Kerja-Kerja Kecil Yang Dikemukakan oleh Pemilik/JKR

Pegawai Bertanggungjawab
# Nama Jawatan Extension (03-8887XXXX)
1 AMRAN BIN MOHD NOR amranmn@ppj.gov.my 03-88877015
2 MUNTAHA BIN TASARIB muntaha.tasarib@ppj.gov.my 03-88877521 / 012-261 5261
3 AHMAD SYAFIIEI BIN ABDUL KUDOS syafiiei@ppj.gov.my 03-88877121 / 0122613011
4 IDRIS ABDULLAH idris@ppj.gov.my 03-88877262
5 MOHD RANI MOHD TAHIR m_rani@ppj.gov.my 03-88877331
6 MOHD BAZLAN BIN CHE ROSLIN bazlan@ppj.gov.my 03-88877630
7 AIDAWATI SULAIMAN aidawati@ppj.gov.my 03-80008000/8091
8 SANTONIE BIN PARSON santonie@ppj.gov.my 03-8000 8000/8091
9 MOHD AL HAFIZ BIN MOHD YUSOFF al.hafiz@ppj.gov.my 0380008000/8053
10 HARISFAZILA BIN AHMAD harisfazila@ppj.gov.my 0388877516
Senarai Dokumen Yang Diperlukan
# Keterangan Standard Nama Fail
1 Surat permohonan oleh Orang Yang Mengemukakan (PSP)
- Nyatakan dengan jelas tujuan pengubahsuaian, ruang dan struktur yang terlibat, bil. unit dll. Rujuk contoh yang dilampirkan.
UB_SURAT_UB1.PDF
2 Perakuan Pemohon (rujuk Lampiran). UB_PERAKUAN.PDF
3 Salinan MyKad Pemilik/Penyewa Berdaftar (diakui sah). UB_IC.PDF
4 Salinan Digital Pelan Bangunan hendaklah LENGKAP dan mengandungi (yang berkaitan); UB_PELAN_*.PDF
5 Salinan resit pembayaran fi proses permit kerja. UB_RESITFI.PDF
6 Salinan resit pembayaran fi berganda (jika telah memulakan kerja pembinaan tanpa mendapat kelulusan). UB_RESITFIBERGANDA.PDF
7 Gambar terkini tapak. (gambar menunjukkan keadaan semasa tapak dan bertarikh tidak lebih daripada 4 hari sebelum dari tarikh permohonan). UB_GAMBAR.PDF
8 Salinan resit pembayaran cukai taksiran terkini (kediaman dan kedai/pejabat) UB_CUKAITAKSIRAN.PDF
9 Salinan resit pembayaran cukai tanah terkini (kediaman) UB_CUKAITANAH.PDF
10 Surat Tiada halangan Daripada Pemilik jika premis disewa UB_PEMILIK.PDF
11 Salinan Perjanjian Jual-Beli (S&P) dan Perjanjian Sewaan (jika penyewa) UB_SNP.PDF
12 Surat Tiada Halangan Badan Pengurusan Bersama (JMB/MC) bagi harta-harta hakmilik strata. UB_JMB.PDF
13 Dokumen lain jika dikehendaki/ disyaratkan UB_*.PDF

Sila hubungi pihak OSC Perbadanan Putrajaya bagi sebarang pertanyaan.