan Pelan Kawalan Hakisan dan Kelodak (ESCP) KT_ALAM_SEKITAR.PDF
29 Senarai Lukisan KT_SENARAI_LUKISAN.PDF
30 Spesifikasi Kerja Tanah KT_SPEKS_KT.PDF
31 Spesifikasi Asas dan Cerucuk KT_SPEKS_ASAS.PDF
32 Spesifikasi Tembok Penahan KT_SPEKS_TEMBOK_PENAHAN.PDF
33 Perkiraan Reka Bentuk Asas dan Cerucuk KT_REKABENTUK_ASAS.PDF
34 Perkiraan Reka Bentuk Tembok Penahan KT_REKABENTUK_TEMBOK.PDF
35 Perkiraan Terperinci:-Isi Padu Pengorekan Asas KT_ISIPADU_KOREKAN.PDF
36 Perkiraan Terperinci:-Luas Permukaan Tembok Penahan KT_LUAS_TEMBOK.PDF
37 Fi bayaran (Online Banking) FI_BAYARAN.PDF
38 Lain-lain dokumen dikehendaki/disyaratkan
(cth : Pelan format PDF untuk Pengemukaan Pelan Akhir)
LAIN_*.PDF

Sila hubungi pihak OSC Perbadanan Putrajaya bagi sebarang pertanyaan.