SURAT PEMAKLUMAN MENGENAI KEPUTUSAN MESYUARAT CRISIS MANAGEMENT COMMITTE WILAYAH PERSEKUTUAN BIL. 42/2020

Dikemaskini pada 31-12-2020 11:28 AM

LAMPIRAN ADALAH RUJUKAN TUAN/PUAN SELANJUTNYA.

SEKIAN, TERIMA KASIH.