CADANGAN PEMAJUAN BAGI RUMAH SESEBUAH

Dikemaskini pada 31-12-2020 10:50 AM

Merujuk kepada Mesyuarat Jawatankuasa Teknikal Pusat Setempat (JKT OSC) Bil. 15/2018 pada 1 Ogos 2018, diputuskan bahawa sebarang cadangan pembangunan bagi Rumah Sesebuah / Banglo tidak lagi perlu mengemukakan permohonan Kebenaran Merancang Pendirian Bangunan bermula pada 1 Ogos 2018. Permohonan Serentak bagi cadangan pembangunan Rumah Sesebuah hanya akan melibatkan permohonan-permohonan sepertimana berikut:

  1. Permohonan Kelulusan Mendirikan Bangunan
  2. Permohonan Kelulusan Pelan Kerja Tanah serta Jalan dan Perparitan
  3. Permohonan Kelulusan Permit Sementara

Walau bagaimanapun, pihak perunding perlu mendapatkan ulasan daripada Seksyen Kawalan Perancangan Reka Bentuk Bandar dan Permit, Bahagian Pembangunan Tanah dan Kelulusan Pelan sebelum dibentang ke Mesyuarat Jawatankuasa Teknikal Pusat Setempat (JKT OSC) bagi perakuan kelulusan.