Permit Mendirikan Pagar (Bangunan Sesebuah)

Pegawai Bertanggungjawab
# Nama Emel No. Telefon
1 TUAN SAPUAN BIN TUAN MAT tuan_sapuan@ppj.gov.my 03-8887 7389
2 AIDAWATI BINTI SULAIMAN aidawati@ppj.gov.my 03-8887 7000 (samb. 8091) / 019 2314930
3 MOHD BAZLAN BIN CHE ROSLIN bazlan@ppj.gov.my 03-8887 7630

Pautan ke halaman direktori Agensi Teknikal Luar

Senarai Dokumen Yang Diperlukan
# Keterangan Standard Nama Fail
1 Surat permohonan oleh Orang Utama Yang Mengemukakan (PSP)/Pemilik*
* Pengemukaan permohonan oleh Pemilik HANYA DIBENARKAN bagi rumah jenis teres lot Tengah SAHAJA.
PGR_SURAT_PSP.PDF
2 Surat lantikan perunding bagi khidmat perunding PSP yang mengemukakan permohonan (Arkitek/Jurutera Profesional Dengan Perakuan Amalan/Pelukis Pelan Berdaftar) PGR_SURAT_LANTIKAN_PSP.PDF
3 Salinan Sijil Pendaftaran PSP terkini Lembaga Arkitek Malaysia/Lembaga Jurutera Malaysia (mana yang berkenaan) PGR_LAM/LJM.PDF
4 Salinan MyKad Pemohon (diakui sah) (jika pengemukaan oleh pemilik*) PGR_MYCARD.PDF
5 Borang A, Perakuan Pelan Bangunan dan Struktur Yang Diperakukan Oleh PSP, (Arkitek/Jurutera Profesional dengan Perakuan Amalan/Pelukis Pelan Berdaftar) PGR_BORANG_A_PSP.PDF
6 Salinan Surat Hak Milik Rumah/Perjanjian Jual Beli Rumah (S&P) PGR_SNP.PDF
7 Salinan Surat Sokongan/Tiada Halangan Jiran PGR_JIRAN.PDF
8 Gambar terkini tapak (gambar menunjukkan keadaan semasa tapak dan bertarikh tidak lebih daripada 7 hari dari Tarikh permohonan) PGR_GAMBAR.PDF
9 Satu (1) Salinan Pelan yang LENGKAP. PGR_PELAN_*.PDF

Sila hubungi pihak OSC Perbadanan Putrajaya bagi sebarang pertanyaan.