KAEDAH PEMBAYARAN FI SECARA ONLINE

Dikemaskini pada 19-02-2021 10:24 AM

Perbankan Internet (Maybank/CIMB)

  1. Online Banking (desktop) > Pay/Transfer > Payee > 'Perbadanan Putrajaya-Electronic Submission'

  2. Masukkan jumlah bayaran

  3. Masukkan nombor bil : Deraf No. Permohonan (cth: UB20200101-001)

  4. Masukkan nombor telefon

  5. Lengkapkan pembayaran

  6. Upload resit pembayaran di dalam Sistem OSC 3.0 PPJ

 

Nota : Abaikan lampiran di bawah.