Kajian Soal Selidik Kepuasan Pelanggan Sistem Pemantauan OSC 3.0 PPj

Dikemaskini pada 08-01-2020 11:22 AM

Assalamualaikum WBT & Salam Sejahtera.

Dalam meningkatkan prestasi sistem penyampaian di Kaunter Pusat Setempat (OSC) Perbadanan Putrajaya selari dengan peredaran masa dan arus teknologi terkini, satu Kajian Soal Selidik Kepuasan Pelanggan Sistem Pemantauan OSC 3.0 PPj diadakan sekaligus menilai perkembangan penggunaan sistem ini.

📲 Para pengguna/orang awam adalah dijemput untuk mengambil penyertaan kajian ini menerusi link sebagaimana di bawah :

https://survey.ppj.gov.my/index.php/618683?lang=ms