Permit Pecah Batu

Pegawai Bertanggungjawab
# Nama Jawatan Extension (03-8887XXXX)
1 MOHD HASNIZAN BIN HASHIMUDDIN hasnizan@ppj.gov.my 03-8887 7544
2 IR. SHUHAILA BINTI SHAMSUDDIN shuhaila@ppj.gov.my 03-8887 7678
3 KHAIRUL AMIRUDDIN BIN AHMAD khairulamiruddin@ppj.gov.my 03-8887 7122
4 SHEZUREEN BINTI SHUHAIMI shezureen@ppj.gov.my 03-8887 7122
5 SITI SAFWANAH BINTI AHMAD siti.safwanah@ppj.gov.my 03-8887 7322
6 ABDUL RAHIM BIN AMRAN abdulrahim@ppj.gov.my 03 - 8887 7342
7 WAN MUHAMMAD BIN ZIMAM ZAIDIN m.zimam@ppj.gov.my 03 - 8887 7238
Senarai Dokumen Yang Diperlukan
# Keterangan Standard Nama Fail
1 Surat permohonan daripada kontraktor/ Juru Perunding. PK_SURAT_PERMOHONAN_*.PDF
2 Surat lantikan kerja dari dari agensi yang berkaitan. PK_SURAT_LANTIKAN.PDF
3 Satu (1) salinan Jadual Kerja (Schedule of Works). PK_JADUAL_KERJA_*.PDF
4 Satu (1) salinan Keterangan Kerja (Method Statement) bagi
perlaksanaan kerja pembinaan berkaitan.
PK_KETERANGAN_KERJA_*.PDF
5 Surat Kelulusan Kerja Tanah bagi pembangunan tersebut PK_SURAT_KELULUSAN_KERJA_TANAH_*.PDF
6 Borang Semakan Pelan/Laporan (Borang CLRB)
(bagi Permohonan Permit Pecah Batu).
PK_SEMAKAN_PELAN_LAPORAN_BORANGCLRB_*.PDF
7 Borang A (bagi permohonan Permit Pecah Batu) PK_BORANG_A_PERMIT_PECAH_BATU_*.PDF
8 Dua salinan Pelan dalam bentuk kertas ( A3 ) dan diwarnakan. PK_PELAN_PERMIT_PECAH_BATU_*.PDF
9 Satu salinan surat hakmilik tanah. (bagi Permohonan Permit
Pecah Batu)
PK_SURAT_HAKMILIK_TANAH_*.PDF
10 Surat Kelulusan Polis dan Agensi lain yang berkaitan (JKR,
JBA, TNB dll).
PK_SURAT_KELULUSAN_POLIS_DAN_AGENSI_*.PDF
11 Salinan Geran Lori PK_GERAN_LORI_*.PDF
12 Fi Bayaran (Online Banking) FI_BAYARAN.PDF
13 Fi Bayaran (Online Banking) FI_BAYARAN.PDF

Sila hubungi pihak OSC Perbadanan Putrajaya bagi sebarang pertanyaan.