SOP & Garis Panduan Kebenaran Perlaksanaan Kerja-Kerja Ubahsuai/Kerja-Kerja Kecil Dalam Tempoh PKP (Tahun 2021)

Dikemaskini pada 27-05-2021 11:56 AM

PROSEDUR OPERASI STANDARD
DAN
GARIS PANDUAN AM


KEBENARAN BEROPERASI BAGI PERLAKSANAAN KERJA-KERJA UBAHSUAI/KERJA-KERJA KECIL SERTA KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN BANGUNAN DAN LAIN-LAIN KERJA PENYELENGGARAAN SEMASA TEMPOH PERINTAH KAWALAN PERGERAKAN (PKP) DAN PASCA PKP
(WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA)