Permit Sementara

Pegawai Bertanggungjawab
# Nama Jawatan Extension (03-8887XXXX)
1 NUR ISMAIL BIN KHALIT n_ismail@ppj.gov.my 03-88877377 /016-660 2074
2 RAFIZAN BIN MOHD TAHIR rafizan@ppj.gov.my 03-88877105
3 NOR SUHAILI BINTI AHDI nor.suhaili@ppj.gov.my 03-88877652
Senarai Semak
Nama Fail Saiz
1. BORANG SEMAKAN PERMIT SEMENTARA.pdf 634.01 KB
Senarai Dokumen Yang Diperlukan
# Keterangan Standard Nama Fail
1 Surat Permohonan Oleh Orang Yang Mengemukakan (SP) PS_SURAT_SP.PDF
2 Surat Lantikan Perunding PS_SURAT_LANTIKAN.PDF
3 Borang KBPS 1-4 PS_BORANG_KBPS1-4.PDF
4 Borang A, Perakuan Pelan Bangunan PS_BORANG_A_SP.PDF
5 Borang A, Perakuan Pelan Struktur PS_BORANG_A_JURUTERA.PDF
6 Kebenaran Merancang Bagi Pendirian Bangunan(PB / Pindaan) PS_SURAT_MERANCANG_.PDF
7 Tajuk Permohonan Permit Dan Senarai Lukisan, Pelan Tapak Diwarnakan (Tunjukkan Lokasi Binaan Sementara Ie. Papan Dendeng, Kabin, Tandas Dll.), Pelan Lantai, Pelan Bumbung, Pelan Tampak (Sekurang-kurangnya 2 Pandangan Sisi), Pelan Keratan (Sekurang-kurangnya 2 Keratan Sisi), Pelan Keratan (Sekurang-kurangnya 2 Keratan Sisi), Pelan Papan Tanda, Pelan Papan Dendeng (Hoarding) dan Pelan Terperinci (Jika Ada) (Rumah Sesebuah) PS_PELAN_*.PDF
8 Tajuk Permohonan Permit Dan Senarai Lukisan PS_PELAN_SENARAI_LUKISAN.DWG
9 Pelan Tapak Diwarnakan (Tunjukkan Lokasi Binaan Sementara Ie. Papan Dendeng, Kabin, Tandas Dll.) PS_PELAN_KUNCI_LOKASI_TAPAK_*.DWG
10 Pelan Lantai PS_PELAN_LANTAI_*.DWG
11 Pelan Bumbung PS_PELAN_BUMBUNG_*.DWG
12 Pelan Tampak (Sekurang-kurangnya 2 Pandangan Sisi) PS_PELAN_TAMPAK_*.DWG
13 Pelan Keratan (Sekurang-kurangnya 2 Keratan Sisi) PS_PELAN_KERATAN_*.DWG
14 Pelan Papan Tanda PS_PELAN_PAPAN_TANDA_*.DWG
15 Pelan Papan Dendeng (Hoarding) PS_PELAN_PAPAN_DENDENG_*.DWG
16 Pelan Terperinci (Jika Ada) PS_PELAN_TERPERINCI_*.DWG
17 Pelan-pelan Lain (Jika Ada) PS_PELAN_LAIN_*.DWG
18 Surat Asal Kebenaran Dari Pemilik Tanah Berdaftar/Bangunan/Premis/Gadaian (Jika Bukan Milik Sendiri) PS_SURAT_PEMILIK.PDF
19 Surat Kelulusan / Pelan / Kebenaran Lain PS_SURAT_LAIN.PDF
20 Fi Bayaran (Online Banking) FI_BAYARAN.PDF

Sila hubungi pihak OSC Perbadanan Putrajaya bagi sebarang pertanyaan.