'RUNNER' TIDAK DIGALAKKAN MEMBUAT PENGEMUKAAN PERMOHONAN CADANGAN PEMAJUAN

Dikemaskini pada 31-12-2020 10:51 AM

PIHAK ORANG YANG MENGEMUKAKAN (PSP) TIDAK DIGALAKKAN MENGHANTAR ' RUNNER' BAGI MEMBUAT PENGEMUKAAN DOKUMEN PERMOHONAN CADANGAN PEMAJUAN DI KAUNTER PUSAT SETEMPAT OSC PERBADANAN PUTRAJAYA BERKUATKUASA 1 JANUARI 2019.

SEBARANG RISIKO KE ATAS DOKUMEN PERMOHONAN ADALAH DI BAWAH TANGGUNGJAWAB SEPENUHNYA OLEH PIHAK ORANG YANG MENGEMUKAKAN (PSP).