PENGEMUKAAN DOKUMEN BORANG-BORANG DALAM TEMPOH PKP

Dikemaskini pada 17-04-2020 7:58 PM

DALAM TEMPOH PKP, PENGEMUKAAN BORANG-BORANG SEBAGAIMANA KEPERLUAN CHECKLIST PERMOHONAN BOLEH DIKEMUKAKAN SECARA ONLINE DENGAN SYARAT,

1. BORANG YANG DIKEMUKAKAN HENDAKLAH LENGKAP BERSAMA TANDATANGAN DARI PIHAK PSP

2. KEPERLUAN PENGESAHAN TANDATANGAN DARI PIHAK PPJ DIKECUALIKAN DALAM TEMPOH PKP

3. SALINAN BORANG YANG LENGKAP (SEBAGAIMANA SYARAT NO.1 & NO.2) PERLU DIMUATNAIK SELARAS DENGAN KEPERLUAN SENARAI SEMAK DAN SISTEM OSC 3.0 PPJ

4. BORANG ASAL PERLU DIKEMUKAKAN DI KAUNTER OSC SELEPAS TAMAT TEMPOH PKP.