PEGAWAI SEKSYEN KAWALAN PERANCANGAN REKABENTUK BANDAR DAN PERMIT

Dikemaskini pada 26-06-2020 10:34 AM

KOORDINATOR (JABATAN TEKNIKAL DALAMAN PPJ)
Nama dan nombor telefon pegawai/ kakitangan jabatan teknikal dalaman PPJ
yang bertanggungjawab memproses permohonan boleh
dirujuk di laman portal Sistem OSC 3.0 PPj - https://osc.ppj.gov.my(Click jenis permohonan)

 

SEKSYEN KAWALAN PERANCANGAN REKABENTUK BANDAR DAN PERMIT
Seperti di Lampiran.

 

URUSETIA OSC PPJ
Seperti di Lampiran.