Permit Mendirikan Pagar (Bangunan Sesebuah)

Pegawai Bertanggungjawab
# Nama Emel No. Telefon
1 MUNTAHA BIN TASARIB muntaha.tasarib@ppj.gov.my 03-8887 7521 / 012-261 5261
2 AIDAWATI BINTI SULAIMAN aidawati@ppj.gov.my 03-8887 7000 (samb. 8091)
3 MOHD BAZLAN BIN CHE ROSLIN bazlan@ppj.gov.my 03-8887 7630
4 FARDIYAH BINTI AMIR ALI fardiyah@ppj.gov.my 03-8887 7000 (samb. 8091)

Pautan ke halaman direktori Agensi Teknikal Luar

Senarai Semak
Senarai Dokumen Yang Diperlukan
# Keterangan Standard Nama Fail
1 Surat Rasmi Permohonan daripada Pemohon. PG_SRT_PEMOHON_*.PDF
2 Salinan Surat Pelantikan Perunding (Jika Berkaitan) PG_SRT_SP_.PDF
3 Salinan Surat Hak Milik Rumah / Perjanjian Jual Beli Rumah (S&P) PG_SRT_HAK_MILIK.PDF
4 Salinan Kelulusan Kebenaran Merancang Pendirian Bangunan / Pre-Comp / Geran
(Jika Berkaitan)
PG_SRT_KM_*.PDF
5 Salinan Surat Sokongan Jiran PG_JRN_*.PDF
6 Pelan Lokasi (Location Plan), Pelan Tapak (Site Plan) (Menunjukkan lokasi cadangan pagar atau pintu pagar) PG_PLN_TAPAK_*.PDF
7 Lukisan Perincian Binaan Pagar (Skala 1 : 50) (Rujuk Garis Panduan Pendirian Pagar) PG_PERINCIAN_PAGAR_*.PDF
8 Gambar Foto Rumah Sedia Ada PG_FOTO_RUMAH_*.PDF
9 Pelan Tampak Pagar Hadapan (Street Boundrary) PG_PGR_HADAPAN_*.PDF
10 Pelan Tampak Pagar Sisi (Side Boundary) PG_PGR_SISI_*.PDF
11 Pelan Tampak Pagar Belakang (Rear Boundary) PG_PGR_BELAKANG_*.PDF
12 Pelan Pintu Pagar Laluan Utama (Main Gate) PG_PINTU_PGR_LALUAN_UTAMA_*.PDF
13 Pelan Pintu Pagar Pejalan Kaki (Pedestrian Gate) PG_PINTU_PGR_PEJALAN_KAKI_*.PDF
14 Dokumen lain jika dikehendaki/ disyaratkan LAIN_*.PDF

Sila hubungi pihak OSC Perbadanan Putrajaya bagi sebarang pertanyaan.