PENGEMUKAAN SECARA ONLINE BAGI P3 (PEMBERITAHUAN MULA KERJA), P4 (PEMERIKSAAN INTERIM), P5 (PEMERIKSAAN AKHIR PERINGKAT 1 DAN PERINGKAT 2) DAN P6 (PENDEPOSITAN 'CCC')

Dikemaskini pada 24-01-2022 9:53 PM

Dimaklumkan supaya semua Perunding perlu mengemukakan  permohonan secara 'online' bagi Proses 3 (Pemberitahuan Mula Kerja), Proses 4 (Pemeriksaan Interim), Proses 5 (Pemeriksaan Akhir - Peringkat 1 dan Peringkat 2) dan Proses 6 (Pendepositan "CCC").

Kesemua dokumen secara 'hardcopy' bagi Proses 3, Proses 4, Proses 5 dan Proses 6 perlu dihantar melalui Kaunter Pusat Setempat  (OSC), Perbadanan Putrajaya. Kerjasama tuan/puan amat dihargai.

Sekian, terima kasih.