Permit Sementara

Pegawai Bertanggungjawab
# Nama Emel No. Telefon
1 HARISFAZILA BIN AHMAD harisfazila@ppj.gov.my 03-8887 7516 / 019-232 7516
2 NUR ISMAIL BIN KHALIT n_ismail@ppj.gov.my 03-8887 7377 / 016-660 2074
3 RAFIZAN BIN MOHD TAHIR rafizan@ppj.gov.my 03-8887 7105 / 019 231 4960
4 NOR SUHAILI BINTI AHDI nor.suhaili@ppj.gov.my 03-8887 7652

Pautan ke halaman direktori Agensi Teknikal Luar

Senarai Dokumen Yang Diperlukan
# Keterangan Standard Nama Fail
1 Surat permohonan oleh Orang Yang Mengemukakan (SP)
(Nyatakan tujuan, komponen binaan sementara dan tempoh yang dipohon)
PS_SURAT_SP.PDF
2 Surat lantikan perunding bagi khidmat perunding SP yang mengemukakan permohonan (Jurutera Profesional Dengan Perakuan Amalan) PS_SURAT_LANTIKAN_SP.PDF
3 Salinan Sijil Pendaftaran SP terkini Lembaga Jurutera Malaysia PS_LJM.PDF
4 Borang A, Perakuan Pelan Bangunan dan Struktur Yang Diperakukan Oleh SP, (Jurutera Profesional dengan Perakuan Amalan) PS_BORANG_A_PSP.PDF
5 Salinan Kebenaran Merancang Bagi Pendirian Bangunan / Kebenaran
Merancang Tempoh Terhad (KMPB / KMTT) Yang Sah Laku.
PS_SURAT_MERANCANG.PDF
6 Gambar terkini tapak (gambar menunjukkan keadaan semasa tapak dan bertarikh tidak lebih daripada 7 hari dari Tarikh permohonan). PS_GAMBAR.PDF
7 Salinan Surat Kebenaran Dari Pemilik Tanah/Bangunan Berdaftar /Premis/Gadaian (Jika Bukan Milik Sendiri) - TERKINI PS_SURAT_PEMILIK.PDF
8 Salinan Permit Kelulusan Terdahulu (BAGI PINDAAN/LANJUTAN). PS_TERDAHULU.PDF
9 Satu (1) Salinan Pelan Binaan Sementara yang LENGKAP bertandatangan. Bagi permohonan lanjutan , sila kemukakan salinan pelan yang telah disahkan oleh Perbadanan (permohonan asal) PS_PELAN_TERDAHULU.PDF
10 Satu (1) Salinan Pelan Binaan Sementara yang LENGKAP. PS_PELAN_*.PDF
11 ** Surat Kelulusan / Pelan / Kebenaran Lain Jika Berkaitan PS_SURAT_LAIN_*.PDF
12 Lain-lain dokumen dikehendaki/disyaratkan
(cth : Surat Sokongan Agensi/lain-lain)
LAIN_SOKONGAN_*.PDF
13 Lain-lain dokumen dikehendaki/disyaratkan
(cth : Dokumen Pematuhan Arahan Bertulis)
LAIN_WD_*.PDF
14 Lain-lain dokumen dikehendaki/disyaratkan
(cth : Pelan format PDF untuk Pengemukaan Pelan Akhir)
LAIN_FE_*.PDF

Sila hubungi pihak OSC Perbadanan Putrajaya bagi sebarang pertanyaan.