SURAT PEMAKLUMAN MENGENAI KEPUTUSAN MESYUARAT CRISIS MANAGEMENT COMMITTE WILAYAH PERSEKUTUAN BIL. 42/2020

Dikemaskini pada 08-05-2020 10:28 AM

LAMPIRAN ADALAH RUJUKAN TUAN/PUAN SELANJUTNYA.

SEKIAN, TERIMA KASIH.