Permit Laluan Logistik

Pegawai Bertanggungjawab
# Nama Emel No. Telefon
1 SUZANA BINTI KU ISAHAK suzanakuisahak@ppj.gov.my 03-8887 7647 / 016-444 0552
2 MOHD FAISHAL REDHUAN BIN MD NOR faishal_r@ppj.gov.my 03-8887 7522
3 NOR HASLINDA BINTI MOHD HARUN haslinda@ppj.gov.my 03-8887 7510
4 MOHD IZWAN BIN SAHARUDIN m_izwan@ppj.gov.my 03-8887 7570
5 WAN MUHAMMAD ZIMAM BIN ZAIDIN m.zimam@ppj.gov.my 03-8887 7162
6 MOHD ABU ZARIM BIN MOHD YUNUS abu.zarim@ppj.gov.my 03-8887 7570

Pautan ke halaman direktori Agensi Teknikal Luar

Senarai Dokumen Yang Diperlukan
# Keterangan Standard Nama Fail
1 Surat Rasmi Permohonan daripada Pemohon. PLL_SURAT_PERMOHONAN_*.PDF
2 Lengkapkan Borang permohonan Permit PLL_BORANG_PERMOHONAN_*.PDF
3 Satu (1) salinan Surat Setuju Terima (SST)/Surat Lantikan PLL_SST_SL_*.PDF
4 Pelan Pengurusan Trafik/Traffic Management Plan (TMP) yang mengikut spesifikasi JKR beserta dicop oleh Jurutera Bertauliah (PEPC) / Traffic Management Officer (TMO) PLL_PELANPENGURUSANTRAFIK_*.PDF
5 Satu (1) Salinan Jadual Kerja (Schedule of Works) PLL_JADUAL_KERJA_*.PDF
6 Satu (1) Salinan Keterangan Kerja (Method Statement) Bagi Perlaksanaan Kerja di tapak PLL_KETERANGAN_KERJA_*.PDF
7 i)Pelan Lokasi Kerja Yang Jelas Ditandakan Dalam Google Map

ii) Pelan Susun Atur yang telah diluluskan oleh PPj. (Yang jelas menunjukkan laluan logistik)
PLL_PELAN_*.PDF
8 Gambar lokasi sebenar
(Sekurang-kurangnya 4 gambar termasuk asset inventori sediaada di kawasan kerja)
PLL_GAMBAR_*.PDF
9 Bagi permohonan Lanjutan Permit hanya perlu kemukakan tiga (3) perkara berikut sahaja :

• Lengkapkan borang permohonan permit
• Surat kelulusan asal permit dan surat lanjutan yang terdahulu. (Ditunjukkan dengan jelas no permohonan asal dan no permohonan lanjutan)
• Satu (1) Salinan jadual kerja yang terkini

Nota :

• Permohonan lanjutan PERLU dibuat sekurang – kurangnya tiga (3) bulan sebelum tempoh permit TAMAT. Sekiranya lambat, perlu membuat permohonan baru.
PLL_LANJUTAN_*.PDF
10 Lain-lain dokumen yang disyaratkan atau diperlukan PLL_LAIN_*.PDF

Sila hubungi pihak OSC Perbadanan Putrajaya bagi sebarang pertanyaan.