Permit Sementara

Pegawai Bertanggungjawab
# Nama Jawatan Extension (03-8887XXXX)
1 HARISFAZILA BIN AHMAD harisfazila@ppj.gov.my 03-88877516
2 NUR ISMAIL BIN KHALIT n_ismail@ppj.gov.my 03-88877377 / 016-660 2074
3 RAFIZAN BIN MOHD TAHIR rafizan@ppj.gov.my 03-88877105
4 NOR SUHAILI BINTI AHDI nor.suhaili@ppj.gov.my 0388877652
Senarai Semak
Senarai Dokumen Yang Diperlukan
# Keterangan Standard Nama Fail
1 Surat Permohonan Oleh Orang Yang Mengemukakan (SP) (Nyatakan tujuan, komponen binaan sementara dan tempoh yang dipohon) PS_SURAT_SP.PDF
2 Salinan Surat Lantikan Perunding daripada pemilik/pemaju pembangunan. PS_SURAT_LANTIKAN.PDF
3 Borang PS 1 - 4 Yang Lengkap PS_BORANG_PS1-4_*.PDF
4 Borang A, Perakuan Pelan Bangunan Yang Diperakukan Oleh PSP, (Arkitek/ Jurutera Profesional dengan Perakuan Amalan/ Pelukis Pelan Berdaftar) PS_BORANG_A_PSP.PDF
5 Borang A, Perakuan Pelan Struktur Yang Diperakukan Oleh Jurutera Profesional dengan Perakuan Amalan (Struktur) (Jika Berkaitan). PS_BORANG_A_JURUTERA.PDF
6 Salinan Sijil Pendaftaran PSP dan SP (jika berkaitan) terkini (Lembaga Arkitek Malaysia/Lembaga Jurutera Malaysia) PS_SIJIL_DAFTAR_PSP.PDF
7 Salinan Kebenaran Merancang Bagi Pendirian Bangunan / Kebenaran Merancang Tempoh Terhad (KMPB / KMTT) Yang Sah Laku. PS_SURAT_MERANCANG_.PDF
8 Satu (1) Salinan Pelan Binaan Sementara Bersaiz A3 dan 1 salinan Pelan Digital format PDF yang LENGKAP dan mengandungi;
a. Tajuk Permohonan Permit Dan Senarai Lukisan, Di Helaian Pertama
b. Alamat Pemilik, Pemaju, PSP, Nama & Tandatangan Wakil Pemaju, Di Setiap Helaian
c. Perakuan PSP Pada Setiap Helaian (Rujuk Perakuan Standard.UBBL Selangor 1986)
d. Dilipat (Dengan Kemas Mengikut Saiz A4)
e. Pelan Tapak Diwarnakan (Tunjukkan Lokasi Binaan Sementara Ie. Papan Dendeng, Kabin, Tandas Dll.)
g. Pelan Bumbung
h. Pelan Lantai
i. Pelan Tampak (Sekurang-kurangnya 2 Pandangan Sisi)
j. Pelan Keratan (Sekurang-kurangnya 2 Keratan Sisi)
k. Pelan Papan Tanda
l. Pelan Papan Dendeng (Hoarding)
m. Pelan Terperinci (Jika Ada)
n. Pelan-pelan Lain (Jika Ada)
PS_PELAN_*.PDF
9 Gambar terkini tapak (gambar menunjukkan keadaan semasa tapak dan bertarikh tidak lebih daripada 4 hari dari tarikh permohonan) PS_GAMBAR.PDF
10 Surat Asal Kebenaran Dari Pemilik Tanah Berdaftar/Bangunan/Premis/Gadaian (Jika Bukan Milik Sendiri) PS_SURAT_PEMILIK.PDF
11 Salinan Permit Kelulusan Terdahulu
(bagi permohonan Lanjutan/Pindaan)
PS_TERDAHULU.PDF
12 ** Surat Kelulusan / Pelan / Kebenaran Lain Jika Berkaitan PS_SURAT_LAIN_*.PDF
13 Lain-lain dokumen dikehendaki/disyaratkan (cth : Pelan format PDF) LAIN_*.PDF

Sila hubungi pihak OSC Perbadanan Putrajaya bagi sebarang pertanyaan.