Kerja-Kerja Kecil Yang Dikemukakan oleh Pemilik/JKR

Pegawai Bertanggungjawab
# Nama Jawatan Extension (03-8887XXXX)
1 MUNTAHA BIN TASARIB muntaha.tasarib@ppj.gov.my 03-8887 7521 / 012-261 5261
2 IDRIS ABDULLAH idris@ppj.gov.my 03-8887 7262
3 MOHD BAZLAN BIN CHE ROSLIN bazlan@ppj.gov.my 03-8887 7630
4 AIDAWATI SULAIMAN aidawati@ppj.gov.my 03-8887 7000 (samb. 8091)
5 MOHD AL HAFIZ BIN MOHD YUSOFF al.hafiz@ppj.gov.my 03-8887 7000 (samb. 8053)
Senarai Dokumen Yang Diperlukan
# Keterangan Standard Nama Fail
1 Borang KK_01 – Borang Permohonan Permit Kerja-Kerja Kecil – diisi dengan LENGKAP. KK_01.PDF
2 Salinan MyKad Pemilik/Penyewa Berdaftar (diakui sah) KK_IC.PDF
3 Salinan Digital Pelan Bangunan hendaklah LENGKAP dan mengandungi (yang berkaitan);

a. Tanda tangan, cap dan alamat pemilik, pada setiap helaian, no. muka surat dan lokasi kerja-kerja yang dicadang untuk dilaksanakan.
b. Warnakan merah/biru bagi ruang/komponen bangunan baharu/roboh yang terlibat.
c. Pelan Kunci dan Pelan Lokasi.
d. Pelan Lantai.
e. Pelan Tampak.
f. Pelan Lokasi dan Tampak Perletakan Air-Cond Compressor
(jika memasang air-cond).
g. Katalog/Brosur (bagi kerja pasang siap seperti gazebo, dapur dsbnya).
KK_PELAN_*.PDF
4 Salinan resit pembayaran fi proses permit kerja (RM100.00) KK_RESITFI.PDF
5 Salinan resit pembayaran fi berganda (RM2000.00 - jika telah memulakan kerja pembinaan tanpa mendapat kelulusan). KK_RESITFIBERGANDA.PDF
6 Gambar terkini tapak. (gambar menunjukkan keadaan semasa tapak dan bertarikh tidak lebih daripada 4 hari sebelum dari tarikh permohonan). KK_GAMBAR.PDF
7 Salinan resit pembayaran cukai taksiran terkini (kediaman dan kedai/pejabat). KK_CUKAITAKSIRAN.PDF
8 Salinan resit pembayaran cukai tanah terkini (kediaman). KK_CUKAITANAH.PDF
9 Surat Tiada halangan Daripada Pemilik jika premis disewa. KK_PEMILIK.PDF
10 Salinan Perjanjian Jual-Beli (S&P) dan Perjanjian Sewaan (jika penyewa). KK_SNP.PDF
11 Surat Tiada Halangan Badan Pengurusan Bersama (JMB/MC) bagi harta-harta hakmilik strata. KK_JMB.PDF
12 Surat Sokongan/Tiada Halangan Jiran Bersebelahan. KK_JIRAN.PDF
13 Dokumen lain jika dikehendaki/ disyaratkan; .......................................................................................... KK_*.PDF

Sila hubungi pihak OSC Perbadanan Putrajaya bagi sebarang pertanyaan.