Permit Sementara

Pegawai Bertanggungjawab
# Nama Emel No. Telefon
1 HARISFAZILA BIN AHMAD harisfazila@ppj.gov.my 03-8887 7516 / 019-232 7516
2 NUR ISMAIL BIN KHALIT n_ismail@ppj.gov.my 03-8887 7377 / 016-660 2074
3 RAFIZAN BIN MOHD TAHIR rafizan@ppj.gov.my 03-8887 7105
4 NOR SUHAILI BINTI AHDI nor.suhaili@ppj.gov.my 03-8887 7652
5 NORFAIZAH BINTI BAHRUDIN norfaizah@ppj.gov.my 03-8887 8057

Pautan ke halaman direktori Agensi Teknikal Luar

Senarai Dokumen Yang Diperlukan
# Keterangan Standard Nama Fail
1 Surat Permohonan Oleh Orang Yang Mengemukakan (SP) (Nyatakan tujuan, komponen binaan sementara dan tempoh yang dipohon) PS_SURAT_SP.PDF
2 Salinan Surat Lantikan Perunding daripada pemilik/pemaju pembangunan. PS_SURAT_LANTIKAN.PDF
3 Borang A, Perakuan Pelan Bangunan Yang Diperakukan Oleh PSP, (Arkitek/ Jurutera Profesional dengan Perakuan Amalan/ Pelukis Pelan Berdaftar) PS_BORANG_A_PSP.PDF
4 Borang A, Perakuan Pelan Struktur Yang Diperakukan Oleh Jurutera Profesional dengan Perakuan Amalan (Struktur) (Jika Berkaitan). PS_BORANG_A_JURUTERA.PDF
5 Salinan Sijil Pendaftaran PSP dan SP (jika berkaitan) terkini (Lembaga Arkitek Malaysia/Lembaga Jurutera Malaysia) PS_SIJIL_DAFTAR_PSP.PDF
6 Salinan Kebenaran Merancang Bagi Pendirian Bangunan / Kebenaran Merancang Tempoh Terhad (KMPB / KMTT) Yang Sah Laku. PS_SURAT_MERANCANG_.PDF
7 Satu (1) Salinan Pelan Binaan Sementara Bersaiz A3 dan 1 salinan Pelan Digital format PDF yang LENGKAP dan mengandungi;
a. Tajuk Permohonan Permit Dan Senarai Lukisan, Di Helaian Pertama
b. Alamat Pemilik, Pemaju, PSP, Nama & Tandatangan Wakil Pemaju, Di Setiap Helaian
c. Perakuan PSP Pada Setiap Helaian (Rujuk Perakuan Standard.UBBL Selangor 1986)
d. Dilipat (Dengan Kemas Mengikut Saiz A4)
e. Pelan Tapak Diwarnakan (Tunjukkan Lokasi Binaan Sementara Ie. Papan Dendeng, Kabin, Tandas Dll.)
g. Pelan Bumbung
h. Pelan Lantai
i. Pelan Tampak (Sekurang-kurangnya 2 Pandangan Sisi)
j. Pelan Keratan (Sekurang-kurangnya 2 Keratan Sisi)
k. Pelan Papan Tanda
l. Pelan Papan Dendeng (Hoarding)
m. Pelan Terperinci (Jika Ada)
n. Pelan-pelan Lain (Jika Ada)
PS_PELAN_*.PDF
8 Gambar terkini tapak (gambar menunjukkan keadaan semasa tapak dan bertarikh tidak lebih daripada 4 hari dari tarikh permohonan) PS_GAMBAR.PDF
9 Surat Asal Kebenaran Dari Pemilik Tanah Berdaftar/Bangunan/Premis/Gadaian (Jika Bukan Milik Sendiri) PS_SURAT_PEMILIK.PDF
10 Salinan Permit Kelulusan Terdahulu
(bagi permohonan Lanjutan/Pindaan)
PS_TERDAHULU.PDF
11 ** Surat Kelulusan / Pelan / Kebenaran Lain Jika Berkaitan PS_SURAT_LAIN_*.PDF
12 Lain-lain dokumen dikehendaki/disyaratkan
(cth : Pelan format PDF untuk Pengemukaan Pelan Akhir)
LAIN_*.PDF

Sila hubungi pihak OSC Perbadanan Putrajaya bagi sebarang pertanyaan.