PENGEMUKAAN DOKUMEN BORANG-BORANG DALAM TEMPOH PKPP

Dikemaskini pada 10-07-2020 8:48 PM

DALAM TEMPOH PKPP, PENGEMUKAAN BORANG-BORANG SEBAGAIMANA KEPERLUAN CHECKLIST PERMOHONAN BOLEH DIKEMUKAKAN SECARA ONLINE DENGAN SYARAT,

1. BORANG YANG DIKEMUKAKAN HENDAKLAH LENGKAP BERSAMA TANDATANGAN DARI PIHAK PSP

2. KEPERLUAN PENGESAHAN TANDATANGAN DARI PIHAK PPJ DIKECUALIKAN DALAM TEMPOH PKPP

3. SALINAN BORANG YANG LENGKAP (SEBAGAIMANA SYARAT NO.1 & NO.2) PERLU DIMUATNAIK SELARAS DENGAN KEPERLUAN SENARAI SEMAK DAN SISTEM OSC 3.0 PPJ

4. BORANG ASAL PERLU DIKEMUKAKAN DI KAUNTER OSC SELEPAS TAMAT TEMPOH PKP.