PEMAKLUMAN MENANGGUNG TUGAS PRESIDEN PERBADANAN PUTRAJAYA (PPJ)

Dikemaskini pada 14-01-2022 4:33 PM

PEMAKLUMAN MENANGGUNG TUGAS PRESIDEN PERBADANAN PUTRAJAYA (PPJ)

Dimaklumkan bahawa YBhg. Dato' TPr. Fadlun bin Mak Ujud (Naib Presiden Kanan) adalah menanggung tugas sebagai Presiden Perbadanan Putrajaya berkuat kuasa pada 17 Disember 2021 hingga Presiden Perbadanan Putrajaya yang baharu dilantik kelak. 

Sekian , untuk makluman 

 

SEKSYEN URUS SETIA PUSAT SETEMPAT