KEPERLUAN BORANG SEMAKAN PERBADANAN PENGURUSAN SISA PEPEJAL DAN PEMBERSIHAN AWAM SWCORP

Dikemaskini pada 19-01-2023 10:18 AM

Pihak Perunding perlu kemukakan Borang Semakan dan keperluan borang (lampiran) PERBADANAN PENGURUSAN SISA PEPEJAL DAN PEMBERSIHAN AWAM (SWCORP) di Kaunter OSC, Perbadanan Putrajaya untuk dipanjangkan ke  PERBADANAN PENGURUSAN SISA PEPEJAL DAN PEMBERSIHAN AWAM (SWCORP).